Artikel

Hvad er ECTS-point? Bliv klogere på fup og fakta

Læs artiklen og få afklaret, hvad de fire bogstaver betyder og få aflivet de største myter om ECTS.

ECTS point

I din afdækning af dine uddannelsesmuligheder er du nok stødt på de fire bogstaver ECTS. Men hvad betyder de egentlig, og hvad skal du vide om ECTS i forhold til din kompetenceudvikling og efteruddannelse?

Hvad er ECTS?

ECTS-point er opfundet af EU for at lette meritoverførsel på tværs af EU for universitetsstuderende. ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et internationalt pointsystem til meritoverførsel inden for de videregående uddannelser.

Det fælles internationale pointsystem giver dig samtidig et overblik over, hvor lang tid, du skal forvente at bruge på et studieforløb. 60 ECTS svarer til et års fuldtidsstudier, og de tildelte ECTS-point angiver således den arbejdsbelastning, som uddannelsesudbyderen vurderer, du skal bruge for at gennemføre et uddannelsesforløb.

Man kan sige, at ECTS er en slags byggesten, du kan sætte sammen til en hel uddannelse. Hvert ECTS-point svarer til et bestemt antal arbejdstimer for en gennemsnitsstuderende, og 60 ECTS svarer til 1650 arbejdstimer i alt.

ECTS garanterer merit - NEJ!

 ECTS er ikke en betegnelse for, at dit uddannelsesforløb giver merit i det formelle uddannelsessystem, og du er ikke garanteret automatisk meritoverførsel. Uddannelsesinstitutionen sammenligner de studiedele, du vil have merit for, med de dele du vil udskifte. I den forbindelse ser de på faktorer som:

  • Det faglige niveau, indhold og omfang
  • Prøveforløb og vurdering af din indsats

Det er altså ikke sikkert, at du så kan overføre dine ECTS-point, blot fordi du tager uddannelse med ECTS ét sted og gerne vil bygge oven på din uddannelse hos en anden uddannelsesudbyder.

ECTS indikerer højt fagligt niveau og kvalitet - NEJ!

ECTS-point er en måleenhed, der udelukkende angiver arbejdsbyrden. ECTS siger derfor intet om uddannelsesforløbets sværhedsgrad og faglige niveau. Uddannelser på et højt niveau kan med andre ord give de samme ECTS-point som uddannelser eller kurser med en lavere sværhedsgrad. Den normerede arbejdsindsats målt på tid skal blot være den samme.

Flere uddannelsesudbydere bruger i dag ECTS-point som et salgsargument. Så spørg ind til udbyderens motiv til at angive ECTS-point og sørg for at få afdækket indhold og udbytte og ikke blot fokusere på ECTS som et kvalitetsstempel i sig selv. Du kan få flest oplysninger om det faglige niveau gennem den uddybende information, som indgår i studie- og kursusbeskrivelserne.

Er du på jagt efter et kvalitetsstempel kan du i stedet se efter om uddannelsesudbyderen er akkrediteret. Danmarks Akkrediteringsinstitution sikrer kvalitet og relevans af videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Akkreditering er en evaluering af, om en uddannelse eller uddannelsesinstitution er i stand til at sikre den rette kvalitet og relevans.

ECTS angiver hvor lang tid, jeg skal bruge - JA og NEJ!

For det er rigtigt nok, at ét ECTS-point ifølge officielle beregninger svarer til en arbejdsindsats på 27-28 timer. Det omfatter den tid, du som studerende bruger på:

  • Forberedelse
  • Undervisning
  • Opgaveskrivning
  • Øvelser og projekter
  • Vejledning og eksamen 

Men det er også forkert på den måde, at det jo sagtens kan være, at du i starten skal bruge lidt mere tid under forberedelsen, fordi du skal vænne dig til at studere igen. Når du så er kommet ind i rytmen, vil du måske bruge mindre tid.

ECTS-point er altså alene en angivelse af de arbejdstimer, som uddannelsesudbyderen vurderer, at du som en gennemsnitsstuderende skal bruge for at gennemføre et kursus eller forløb – det skal du huske!

Med ECTS-point kan du få anerkendt din uddannelse i andre europæiske lande - JA!

Fordi ECTS er et fælles europæisk pointsystem, ligger det nærmest til grund for systemets opståen, at det skal gøre det lettere for uddannelsesinstitutionerne i de forskellige lande at anerkende de studerendes studier i et andet land.

Mere inspiration

Derfor skal du tage en efteruddannelse

Læs artiklen og bliv klogere på, hvad du vil få ud af at efteruddanne dig. Du får fx nyeste viden og færdigheder og øger din værdi på arbejdsmarkedet.

Gå til siden

Sådan får du tid til at tage en efteruddannelse

Er du bekymret for, om du har tid til at tage efteruddannelse? Her får du 4 råd til, hvordan du kommer bekymringerne til livs.

Gå til siden

Efteruddannelse: Få styr på hvem der skal betale og hvordan

Betaler din arbejdsgiver for din efteruddannelse, eller skal du selv punge ud? Her har vi samlet de vigtigste oplysninger om det økonomiske.

Gå til siden

Hvilken efteruddannelse skal jeg vælge? Disse kvalitetsstempler skal du gå efter

Bliv klogere på, hvad du skal undersøge, inden du vælger efteruddannelse. Der er forskel på kvaliteten! Få gode råd fra karrierevejlederen.

Gå til siden