Er du lærer? 5 gode grunde til at blive praktikvejleder i skolen

Er du lærer, og vil du gerne være med til at uddanne andre dygtige lærere til grundskolen? Så er en praktikvejlederuddannelse noget for dig. Her får du fem gode grunde til, hvorfor du skal blive praktikvejleder.

praktikvejleder_i_skolen.JPG-1

Det er et krav, at der er en praktikvejleder på alle skoler – og om uddannet lærer har du mulighed for at blive praktikvejleder

Alle lærerstuderende er i praktik tre gange i løbet af uddannelsen, og som praktikvejleder har du et stort medansvar for skabe et vellykket praktikforløb for de lærerstuderende. Derfor er det også afgørende, at du har de rette kompetencer.

Her får du 5 grunde til at efteruddanne dig til praktikvejleder:

1. Du er med til at højne fagligheden i lærerfaget

Kerneopgaven i skolen handler ikke kun om eleverne. Skolen er også et uddannelsessted for lærerstuderende. Som praktiksted har du, din leder og dine kolleger en vigtig opgave i at være med til at uddanne fremtidens lærere og højne fagligheden i lærerfaget.

Det kræver, at skolen er rustet til opgaven, og det bliver den blandt andet ved at give dig mulighed for at uddanne dig til praktikvejleder, så du er klædt på til at gå professionelt ind i udviklings- og læringsprocessen sammen med den studerende.

Så tag evt. en snak med din leder om muligheden for at blive praktikvejleder til din næste udviklingssamtale.

2. Du får en ny rolle og nye arbejdsopgaver

Som praktikvejleder får du en ny opgave internt på din skole, og du bliver ambassadør for skolen som uddannelsessted. Du bliver også bindeleddet mellem uddannelse og praksis.

Det formelle uddannelsesansvar ligger hos din leder, men som praktikvejleder bærer du også et ansvar for den studerendes læring, udvikling og dannelse i praktikken. Du er den, der skal have ugentlig vejledning med den studerende, deltage i statusmøder og være eksaminator ved den studerendes praktikprøve sammen med praktikunderviseren på læreruddannelsen.

3. Du gør en forskel for lærerstuderende

Som praktikvejleder er du i tæt dialog med den studerende, og det er dig, der kommer til at gøre en forskel for den studerende.

Du møder mange forskellige typer af lærerstuderende som praktikvejleder, og du skal kunne vejleder alle typer. Du skal kunne møde den studerende, hvor han eller hun er – uanset om det er en fagligt meget dygtig studerende, en lidt faglig svag studerende eller en studerende i sociale udfordringer.

Praktikvejlederuddannelse klæder dig på til at yde en professionel vejledning på et højt fagligt niveau, der styrker den læring og udvikling, den studerede skal igennem i sin praktik. Du får bl.a. viden om forskellige vejledningsmodeller og vejledningsroller.

4. Du holder dig fagligt opdateret

At være praktikvejleder giver noget til din egen faglige udvikling. De studerende kommer med en nysgerrighed og den nyeste viden og forskning fra læreruddannelsen - viden, der ellers kan være svær at holde sig opdateret på i en travl hverdag.

Du bliver også udfordret på din faglighed, for det er den studerendes opgave er at stille spørgsmål, være nysgerrig og undrende i forhold til jeres undervisning, didaktik mm. Som praktikvejleder skal du være imødekommende, åben og lyttende og turde at gå ind i dialogen og blive udfordret.

5. Du får papir på dine vejlederkompetencer med praktikvejlederuddannelsen

Du skal blot tage et enkelt diplommodul, før du kan kalde dig praktikvejleder, og når du har gennemført modulet får du papir på din praktikvejlederuddannelse.

Med praktikvejlederuddannelsen får du bl.a. nye værktøjer og nye kompetencer til at give en god, professionel vejledning og til at tilrettelægge en god praktik for den studerende.

Diplommodulet giver dig 10 ECTS point. Dermed kan du senere tage flere pædagogiske diplommoduler for at opnå en hel pædagogisk diplomuddannelse, der består af 60 ECTS point.

Bliv praktikvejleder i skolen

Mere inspiration

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen
Artikel Gå til siden
AI i skolen - hvorfor og hvordan?
Artikel Gå til siden
Skoleleder: Diplomuddannelse er en vigtig opkvalificering for lærere og vejledere i skolen
Gå til siden
Sådan styrker du fællesskabet i klassen - fagligt og socialt
Artikel Gå til siden