3 udfordringer procesledelse kan være svaret på

Ledere og ansvarlige for projekter og processer løber gang på gang ind i selvsamme udfordringer, når der skal skabes forandringer i organisationen. Ønsket om at få medarbejderne til at deltage aktivt og tage ejerskab er stort, men det er ikke altid, det lykkes. Her får du eksempler på tre udfordringer, hvor procesledelse kan være redskabet til en bedre proces og dermed bedre ejerskab.

3 udfordringer procesledelse kan være svaret på


1. Forandringen giver grus i en velsmurt maskine

Usikkerhed og forandring gennemsyrer pludselig medarbejdernes hverdag. Nye strategier, nye digitale platforme, nye tankesæt og behov gør sig pludselig gældende. Velkendte rutiner og arbejdsgange, medarbejderne hidtil har bygget deres succes på, bliver pludselig forældede og skal ændres på kort tid.

Det kan for mange medarbejdere virke skræmmende. Men den nye virkelighed organisationen kigger ind i, rummer ikke blot usikkerhed – den rummer i lige så høj grad nye og store muligheder.

Men for at udnytte mulighederne og få medarbejderne til at arbejde for potentialet kræver det, at vi i højere grad end nogensinde før begynder at se og arbejde med organisationen som et system af sociale processer. Herigennem vil vi nemlig bedre kunne understøtte udvikling og forandring. Holder du krampagtigt fast i blot at optimere og effektivisere en tidligere velsmurt maskine ud fra en lineær og kontrollerende tilgang, risikerer I nemt at stå stille eller køre fast.

Når fortidens erfaringer pludselig bliver usikre, og vi skal skabe mere dynamik og fleksibilitet, skal vi træffe beslutninger og samarbejde på helt nye måder. Her er procesledelse virkelig interessant og effektivt.

Procesledelse bygger nemlig på en systemisk helhedstænkning med fokus på udvikling af mennesker og organisationer i tæt samspil. Fokus er på de sociale og cirkulære processer i et samarbejde, som skal sikre at organisationen stadig kan levere og nå opsatte mål, selvom foranderligheden er høj, og usikkerheden gennemsyrer alt.

2. Medarbejderne tager for lidt ejerskab

Som tovholder eller leder af forandringen eller projektet, har du som oftest haft en køreklar plan. Men den ellers så gennemtænkte plan førte måske ikke de ønskede resultater med sig. Den vigtige proces - og dermed også forandring - strandede pludselig i modstand eller ligegyldighed.

Hvorfor var medarbejderne ikke med dig? Hvorfor tog de ikke det ønskede ejerskab? Hvad gik galt undervejs?

Svaret kan ligge i manglende dialog og ægte involvering i processen - en altoverskyggende vigtig forudsætning for ejerskab og engagement hos medarbejderne. Også her kan procesledelse virkelig gøre en afgørende forskel.

3. Mødet løber løbsk

Måske kender du følelsen af at gå fra et møde, der løb løbsk. Du havde høje tanker om det outcome I ville gå fra mødet med, men mødet fik pludselig sit eget liv og tog en drejning ud i uproduktive og konfliktfyldte retninger.

Det at få mere professionalisme ind i afholdelse af møder, er yderst værdifuldt, hvis du tænker på, hvor meget tid du bruger på møder.

Nogle gange kan processen under et møde tage magten fra os, fordi der pludselig sker spring i samtalen, nye emner dukker op eller frustrationer tager over. Det kan kræve en særdeles kontant indgriben at komme tilbage på sporet. Men for hård mødestyring, der ikke giver plads til refleksion, dialog og diskussion, har en alt for høj pris i form af dalende engagement og øget frustration hos mødedeltagerne.

Hvis du for alvor skal have sat medarbejdernes viden i spil, så den kan omsættes til nye handlemuligheder og resultater, skal du skabe inddragelse, lethed og et naturligt flow i samtalerne under møderne.

Procesledelse - i form af mødefacilitering - kan være din vej frem til bedre og mere produktive møder, der samtidig opleves som engagerende af deltagerne.

Er du også udfordret?

Har du selv stået i de udfordringer, vi har skildret her, kan en proceskonsulentuddannelse måske være noget for dig. En uddannelse i procesledelse giver dig et solidt fundament at stå på og helt konkrete redskaber til at udføre procesarbejdet, så du fremadrettet kan skabe bedre og sunde forandringer i din organisation.

Læs meget mere om, hvad procesledelse er og kan lige her.

GUIDE  7 svar på hvad procesledelse kan Download guiden

GUIDE  Sådan bliver du en dygtig proceskonsulent Download guiden