HR-chef: Diplom fremmer kompetente og helstøbte ledere

Hvad får arbejdspladsen ud af at sende medarbejdere på en diplom i ledelse? Og hvilken forskel gør lederuddannelsen for dig som leder? Få Benedikte Lohferts bud her.

Benedikte Lohfert

Benedikte Lohfert er HR-chef i Herning kommune, og hun har igennem mange år sendt ledertalenter afsted på Diplomuddannelsen i ledelse. Her kan du læse hvorfor.

Hvad er din vurdering af diplomuddannelsen som lederuddannelse – set fra dit perspektiv?

Det er vejen til en forståelse af, hvad ledelse er.

Det betyder ikke, at man får en entydig fast definition på ledelse – for det er der ikke. Men uddannelsen giver en forståelse for, hvad personaleledelse er, hvad strategisk ledelse er, og hvad det vil sige at lave forandringsledelse. Det vil sige man kommer 360 grader rundt om alle disciplinerne i ledelsesopgaven, når man tager en diplom i Ledelse.

Så det er en grundlæggende indføring i alle aspekter af det at påtage sig et ledelsesansvar. Både på opgavesiden – altså på ydersiden – og på de indre linjer – altså de helt personlige udfordringer som leder.

Hvorfor sender du ledere på diplom i ledelse?

Det at være leder i den offentlige sektor handler om på den ene side at have noget fagfaglighed og på den anden side også om at have noget dokumenteret uddannelse på lederfronten.

Diplomuddannelsen er en kompetencegivende efteruddannelse - det der autoriserer dig som leder. Derudover kan du sagtens supplere med forskellige andre lederkurser, men de træder ikke i stedet for den kompetencegivende uddannelse.

Det går meget godt i tråd med, at vi i det offentlige er rundet af stærke professionskulturer. Det vil sige som leder har du ikke kun eksempelvis en lærerfaglig profession eller en sygeplejefaglig profession – som leder bliver du nødt til også at have en ledelsesprofession, som bygger ovenpå din faglige baggrund. Herudover er det også blevet karrierefremmende, ja ligefrem helt nødvendigt at have en diplom i ledelse på sit CV.

Hvad får arbejdspladsen ud af at sende ledere afsted på en diplom i ledelse?

Jeg oplever, at uddannelsen styrker lederskabet. Som leder står du simpelthen mere sikkert med en diplom i Ledelse.

Hvis du bliver ansat som sygeplejerske i dit første lederjob i dag, så vil der være rigtig mange, som har beskæftiget sig teoretisk med ledelse og har et nuanceret sprog for ledelse. Så på den måde bliver du socialiseret ind i en bestemt ledelsesforståelse. Men når du så kommer på skolebænken, så lærer du at tænke dig om. Og du lærer at være kritisk. Du lærer, at det er i orden at stille spørgsmålstegn ved den eksisterende opfattelse, for det kunne jo være, at der også var en anden opfattelse, som måske var bedre.

Du lærer overordnet at håndtere og agere i, at verden er pluralistisk, og at der er mange forskellige syn på sagen – og så bliver du rustet til at kunne retfærdiggøre dine beslutninger med holdbare argumenter.

Hvilke 3 gode råd vil du give lederne, der skal i gang med en lederuddannelse?

  1. Du skal brænde for lederansvaret – og dermed også skyggesiderne af at være leder, og så skal du finde vej i hele tiden at forholde dig kritisk til det, du møder. Du skal ikke tage alt for gode varer og sluge alt råt men have en sund skepsis. Du skal med andre ord sørge for at beholde din sunde fornuft og dømmekraft, så du kan vurdere, hvad der er op og ned. Og så skal du skal turde undre dig.
  2. Du skal være interesseret i at få mere sprog og flere handlemuligheder i forhold til det at være leder. Det er selvfølgelig vigtigt, at du tager afsæt i de problemstillinger, som gælder for dig nu og her. Men du skal også være åben for at lære det, som du måske først kan få gavn af om et, to eller tre år. Hvis du eksempelvis er i dit første lederjob, så er det ikke sikkert, at du har det overordnede økonomiske ansvar – men måske får du lige om lidt et lederjob, hvor du har behov for den viden.
  3. Du skal have viljen til at smøge ærmerne op. Det er hårdt arbejde at tage en Diplom i Ledelse. Du skal kun tage uddannelsen, hvis du vil gøre det dedikeret. Det betyder også, at du skal have afstemt og planlagt dit forløb godt – både i forhold til privatlivet men også i forhold til dit job og din nærmeste leder. Det er en god idé at turde engagere andre i din udvikling, så du ikke er alene i det.

Lederuddannelse i VIA

I VIA tilbyder vi to diplomforløb i ledelse.

Det ene forløb er for dig, som har flere års erfaring som leder og har behov for at koble teorier og modeller på dine mange erfaringer. For dig som savner ny viden og værktøjer at læne dig op ad, når du skal udføre din lederopgave. Og for dig som gerne vil have papir og bevis på dine ledelseskompetencer. Du kan læse meget mere om diplom i ledelse i vores uddannelsesfolder lige her.

Det andet forløb er for dig som er ny leder eller drømmer om at blive det. Det kan være, at du er i tvivl om, hvordan du skal gribe dine nye opgaver an og savner andre, som står i samme situation at drøfte dine løsningsmuligheder med. Til dig har vi tilrettelagt et diplomforløb, hvor du blandt andet bliver tilknyttet et stamhold, som du følger gennem de første obligatoriske moduler – og også vender tilbage til, når du skal skrive afgangsprojekt og afslutte uddannelsen. Du kan hente vores uddannelsesfolder og læse meget mere om diplomforløbet målrettet nye ledere her.

Mere inspiration

Derfor skal du fokusere på indre bæredygtighed - og sådan gør du
Artikel Gå til siden
4 typiske årsager til at forandringer fejler
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
6 råd om hybridledelse: Sådan fastholder du engagement og samarbejde
Artikel Gå til siden