7 grunde til at blive matematikvejleder

Vil du videreudvikle dine kompetencer som matematiklærer? Kæmper du med teknologien, og vil du bedre kunne håndtere denne del af undervisningen? Mangler du redskaber til at tackle forældreindblanding hos dine elever med særlige behov? En uddannelse som matematikvejleder giver dig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med og vejlede kollegaer og ledelse omkring centrale områder som anvendelse af digitale ressourcer og undervisning af elever med særlige behov i folkeskolen.

7 grunde til at blive matematikvejleder

Som matematikvejleder kan du være med til at udvikle matematikfaget på din skole. Det er dig, der kan tænke matematikfaget ind i alle andre indsatser og projekter, og du vil få ledende funktioner i skolens undervisning i matematik.

Herunder finder du 7 af de bedste argumenter for at tage en uddannelse som matematikvejleder. Hvis du kan nikke til dem, og du drømmer om at blive matematikvejleder, kan du bruge dem, når du går til din leder og taler om videreuddannelse. Brug fx din MUS samtale eller en generel trivselssamtale som afsæt for dialogen omkring din fremtid.

Derfor skal du blive matematikvejleder

Du får:

  • en ny rolle som matematikvejleder med vejledningskompetencer du kan bruge i relation til kollegaer, ledere og forældre
  • fornyet viden, færdigheder og kompetencer i dit fag med udgangspunkt i nyeste forskning og viden
  • kompetencer til bedre at hjælpe eleverne og gennemskue deres forskellige individuelle behov
  • redskaber til bedre at understøtte elever med særlige behov
  • kendskab til digitale værktøjer og læremidler
  • viden og redskaber der ruster dig bedre til at udføre prøver og tests
  • kompetencer til at udvikle dit fag – ikke blot i eget klasselokale, men på tværs af dit fag i samarbejde med ledere og dine kollegaer.

Tre diplommoduler gør dig til matematikvejleder

Matematikvejleder er en uddannelsesretning under den pædagogiske diplomuddannelse. Det kræver, at du tager tre såkaldte retningsspecifikke moduler, for at du er matematikvejleder. Modulerne er; Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget, Elever med særlige behov i matematikundervisningen og Faglig vejledning i skolen.

Læs mere om uddannelsen til matematikvejleder

Det er også en mulighed at tage en fuld pædagogisk diplomuddannelse med en specialisering i matematikvejledning. Vil du det, består uddannelsen, ud over de retningsspecifikke moduler herover, af en række obligatoriske moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse og et afgangsprojekt.

Læs mere om den fulde Pædagogiske diplomuddannelse

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologien er flyttet ind i skolen og i klasselokalerne. Hvis du vil kunne udnytte teknologiens muligheder og opnå øgede digitale kompetencer, skal du få modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget på dit CV.

Du får viden og kompetencer til at integrere programmer som CAS, Geogebra og regneark i dit arbejde med elever og kolleger, og du bliver rustet til at inspirere og vejlede dine kollegaer om inddragelse af teknologier og digitale læremidler i matematikundervisningen.

Læs mere om Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Der er en del elever i skolen med enten vanskeligheder og særlige potentialer i matematik. Hvis du vil lære at udvikle målrettede indsatser for disse elever med særlige behov, skal du tage modulet Elever med særlige behov i matematikundervisningen.

Du får viden og kompetencer til at kortlægge matematikvanskeligheder – og med afsæt heri planlægge det videre forløb sammen med både elever, lærere og forældre. Du bliver desuden bedre rustet til at inspirere og vejlede dine kollegaer til at planlægge og varetage en differentieret undervisning i forhold til elever med forskellige slags særlige behov.

Læs mere om Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Faglig vejledning i skolen

Vil du være bedre til at vejlede kollegaer, ledere og forældre hos elever med særlige behov? Der er brug for at kvalificere de kollegiale indsatser og styrke samarbejder omkring den faglige kultur i skolen. Hvis du vil lære at lede læreprocesser i faglige fora, skal du få Faglig vejledning i skolen på dit CV.

Du får viden og kompetencer til at kommunikere med henblik på at etablere og facilitere anerkendende læringsrum - fx ved hjælp af forskellige vejledningsmetoder og procesværktøjer. Desuden får du også mulighed for at reflektere over egen vejlederpraksis.

Læs mere om Faglig vejledning i skolen

Mere inspiration

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen
Artikel Gå til siden
AI i skolen - hvorfor og hvordan?
Artikel Gå til siden
Skoleleder: Diplomuddannelse er en vigtig opkvalificering for lærere og vejledere i skolen
Gå til siden
Sådan styrker du fællesskabet i klassen - fagligt og socialt
Artikel Gå til siden