Ingeniør med lederdrømme: Hvilken efteruddannelse skal jeg vælge?

Er du ingeniør eller maskinmester, eller har du en anden teknisk stærk og højt specialiseret baggrund? Og drømmer du om at bygge lederegenskaber oven på din faglige profil? Så har du flere forskellige lederuddannelser at vælge mellem.

1200x628 web-mand-og-teknik-2-evu-04-20

Efterspørgslen er stigende på den type lederprofiler, som også har stærke tekniske og udviklingsmæssige kompetencer.

Tidspunktet er derfor det helt rigtige, hvis du har en højt specialiseret teknisk baggrund og ønsker at gå ledervejen. Spørgsmålet er bare: Hvilken efteruddannelse i ledelse og forretningsudvikling skal du vælge?

Hos VIA University College har vi lavet denne guide for at hjælpe dig med at få overblik over dine valgmuligheder. Her får du den væsentligste viden om den enkelte uddannelse, uddannelsernes opbygning, adgangskrav, udbydere, pris og meget mere.

Nederst i hvert afsnit kan du læse, hvilken faglig profil den enkelte uddannelse er særligt velegnet til.

Guide Find den rette lederuddannelse med vores guide "Fra teknisk specialist til succesfuld leder" Download guiden her!

EBA (Engineering Business Administration)

EBA er en kommerciel lederuddannelse på diplomniveau med fokus på forretningsudvikling og ledelse, strategi og økonomi. Diplomuddannelsen er målrettet ingeniører, maskinmestre og andre teknisk uddannede. I løbet af uddannelsen kan du vælge mellem forskellige valgfag og herigennem specialisere dig inden for særlige områder. Og så får du stillet en personlig coach til rådighed gennem hele uddannelsesforløbet. EBA'en er udviklet i et samarbejde mellem VIA University College og DTU (Danmarks Tekniske Universitet).

Læs hele guiden til lederuddannelse for dig med teknisk baggrund.

 • Adgangskrav: En videregående uddannelse på mindst akademiniveau og to års relevant erhvervserfaring.
 • Varighed: Mellem 2-6 år som deltidsstudie sideløbende med dit arbejde. Eller ét år som fuldtidsstudie.
 • Opbygning: Diplomuddannelsen udgør samlet 60 ECTS point. Den er sammensat af en række obligatoriske moduler med fokus på forretningsforståelse, markedsorientering, ledelse samt økonomisk og strategisk styring. Herudover en række valgmoduler og som det sidste et afsluttende afgangsprojekt. De fleste moduler består af 4-6 undervisningsdage samt online sessioner i dagtimerne på hverdage. 
 • Udbydere: VIA University College og DTU (Danmarks Tekniske Universitet).
 • Pris: 10.000 - 21.000 kroner per modul. Den samlede uddannelse koster 90.000 - 110.000 kroner. Økonomisk binder du dig til et enkelt modul ad gangen. Du kan derfor stoppe din uddannelse eller skifte retning for din uddannelse uden store omkostninger.
 • Uddannelsen er til dig: Som ønsker at kunne agere leder på strategisk og operationelt niveau i en specialiseret teknisk virksomhed. I dit nuværende arbejdsliv og på længere sigt. Du ønsker at lede med udgangspunkt i din tekniske viden, forretningsmæssige indsigt og på et velfunderet ledelsesmæssigt grundlag.

Kunne du tænke dig at vide mere om EBA og lederuddannelse? Læs videre her og få meget mere at vide om EBA og lederuddannelse.

HD (Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse)

HD-uddannelsen er en erhvervsøkonomisk deltidsuddannelse på diplomniveau. I løbet af uddannelsen tilegner du dig en grundlæggende viden om erhvervsøkonomi, og du får mulighed for at specialisere dig inden for eksempelvis organisation, regnskab, marketing eller finansiering. HD-uddannelsen er ikke særligt målrettet tekniske specialister med lederambitioner, men alle med en erhvervskarriere, som ønsker at udbygge deres kompetencer og forretningsforståelse.

 • Adgangskrav: For at blive optaget på HD 1. del skal du have en gymnasial studentereksamen (eksempelvis STX, HHX eller HF). For at blive optaget direkte på HD 2. del skal du have en relevant akademiuddannelse eller professionsbachelor.
 • Varighed: Uddannelsen varer samlet set fire år. To års deltidsuddannelse for henholdsvis HD 1. del og HD 2. del.
 • Opbygning: HD-uddannelsen er opbygget omkring HD 1. del og HD 2. del. Hver del svarer til fire semestre og 60 ECTS-point. 1. delen giver deltageren et erhvervsøkonomisk fundament. 2. del er valgfri specialisering inden for eksempelvis marketing management, organisation og ledelse, Innovation Management eller finansiering. Hovedparten af forløbet finder sted som aftenundervisning. 
 • Udbydere: Universiteter og handelshøjskoler i hele landet.
 • Pris: Hver af uddannelsens to dele koster cirka 40.000 - 60.000 kroner. En samlet uddannelse koster altså omkring 100.000 kroner.
 • Uddannelsen er til dig: Som ønsker en bredt funderet uddannelse i erhvervsøkonomi og forretningsstyring. Dog uden særligt fokus på ledelse af tekniske virksomheder.

