Sådan mestrer du det personlige lederskab

Det personlige lederskab er dit mest dyrebare værktøj som leder.

Det personlige lederskab

Det personlige lederskab handler om at synliggøre din viden, dine kompetencer og din adfærd - og så bringe det i spil i den daglige ledelse. Dit lederskab skal være synligt og troværdigt for omgivelserne. Ledelse er meget mere end blot personlighed og karisma.

Medarbejderne skal mærke, at der en tæt sammenknytning mellem det, du ved, det du kan, og det du gør – det er der, hvor den stærkeste gennemslagskraft ligger. Er der blot en masse gøren uden at vide noget, falder din troværdighed. Og hvis du ved og kan en masse, men du ikke gør det, mister du også troværdighed i længden.

Gør dig derfor klart som leder, at du skal træne og udvikle tre sider af dig selv i relation til det personlige lederskab – din ledelsesviden, dine ledelseskompetencer og din lederpersonlighed.

figur-det-personlige-lederskab-evu-2019Figur 1. Det personlige lederskab

Dit personlige lederskab er summen af det du ved, kan og gør. Især det du gør - altså din adfærd som leder - er vigtig. Det er nemlig din adfærd, du i sidste ende bliver vurderet på af dine omgivelser. Her får du en lille introduktion til de tre sider af det personlige lederskab, som du løbende bør udvikle og forfine, så du bedst muligt opnår troværdighed, gennemslagskraft og følgeskab.

1. Ledelsesviden

Som leder er det vigtigt, at du kan vise dine medarbejdere, at du besidder den nødvendige viden om samfundet, organisationen og det faglige område, som du og dine medarbejdere er en del af. Det er vanskeligt som leder at vinde respekt for sine beslutninger, hvis du som leder ikke demonstrerer et kendskab til den måde, branchen eller organisationen fungerer på. Jo lavere i ledelseshierarkiet, du som leder befinder dig, jo mere ”faglig” ledelsesviden forventes det, at du besidder.

Som leder i en hvilken som helst organisation eller virksomhed, er det derfor vigtigt, at du altid sørger for at have sat dig godt ind i det faglige felt, som afdelingen og medarbejderne arbejder indenfor. Det er ligeledes vigtigt, at du har sat dig godt ind i organisationen – hvilken kultur og organisationsstruktur gør sig gældende? Hvad er virksomhedens overordnede vision, strategi mv.? Oveni det skal du have den nødvendige viden om det omkringliggende samfund og omgivelserne – hvilke dagsordener gør sig gældende? Hvad kendetegner virksomhedens kunder og konkurrenter?

Dine medarbejdere forventer, at du er opdateret på disse ting, og er du ikke, kan det slå skår i din troværdighed som leder.

2. Ledelseskompetencer

I det daglige virke som leder, er der en række ledelseskompetencer, du skal kunne mestre.

De seks ledelseskompetencer:

  1. Strategisk kompetence: Du skal have viden om og forståelse for mission, vision og mål for virksomheden - og du skal kunne omsætte strategien gennem konkrete indsatser og handlinger.
  2. Økonomisk kompetence: For at kunne træffe de mest fordelagtige forretningsmæssige beslutninger skal du have indsigt i og forståelse for virksomhedens eller afdelingens økonomiske grundlag og rammer.
  3. Udviklings og forandringskompetence: Forandringskompetence handler ikke kun om at udvikle eller ændre på strategi, struktur og systemer, men ligeså meget om at involvere medarbejderne og inddrage dem i processen. I en virksomhed med gentagne forandringer, vil det også kræve ændringer i medarbejdernes adfærd – her skal du kunne motivere dem til at bidrage og navigere på ny.
  4. Personalekompetence: Er du leder med personaleansvar, skal du kunne mestre ansættelse og afskedigelse, lønforhandling, MUS, den svære samtale mv. Personaleledelse er samtidig en social disciplin, hvor du skal opbygge relationer mellem dig og medarbejderne samt medarbejderne imellem.
  5. Kommunikationskompetence: Ledelse og kommunikation hænger uløseligt sammen. Du skal evne at kommunikere med og formidle mål, rammer og opgaver til medarbejderne og andre relevante interessenter. Og du skal kunne anvende forskellige kommunikationsteknikker og -værktøjer.
  6. Faglig ledelseskompetence: Faglig ledelseskompetence handler om at kende de konkrete rammebetingelser for det område, du skal lede. Det kan fx være regler om tjenestetider, overarbejde eller andre overenskomstforhold.

