Din næste ansættelse som projektleder

Hvilke egenskaber efterspørger arbejdsgiverne? Bliv klogere på svaret i denne artikel, hvor cheferne fra tre store danske virksomheder svarer på, hvad de efterspørger hos en god projektleder.

Projektlederen

Hvad skal der egentlig til for at lande en stilling som projektleder i en af Danmarks største virksomheder? Det spørgsmål er der helt sikkert mange projektledere, som stiller sig selv. Det kan nemlig nogle gange virke en smule diffust, hvad den gode projektleder skal kunne, og hvad det vil sige at have et godt CV som projektleder.

Vi har derfor sat os ned med tre ledere fra landets største virksomheder - ledere med specifikt ansvar for at rekruttere og ansætte nye projektledere. Her har vi spurgt dem om, hvad der er det afgørende, når de skal ansætte en ny projektleder. Og vil du vide mere om dine uddannelsesmuligheder, kan få det helt forkromede overblik over de mange forskellige projektlederuddannelser her.

Niels Jørgen Lange 
Director ved Project Management Office i Vestas

Hvad efterspørger I, når I skal ansætte en ny projektleder?

”Først og fremmest ser vi på erfaring. Det er ikke, fordi kandidaten absolut skal have én bestemt type erfaring, men der skal være noget, som gør vedkommende faglig relevant for os. Langt de fleste af vores projektledere er uddannet ingeniører. Det er ikke et formelt krav, at man skal være uddannet ingeniør, men det er bare et rigtigt godt udgangspunkt for at forstå den verden, vi arbejder i."

"Du skal være i stand til at udfordre dit team rent fagligt, og du skal kunne vinde teamets respekt. Vi er i udgangspunktet ikke interesseret i en udelukkende administrativ projektleder. Du skal kunne udfordre og udvikle dit team. Men det betyder ikke nødvendigvis, at du er ingeniør. Vi har en enormt dygtig projektleder ansat, som er uddannet sygeplejerske. Hun skiftede spor og arbejdede i et udenlandsk selskab, som gav hende noget viden om den verden, vi arbejder i. Du skal have den der faglige indsigt og nysgerrighed i forhold til at kunne byde ind.”

Hvilke kompetencer er det særligt afgørende for jer, at projektlederen besidder?

”Ja altså ud over kandidatens erfaring, er vi selvfølgelig meget optaget af, om de har værktøjskassen i orden. Enhver kan jo sådan set skrive, at de er projektledere, men de der klassiske redskaber skal være på plads. Kan de planlægge et projekt, kan de håndtere Risk Management, kan de håndtere Stakeholder Management. Når en kandidat er inde til en samtale, vil jeg typisk spørge ind til, hvordan de ville håndtere forskellige situationer. Der skal du gerne vise, at du har det der drive og den nødvendige viden om projektledelse."

"Jeg havde på et tidspunkt en kandidat til samtale, hvor jeg spurgte ind til, om han kunne eksemplificere, hvordan han ville håndtere en situation. Han blev bare ved med at tale i generelle termer og kunne ikke svare konkret på spørgsmålet. Det er selvfølgelig ikke så godt, for så virker det ikke særlig troværdigt, at der står projektleder på et CV.”

Hvordan kan en projektleder opkvalificere sig set fra jeres perspektiv?

"Det er vigtigt, at du har gennemført et formelt uddannelsesforløb eller en kursusrække i projektledelse. Det er ikke et krav, at du har en PRINCE2, når du ansøger, men du skal bestå certificeringen i begyndelsen af din ansættelse. Det er i øvrigt ikke særlig svært."

 

Christina Faber 
Chef i afdelingen for projekter og processer ved Sydbank

Hvad efterspørger I, når I skal ansætte en ny projektleder?

"Jeg har ansvaret for Sydbanks Product Management Office og har i udgangspunktet syv projektledere siddende under mig. Vi er først lige begyndt at arbejde med projektkultur. Det betyder, at de projektledere, jeg har brug for, skal være supererfarne. De skal være PRINCE2 eller IPMA-certificeret, og de skal som minimum have en bacheloruddannelse på universitetsniveau. Og meget gerne en kandidat."