MMT (Master in Management of Technology)

MMT er en masteruddannelse, hvor deltagerne får kompetencer inden for blandt andet forretningsudvikling, strategi, teknologi samt ledelse og gennemførelse af forandringer.. Deltagerne er ofte ledere, som har ansvar for at udvikle og indføre ny teknologi i større danske og internationale virksomheder. Som regel med en baggrund i eksempelvis elektronikproduktion, udvikling af software, rådgivning eller offentlig forvaltning.

 • Adgangskrav: Du skal have bestået en relevant, videregående uddannelse på mindst bachelorniveau og have mindst to års relevant erhvervserfaring.
 • Varighed: 2 år som deltidsstudie sideløbende med dit arbejde. Eller ét år som fuldtidsstudie.
 • Opbygning: MMT-uddannelsen består af fire semestre og udgør samlet 60 ECTS point.
 • Udbydere: Aalborg Universitet og DTU (Danmarks Tekniske Universitet).
 • Pris: 270.000 - 420.000 kroner.
 • Uddannelsen er til dig: Som har nogen erfaring med ledelse og ønsker at styrke dine kompetencer inden for at lede større teknologiske udviklingsprojekter.

MBA (Master of Business Administration)

MBA er en uddannelse på masterniveau, som sigter efter at styrke deltagernes evne til at analysere, lede og udvikle deres organisation. Konkret er uddannelsen opbygget omkring erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig faglighed. En klassisk erhvervsøkonomisk uddannelse.

 • Adgangskrav: Du skal som minimum have en relevant bacheloruddannelse og 2-4 års relevant erhvervserfaring.
 • Varighed: MBA er en deltidsuddannelse, som kan gennemføres på 2-6 år. Uddannelsen skal afsluttes inden for en seksårig periode fra første til sidste semester.
 • Opbygning: MBA’en består af fire semestre. Samlet udgør uddannelsen 60 ECTS point. På tredje semester kan du specialisere din uddannelse gennem valgfag.
 • Udbydere: Flere universiteter i Danmark, heriblandt Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og CBS. MBA udbydes også af private internationale aktører som eksempelvis Henley Business School.
 • Pris: 200.000 - 400.000 kroner.
 • Uddannelsen er til dig: Som ønsker en grundig introduktion til erhvervsøkonomi og ledelse. Dog uden særligt fokus på ledelse af tekniske virksomheder.

Er uddannelsen akkrediteret?

Hvis du vil have papir på en officielt kvalitetstjekket lederuddannelse, er det en god idé at undersøge, om den uddannelse, du har kig på, er akkrediteret.

Hvis den er det, er det nemlig garanti for, at den lever op til visse standarder for kvalitet. Dette sikrer, at uddannelsen giver dig relevant og up-to-date viden og færdigheder, der er efterspurgt af arbejdsgiverne. Akkrediteringen gør samtidig uddannelsen gennemsigtig og sammenlignelig med andre lignende uddannelser/institutioner - også internationalt.

Hvis du vælger uddannelse i det ikke-akkrediterede marked, skal du selv vide rigtig meget om uddannelsesverdenen og/eller om de konkrete personer, der står for uddannelsen, kvaliteten af det faglige indhold osv. Vurderingen ligger således på egne skuldre.

Konklusion

Som specialist med teknisk baggrund har du mange lederuddannelser at vælge imellem. Før du træffer din beslutning, skal du overveje, hvad formålet er med din lederuddannelse. Hvad er det, du ønsker at opnå? Både på den korte bane og den lange bane.

Det er en rigtig god ide at kontakte studie- og karrierevejlederne hos de forskellige udbydere af lederuddannelser. De kan hjælpe dig med at blive klogere på, hvilken uddannelse der passer til dine lederambitioner.

Husk i øvrigt at nogle uddannelsessteder tilbyder, at du kan tilmelde dig et enkelt undervisningsmodul eller fag ad gangen. På den måde kan du afprøve uddannelsen eller justere retningen for din uddannelse undervejs, uden at du har bundet dig til et længerevarende forløb.

Kunne du tænke dig at vide mere om EBA og lederuddannelse? Læs videre her og få meget mere at vide
om EBA og lederuddannelse.

Mere inspiration

Derfor skal du fokusere på indre bæredygtighed - og sådan gør du
Artikel Gå til siden
4 typiske årsager til at forandringer fejler
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
6 råd om hybridledelse: Sådan fastholder du engagement og samarbejde
Artikel Gå til siden