Video

Design for Change

Thomas Østergaard, Lektor hos VIA University College belyser i denne video ’Design for Change’ som en ny måde at bruge designteknikker, cirkulære designs, bæredygtige designs til at vurdere vores værdikæder og processer i relation til projekt- og procesledelse.

Proces- og projektledelse handler rigtig meget om at skabe overblik i de virksomheder, vi arbejder i.

Det vil sige, vi kan have nogle værktøjer, som faktisk kan give os viden om, hvad det er for nogle processer, vi har i gang, og hvordan vi kan forandre dem. Forandringsdesign kan også handle om miljø og bæredygtighed, eller det vi kalder cirkulær produktion og økonomi.

For at kunne arbejde med det, så er vi nødt til at tænke på helt nye måder. Vi er nødt til at se på vores værdikæder, og vi er nødt til at se på, om der kan være nye måder at samarbejde på. Kan der være nogen, der kan noget andet? Kan vi gentænke vores forretningsmodeller? Og hvordan kan vi gøre tingene på helt nye måder?

Nok bliver det et lovgivningsspørgsmål på et tidspunkt for vores brancher, men det bliver også et krav fra producenter og konsumenter i forhold til de ydelser, vi laver.

Design for Change er en anderledes måde at bruge designteknikker, cirkulære designs, bæredygtige designs til at vurdere vores værdikæder og nogle af de organiseringer, som vi har lært gennem den procesledelse eller procesfacilitering, som vi i forvejen kender. Så helt nye teknikker - teknikker vi kan gå ud og handle på direkte.

Om Thomas Østergaard

Thomas Østergaard har en M.A. i Oplevelsesledelse og 25 års erhvervserfaring med innovation og forandringsdesign fra såvel det private som offentlige. Som lektor og forsker på VIA Design har Thomas specialiseret sig i udviklingen af cirkulære og bæredygtige forretningsmodeller, social innovation og entreprenørskab. Til daglig underviser han i Design for Change, Sustainable Business Design, Design Thinking, Innovation og Entreprenørskab.

Mere inspiration

Vibeke: ”Start altid med forretningsstrategien og tænk den holistisk”

Digital transformation er ikke kun et spørgsmål om at lave nye smarte digitale produkter – det handler om at tænke hele forretningsmodellen igennem.

Gå til siden

HR-chef om diplom i ledelse: Uddannelsen fremmer kompetente og helstøbte ledere

Hvad får arbejdspladsen ud af at sende medarbejdere på lederuddannelse? Og hvilken forskel gør lederuddannelsen for dig som leder? Få HR-chef, Benedikte...

Gå til siden

Projektledelse: Vandfaldsmodel eller agile metoder – hvad bør du gribe ud efter?

Du skal både kunne mestre simple værktøjer som vandfaldsmodellen og de agile metoder. Artiklen her forklarer hvilke værketøjer, du skal bruge hvornår.

Gå til siden

Projektledelse: Skab følgeskab blandt kolleger og få medvind i projektet

Vidste du, at opbakning blandt kolleger er en forudsætning for succes i dit projekt? Her får du gode råd til, hvordan du kan skabe følgeskab og få medvind!

Gå til siden