Verdensmål og ledelse – særlige udfordringer for mellemlederen

Når målet er at bidrage til FN's verdensmål, sidder du som mellemleder både med helt særlige udfordringer og helt særlige muligheder. Du har fx ikke formel beslutningskraft til at udstikke retningen mod de udvalgte verdensmål. Til gengæld har du en helt særlig viden fra praksis og fra maskinrummet, som du kan bringe strategisk i spil, når mulighederne byder sig – som gør du kan komme godt i gang, og som gør, at du kan hjælpe din organisation til at træffe klogere valg.

Verdensmål og ledelse

Det at arbejde med verdensmål er en oplagt mulighed for at vise omverdenen, at I tager samfundsansvar som organisation og virksomhed. Og FN's Verdensmål er en potentielt god forretning, hvis I forstår at integrere netop de verdensmål og gevinsterne ved dem, der giver værdi for jeres organisation.

For sådan tiltrækker I fx fremadrettet den gode arbejdskraft, sådan tager I ansvar både socialt, lokalt og globalt, og sådan udvikler I nye, innovative løsninger.

Lige så vigtigt er det, at arbejdet med verdensmål i høj grad også er med til at give den personlige selvfølelse omkring de mange timer på arbejde en ekstra dimension af mening – samt det at være stolt over dét man gør i sin hverdag.

Og du har indset det – vejen frem er bæredygtig og grønnere. Men hvad kan du som mellemleder gøre, hvis topledelsen endnu ikke har indset, at øget bæredygtighed er den eneste strategisk korrekte satsning?

Du kommer højst sandsynligt ikke nemt i mål her. Blandt andet fordi det at bidrage til verdensmålene ikke nødvendigvis er noget, som gør en forskel på bundlinjen på den korte bane. Den bæredygtige satsning kan endda ”koste” jer i første omgang – og vil måske først på den lange bane sikre bundlinjen, fordi omverdenen begynder at stille flere krav til samarbejdspartnere, leverandører og produkter.

Men I må og skal i gang med at omstille jer. Du har nemlig spottet, at de nye krav er på vej (eller allerede banker på), så du ved også, at I har travlt. For med dit kendeskab til maskinrummet ved du, at omstillinger tager både tid og ressourcer – og at alt ikke altid lykkes i første forsøg.

Det er uden tvivl en udfordring at mangle formelt mandat. Men på den anden side har du en unik mulighed for at påvirke ledelsen med din viden fra praksis – og der er brug for din viden, for at I kan lykkes! Så hvordan får du sat den i spil?

Mellemleder og verdensmål – hvad kan du gøre?

12 ledere og mellemledere på tværs af offentlige og private virksomheder og forskellige brancher har identificeret fire særlige udfordringer i arbejdet med ledelse og bæredygtighed, der specielt gør sig gældende for dig som mellemleder. For der er helt specifikke dilemmaer for dig midt i organisationen – dilemmaer der også kan åbne for helt unikke muligheder, hvis du udnytter det, der er og kommer.

Lederne mødtes på en workshop omkring emnet bæredygtighed hos VIA University College, og udfordringerne herunder er baseret på ledernes egne diskussioner og erfaringer.

 1. Du skal mase dig ind og turde gribe taletiden
  Har den øverste ledelse ikke sat bæredygtigheden (nok) på agendaen? Her skal du som mellemleder være ekstremt vedholdende og byde ind – også når FN's Verdensmål ikke er på dagsordenen. Mas dig ind i relevante udvalg og netværk, der giver din stemme mere power.
 2. Du skal have et strategisk blik og du skal kunne lede opad
  Evnen til at lure hvad der fylder, og hvordan man kobler sig på agendaen er essentiel. Du kan ikke bestemme agendaen, men du kan udnytte mulighederne i det, der allerede sker, og det der kommer til at ske. Tal ind i de temaer, som ledelsen er optaget af og vinkl dine input til at være bidragende hertil.
 3. Tilbyd din viden som hjælp – ikke som kritik
  Undgå intern magtfnidder. Tilpas din kommunikation så den er konstruktiv og viser muligheder. De færreste har lyst til at lytte, når de mødes med kritik.
 4. Skab plads til inddragelse
  Ingen gider at få serveret en færdig plan. Det gælder også topledere.

1. Mas dig ind og grib taletiden (for en bæredygtig satsning)

Processen frem mod omstillingen kommer til at kræve meget af dig som både leder og som person.

Som leder må og skal du være vedholdende. Brug din viden om maskinrummet som støtte, når du igen og igen skal argumentere for, at I ikke kan vente med omstillingen. Brug også her dine netværk og udvalg til at hente større gennemslagskraft, så du ikke står alene med dine argumenter.

Du kommer også til at bruge mange personlige kræfter, for du kommer til at mase på og at mase dig ind. Og du skal turde at tage taletid, som måske ikke i første omgang var tiltænkt dig. Det kommer sikkert til at kræve, at du til tider er decideret insisterende.

Har du før forsøgt at få den øverste ledelse med på at omstille jer og at tænke kerneopgaverne på nye og mere bæredygtige måder? Men du fik et nej og tabte pusten?

Så er tiden måske inde til at prøve igen – og til at mase på med fornyet energi. Brug det større globale fokus på FN's Verdensmål som afsæt. Verdens opmærksomhed, holdninger og krav er nemlig boomet helt utroligt de sidste par år, hvilket selvfølgelig heller ikke er gået din topledelse forbi. Så de er måske også mere klar nu til at tage imod konstruktive ideer til, hvordan I sammen udvikler jeres organisation mod øget bæredygtighed.