Det personlige lederskab handler om at synliggøre din viden, dine kompetencer og din adfærd - og så bringe det i spil i den daglige ledelse. Dit lederskab skal være synligt og troværdigt for omgivelserne. Ledelseskompetencerne bør du løbende udvikle og skærpe via opkvalificering og kompetenceudvikling - eksempelvis igennem videreuddannelse, kurser eller lignende. På den måde kan du løbende få fyldt ny viden og kompetence på dit personlige lederskab.

3. Lederpersonlighed

Lederpersonligheden handler om det, du gør, vil og er i form af din lederadfærd, personlige egenskaber samt værdier og holdninger. Det, du viser omgivelserne af menneskelig og følelsesmæssig karakter, har stor indflydelse på din evne til - og succes med - at lede andre. Én type adfærd kan virke motivations-, loyalitets- og præstationsfremmende på medarbejderne. En anden type adfærd kan virke direkte modsat. Derfor bør du tilvejebringe en høj grad af selvindsigt fx gennem en personprofiltest eller en 360-graders evaluering, hvor dine omgivelser tilkendegiver, hvordan de opfatter dig som leder.

En nem og hurtig måde, du kan blive klogere på dine medarbejders og leders opfattelse af dit personlige lederskab, er ved at stille tre simple spørgsmål:

  1. Hvad synes du, jeg gør rigtig godt som leder?
  2. Hvad synes du, jeg kunne gøre endnu bedre/udvikle som leder?
  3. Hvad er karakteristisk ved mit kropssprog?

Ud fra svarene, vil du kunne se nogle tendenser, der karakteriserer dit personlige lederskab. Måske var alle enige om, at dit kropssprog var meget uroligt, at du ikke lyttede nok, men at du var god til at sparke nye initiativer i gang. Med denne viden har du nu mulighed for aktivt at sætte ind relevante steder og udvikle og justere din adfærd.

I relation til adfærden er det samtidig vigtigt, at du får blik for de vaner, som du tillægger dig – gode som dårlige. I vores vaner er der en direkte forbindelse til den urkraft, der ligger i det, som driver os. Og hvis den urkraft bliver ødelagt, fordi du får for mange dårlige vaner, så mister du din gennemslagskraft og din personlige effektivitet.

Lederpersonligheden kan ikke - i modsætning til ledelseskompetencerne - blot tillæres via kurser og uddannelse – det kræver selvindsigt og hårdt arbejde!

Der findes forskellige værktøjer og metoder, der er designet til at sætte fokus på lederpersonligheden, og som du kan arbejde med. Det drejer sig bl.a. om coaching og supervision fx i en gruppe med andre ledere, som faciliteres af en ekstern coach/procesleder.

I arbejdet med at udvikle lederpersonligheden, skærpes dit blik for, hvordan din adfærd som leder påvirker omgivelserne, og hvilken adfærd der fremmer eller hæmmer et givent mål. Det kan fx være evnen til at være mindre kontrollerende i din adfærd, for at styrke evnen til at kunne uddelegere ansvar. Eller det kan være evnen til at være mindre konfliktsky for at styrke evnen til at kunne coache et team af medarbejdere, så de vil arbejde mere selvstændigt og selvansvarligt.

Mere inspiration

Derfor skal du fokusere på indre bæredygtighed - og sådan gør du
Artikel Gå til siden
4 typiske årsager til at forandringer fejler
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
6 råd om hybridledelse: Sådan fastholder du engagement og samarbejde
Artikel Gå til siden
3 ting der ofte spænder ben for samskabelse
Artikel Gå til siden