Hvorfor vælge en diplomuddannelse i projektledelse?

Det kan være et helt projekt i sig selv at finde den rigtige projektlederuddannelse. Hvad kendetegner diplomuddannelsen - få svaret her.

Diplomuddannelsen i projektledelse

Er du på jagt efter et solidt fundament, der samtidig ser godt ud på CV’et, kan en diplomuddannelse i projektledelse være et ret godt match.

Med en diplom i projektledelse får du ikke bare papir på dine kvalifikationer. Du sikrer dig en solid kompetencegivende projektlederuddannelse, der gør dig til en komplet projektleder, som kan arbejde professionelt med mindre såvel som helt store komplekse projekter.

  • Kompetencegivende diplomuddannelse på bachelorniveau
  • Papir på dine kvalifikationer
  • Solidt teoretisk fundament baseret på international forskning
  • Fokus på praktisk anvendelighed og refleksion
  • Fleksibel selvtilrettelagt uddannelsesforløb

Studiet bygger på både velfunderet og forskningsbaseret teori og praktisk anvendelighed. Det sikrer, at du kan relatere de forskellige emner, værkstøjer og teori direkte til din egen hverdag og dit daglige arbejde. Samtidig gør uddannelsen dig i stand til at reflektere over din egen ageren og kunnen som projektleder.

Uddannelse på bachelorniveau med kvalitetsstempel

Diplomuddannelsen i projektledelse giver dig en uddannelse svarende til bachelorniveau. Den er godkendt af Undervisningsministeriet og internationalt anerkendt via European Credit Transfer Systemet med 60 ECTS point. Der er kun få udbydere af Diplomuddannelsen i projektledelse i Danmark - heriblandt DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og VIA University College.

Diplomuddannelsen hos VIA University College er akkrediteret. En akkreditering er en anerkendelse af VIAs arbejde med kvalitet og relevante uddannelser - et kvalitetsstempel så og sige. Det er Danmark Akkrediteringsinstitution, der endeligt godkender de videregående uddannelser i Danmark.

Den eksterne kvalitetssikring betyder, at uddannelsens samlede faglige kvalitet, omfang og målrettethed er vurderet og godkendt efter særlige standarder. På den måde sikrer du dig en anerkendt projektlederuddannelse og allerhøjeste kvalitet. En akkreditering gælder i 5 år og rummer en forpligtigelse til løbende at udvikle uddannelsen.

Diplomuddannelser er anerkendte som kompetencegivende uddannelser – både i Danmark og internationalt. Konkret betyder det for eksempel, at diplomuddannelsen giver adgang til at læse videre på masterniveau, og så kan det, du lærer, anvendes i hvilken som helst branche.

Den teori, viden og de redskaber, du får undervisning i, er velafprøvede og velfunderede på baggrund af international forskning. Du kan se en lille video om uddannelsen her.

Et fleksibelt deltidsstudie

En diplomuddannelse er en fleksibel deltidsuddannelse. Uddannelsens fleksible opbygning med valgfrie moduler sikrer, at du kan specialisere dig i netop de fagområder, som er relevante for dig og for din arbejdsplads.

Samlet set svarer diplomuddannelsen til et års fuldtidsuddannelse, men stykkes af de fleste studerende sammen af mindre bidder – fagmoduler – fordelt over 2-3 år. Du kan således tage uddannelsen i det tempo, der passer dig.

Alle moduler giver ECTS-point. Du sammensætter selv dine moduler og hermed dit uddannelsesforløb. Ønsker du at tage et modul fra en anden diplomuddannelse som fx diplomuddannelsen i ledelse, kan du også det. Der er god mulighed kombinationer på tværs af uddannelser. Helt frie er kombinationsmulighederne dog ikke, så sørg altid for at tale med en studievejleder om dine planer.

For en diplomuddannelse er der særlige adgangskrav. Men har du ikke en adgangsgivende uddannelse, så kan det være, at du har realkompetencer, der svarer til en adgangsgivende uddannelse.

Du kan få det helt forkromede overblik over mange flere forskellige projektlederuddannelser her.

Guide  Bliv klogere på hvilken projektlederuddannelse, der passer dig Download guiden her!

Mere inspiration

Sådan indarbejder du bæredygtige elementer i dine projekter
Artikel Gå til siden
Du skal lede dit projekt bæredygtigt – men hvad betyder det?
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
Forholder du dig til bæredygtighed i dine projekter?
Artikel Gå til siden
Når I kalder det for et projekt, hvad mener I så egentlig?
Artikel Gå til siden