"Vi ser selvfølgelig også på ansøgerens erfaring. De skal være vant til at arbejde med relationer, business cases og økonomi. Vi ser nærmere på, hvordan kandidaten nedbryder et projekt og leder sine medarbejdere. Det ledelsesmæssige skal være et match og passe til de forventninger, vi har til konflikthåndtering, interessenthåndtering, håndtering af modstand og motivation. Det er alt sammen noget, vi kigger på. Samtidig uddanner vi også selv vores projektledere i forhold til det ledelsesmæssige, så alting behøver ikke være på plads lige fra starten af."

Hvilke kompetencer er det særligt afgørende for jer, at projektlederen besidder?

"Vi foretager altid en personlighedstest på ansøgere for at afklare, om de besidder de rigtige ledelsesegenskaber. Der er rigtig meget ledelse i projektledelse hos os, og det er måske i virkeligheden ledelsesdelen, som er sværest at vurdere hos en ansøger. Har du, hvad der skal til som leder?"

"Projekttrekanten, kommunikation, relationsledelse og resten af den klassiske metodekasse i projektledelse, alt det skal der selvfølgelig være styr på. Hvis du har en master i projektledelse og en PRINCE2 eller IPMA-certificering, er du godt med i forhold til metodekassen."

Hvilke kompetencer er det særligt afgørende for jer, at projektlederen besidder?

Hvis jeg stod som projektleder, og jeg gerne ville rykke mig, så ville jeg skynde mig at tage en IPMA-certificering hvert fald på B-niveau. Hvis du gør det, er du altså en rigtig habil projektleder."

 

Helle J. Sennov
Manager ved PMO & Business relations hos Group IT

Hvad efterspørger I, når I skal ansætte en ny projektleder?

"Når vi snakker om projektledelse, så kan vi helt generelt sige, at der er en managementdel, og der er en ledelsesmæssig del i et projekt."

"Management handler om at agere inden for det, der er aftalt i en projektmodel, forventningsafstemme, håndtere en styregruppe og bryde projektet ned i mindre dele. Du skal have styr på tid, og du skal have styr på ressourcer."

"Ledelse handler om at facilitere sit team. Der sker nogle gange det, at projektledere ender med at lave det hele selv. Det er sjældent særligt godt. Derfor lægger jeg meget vægt på, at projektledere skal have styr på den ledelsesmæssige del, så de får skabt et godt samarbejde, hvor hele teamet er involveret. En god projektleder skal simpelthen være i stand til at få hele teamet med sig. I den sammenhæng er eksempelvis det at kommunikere en nøgleegenskab."

Hvilke kompetencer er det særligt afgørende for jer, at projektlederen besidder?

"Jamen, jeg har jo helt grundlæggende den holdning, at hvis du vil være en god projektleder, så skal du have lavet andet, før du bliver projektleder. Hvis du fx har en drøm om at blive projektleder inden for noget med IT, så er det vigtigt, at du har prøvet at arbejde med IT før. At du ved, hvad det vil sige at sidde som en del af et team, som skal løse en opgave inden for den verden."

"Derfor siger jeg også, at man kan ikke uddanne sig til at være projektleder. Det er ti gange stærkere at blive efteruddannet til projektleder. Så har du nogle færdigheder med dig i rygsækken, som du så kan supplere med en certificering eller en projektlederuddannelse alt efter, hvilken kontekst du kommer fra eller søger hen imod. Det er klart at foretrække sammenlignet med dem, som helt fra starten af deres karriere siger, at de gerne vil arbejde som projektleder nu og her."

Hvilke kompetencer er det særligt afgørende for jer, at projektlederen besidder?

"Man skal have noget erfaring. Og så skal man være bevidst om, hvad det egentlig er, man mener, når man siger, man gerne vil arbejde som projektleder. Når du går ind på LinkedIn og søger på projektleder, så får du alle mulige forskellige bud på, hvad en projektleder kan være. Det skal du lige overveje. Hvad betyder det overhovedet at være projektleder? I min verden er man projektleder, når du refererer til en styregruppe."

Guide  Bliv klogere på hvilken projektlederuddannelse, der passer dig Download guiden her!

Mere inspiration

Sådan indarbejder du bæredygtige elementer i dine projekter
Artikel Gå til siden
Du skal lede dit projekt bæredygtigt – men hvad betyder det?
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
Forholder du dig til bæredygtighed i dine projekter?
Artikel Gå til siden
Når I kalder det for et projekt, hvad mener I så egentlig?
Artikel Gå til siden