Læringscirklen

Læringscirklen er det konkrete arbejde i det professionelle læringsfællesskab. Læringscirklen hjælper med at holde en struktureret proces, i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. Vi arbejder kontinuerligt med læringscirklen for at skabe dialoger, hvor vi reflekterer over både elevernes læring samt egen professionel læring.

Læringscirkel

For at understøtte det konkrete arbejde med at udvikle praksis og lede elevernes læring og læringsprogression, har Via University College udviklet læringscirklen. Læringscirklen er et praksisredskab, der strukturer de faser, som det professionelle læringsfællesskab går igennem - fra fokus på data til konkrete tiltag eller ændring af praksis. Cirklen indeholder fem faser.

Cirklens fem faser

Inden starten på første fase skal det professionelle læringsfællesskab have defineret den konkrete udfordring, der skal arbejdes med. I modellen er den placeret i midten som: elevens læringsudfordring/kvalitet og læring i den understøttende undervisning. I processen her er det afgørende, at deltagerne bruger hinanden til at komme helt tæt på udfordringens konkrete og praksisnære karakter.

Udfordringen rettet mod elevens læring og den understøttende undervisning kan komme flere steder fra. Det kan være lærerens og pædagogens daglige praksiserfaringer, konkrete elevmaterialer eller test. Når dette er klarlagt starter fase 1.

Fase 1 - Indsamle data

Grundspørgsmålet er: Hvad ved vi om udfordringen?

Teamet laver en status i forhold til indsamling af data om udfordringen - hvis ikke udfordringen bakkes op af data. Det kan være via en test, en observation, elevmaterialer eller andet. Det er væsentligt at indsamle data fra flere kilder, da forskelligt data i samspil giver mere viden. Fx kan en test vise ét billede, men suppleres den med et interview med eleven, viser den måske noget andet eller mere. Det er afgørende at indsamle tilstrækkelig informationer om elevens læringsudfordring.

Fase 2 - Fokuser og analyser data

Grundspørgsmålet er: Hvad fortæller data om udfordringen?

Teamet fokuserer og analyserer på den indsamlede data omkring udfordringen.

Fase 3 - Vurdering af egne/medarbejdernes udfordring og valg af aktioner

Grundspørgsmålene er: Hvilke tiltag eller aktioner skal der tages på baggrund af vores dataanalyse? Har vi den viden eller de kompetencer, der skal til for at iværksætte aktioner eller tiltag? Og hvor kan vi få den viden eller de kompetencer fra?

I denne fase planlægges og vælges aktiviteter, og det besluttes hvor lang tid deltagerne vil afprøve tiltagene. Der opstilles bedømmelseskriterier, tegn på læring eller succes kriterier for, hvordan deltagerne forestiller sig aktionerne succesfuldt vil forløbe. Deltagerne kan bruge egne erfaringer til at vælge tiltag, men de kan også få inspiration fra andre professionelle læringsfællesskaber, en vejleder, teorier eller forskning.

Fase 4 - Individuel afprøvning og dataindsamling

Grundspørgsmålet er: Hvilke data skal vi indsamle for at vurdere om tiltagene eller aktionerne virker eller ikke virker?

I denne fase afprøves aktioner i konkret praksis, og der indsamles data i forhold til bedømmelseskriterierne, tegn på læring eller succeskriterier.

Fase 5 - Vurdering af indsats og egen/medarbejderes udvikling

Grundspørgsmålene er: Hvordan virkede tiltagene? Hvad har vi som professionelle læringsfællesskaber selv lært af forløbet, som vi kan bringe med videre i vores praksis?

I den fase vurderes aktiviteternes virkning i forhold til de bedømmelseskriterier, tegn på læring eller succeskriterier der blev opstillet i fase 3, og det drøftes, hvad deltagerne har lært af forløbet. Det er også i denne fase, det besluttes, om der skal arbejdes videre med samme udfordring, om den skal justeres eller om forløbet er afsluttet.

Besluttes det at arbejde videre, begynder cirklen forfra med fase 1 og de data, som nu foreligger.

Læringscirklens tre perioder

Som det kan ses i modellen af læringscirklen herunder, er forløbet opdelt i tre perioder:

  1. En periode med afklarende møder (fase 1-3)
  2. En periode hvor aktionerne afprøves i praksis (fase 4)
  3. En periode hvor der samles op på, hvordan forløbet er gået (fase 5).
Læringscirklen | Professionelle læringsfællesskaber

 

Er I allerede i gang med implementering af læringscirklen?

Læs artiklen her: Læringscirklen – læring af refleksion og aktion 

Mere inspiration

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen
Artikel Gå til siden
AI i skolen - hvorfor og hvordan?
Artikel Gå til siden
Skoleleder: Diplomuddannelse er en vigtig opkvalificering for lærere og vejledere i skolen
Gå til siden
Sådan styrker du fællesskabet i klassen - fagligt og socialt
Artikel Gå til siden