2. Du skal have et strategisk blik, og du skal kunne lede opad

Du har ikke den formelle beslutningskraft til at sætte verdensmål og en grøn omstilling på agendaen allerede i dag. Men du har til gengæld en stærk kobling til nederste led i organisationen – og her har du en uvurderlig viden fra praksis om muligheder og udfordringer, som allerede banker på døren. Du ved både en masse om opgaveløsningen, samt hvad der fylder for medarbejderne. Du er altså godt klædt på til at byde ind med ideer og anbefalinger.

Så opgaven er at få formidlet dine input på rette tidspunkt og på rette måde. Her skal du kunne analysere dagsordener for at finde frem til, hvad der fylder for ledelsen, og hvordan du taler dine ønsker og pointer ind i deres univers.

Derfor får du som mellemleder en særlig vigtig opgave med at kunne time og tilpasse din kommunikation. Hvilket sprogbrug og hvilke argumenter er mest i højsædet hos ledelsen? Hvordan får du holdt fast i dine pointer og forslag, men alligevel omformet dem til input, som ledelsen finder interesse for? Og hvornår er det strategisk et godt tidspunkt at gribe mikrofonen?

3. Tilbyd din viden som hjælp – ikke som kritik

Hvis du skal lykkes med at tage taletiden, og du skal lykkes med at lede opad med din viden fra det praktiske maskinrum, skal du nøje overveje din tilgang.

Tilbyd din uvurderlige viden som mellemled som en hjælp. Sæt fokus på, hvilke fordele organisationen samlet set kan få ud af dine ideer til tiltag. Hvad er effekten, og hvordan bidrager det med værdi?

Værdi kan være mange ting for jeres organisation som fx god branding, bedre kvalitet, nye markeder, bedre samarbejder, mv. Gør et grundigt forarbejde og highlight de forhold, som er mest relevant for jeres branche – og det er næsten altid en god idé også at se på de økonomiske aspekter.

Tænk på kommunikationen hele vejen, og overvej måden du får sagt tingene på! Det er nemt at komme til at lyde kritisk overfor eksisterende tilgange og strategier, især hvis du selv er frustreret over tingenes tilstand. Og de færreste lytter, når de mødes af kritik og bebrejdelser – også selvom du har ret. Selvom du har gode pointer, risikerer du, at din ledelse simpelthen lukker af, fordi de føler sig angrebet og skyldige. Og at de derudover sætter dig i kategorien ”et brokkehoved”, som ikke er værd at høre på.

Vær i stedet konstruktiv og hav fokus på, hvad I kan begynde at gøre. Sådan skaber du billeder hos ledelsen af, hvad der findes af muligheder, hvorfor det er relevant for jer, og hvordan I kommer i gang. Det fremmer også ledelsens motivation og lysten til at bidrage.

4. Skab plads til inddragelse

Kom ikke med en færdig plan! Der skal være plads til inddragelse af din ledelse. Medarbejdere bryder sig sjældent om, hvis ledelsen kommer med en færdig plan, som de overhovedet ikke har indflydelse på. Både fordi planen kan have overset vigtige forhold set fra deres perspektiv, og også fordi det generelt er demotiverende ikke at blive inddraget og være med til at bestemme over egen arbejdsdag.

Ledelsen har det på samme måde. Overvej derfor hvor ”færdige” dine planer for jeres handlinger og indsatser skal være. Det er fx en god idé at optegne nogle konturer af mulige veje at gå og tilbyde at bidrage med at arbejde videre med dem efter ledelsens input. Sådan er ledelsen med til at forme indsatserne - samt til at tilpasse dem til de ting, som er vigtige for dem fremadrettet. Og ligeså vigtigt; at få ejerskab for initiativerne. Et ejerskab som er meget vigtig for initiativernes succes fremadrettet, når der skal tilføjes ressourcer, skabes legitimitet osv.

Verdensmål og gode relationer går hånd i hånd

Med de ovenover beskrevne udfordringer og tilhørende muligheder berører vi ikke én af de egenskaber, der også er ganske afgørende for at arbejde med bæredygtighed som mellemleder.

Generelt kan alle sikkert nikke til, at det som mellemoperatør er ekstra vigtigt, at medarbejdere og samarbejdspartnere vil én, og at du er god til at skabe relationer. Og netop den relationelle del er ekstremt vigtig, når vi snakker bæredygtighed og verdensmål. For når vi arbejder med at bidrage til verdensmålene foregår arbejdet på virkelig mange planer – og langt ud over det lokale.

Du skal derfor formå at skabe relationer bredt - både i og uden for din organisation eller virksomhed. For at bidrage til FN's verdensmål og øget bæredygtighed er det nødvendigt med nye typer samarbejder. Hvem kan fx overtage nogle af jeres restprodukter, så de kan skabe værdi andre steder? Hvem kan I selv modtage fra? Hvem har særlig viden eller ressourcer, som gør, at I sammen kan udvikle nye løsninger?

Evner du at skabe gode relationer, følger det gode følgeskab trop. Og evner du at arbejde med og ind i de fire udfordringer som mellemleder, er dit mål om at bidrage til verdensmålene uden tvivl rykket tættere på.

Mere inspiration

Derfor skal du fokusere på indre bæredygtighed - og sådan gør du
Artikel Gå til siden
4 typiske årsager til at forandringer fejler
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
6 råd om hybridledelse: Sådan fastholder du engagement og samarbejde
Artikel Gå til siden