Vælg den rigtige uddannelse i projektledelse

Når du skal vælge projektlederuddannelse er det sjældent din faglige erfaring eller uddannelsesmæssige baggrund, som er afgørende for hvilken projektlederuddannelse, der passer bedst til dig. Det handler mest af alt om, hvilken projektleder, du gerne vil være.

Vælg projektlederuddannelse

Erfaring betyder ikke alt

Erfaring er en af de vigtigste kompetencer for den dygtige projektleder. I takt med at du får flere projekter på CV’et, opbygger du den erfaring, som kendetegner en god projektleder. Med tilstrækkelig erfaring kan du sågar blive en ekspert i at lede projekter inden for lige præcist dit felt. Men din erfaring fra både uddannelse og arbejdsliv bør ikke være afgørende for, hvilken projektlederuddannelse du vælger.

Nogle projektlederuddannelser stiller godt nok formelle krav til den studerendes uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Det gælder fx efteruddannelse på akademi- eller diplomniveau. Opfylder du ikke disse formelle adgangskrav, har du dog stadigvæk mulighed for at blive optaget ved hjælp af en realkompetencevurdering. Andre typer uddannelsesforløb som fx projektlederkurser eller certificeringer opererer ikke med formelle adgangskrav. Du kan få det helt forkromede overblik over de mange forskellige projektlederuddannelser her.

Tidligere uddannelse og din erfaring kan altså, i nogle tilfælde, være din adgangsbillet til en projektlederuddannelse. Det er bare ikke ensbetydende med, at det skal være det udslagsgivende, når du vælger projektlederuddannelse. Det er mest af alt din motivation som projektleder, og hvad du ønsker at få med dig fra din projektlederuddannelse, der er vigtigst! Det mener Lisbet Skytte, der er uddannelsesleder og underviser på VIAs Diplomuddannelse i projektledelse. Hun er også tidligere studievejleder og har således hjulpet mange studerende med at finde vej til den projektlederuddannelse, som er helt rigtig for dem.

Ifølge Lisbeth Skytte er det sjældent din faglige erfaring eller uddannelsesmæssige baggrund, som er afgørende for hvilken projektlederuddannelse, der passer bedst til dig.

Det, du skal gå efter, er at finde den projektlederuddannelse, som passer med dine forventninger til, hvad det vil sige at gennemføre en projektlederuddannelse. Og så handler det selvfølgelig også om hvilke faglige kompetencer, du gerne vil tilegne dig som projektleder.

Hvad vil du med din uddannelse i projektledelse?

At vælge den rigtige projektlederuddannelse handler i høj grad om at få defineret, hvordan du ønsker at blive klogere på.  Og vi kan faktisk tage den skridtet videre: Det handler om at finde ud af hvilken type projektleder, du ønsker at være.

Tag nu fx Diplom i projektledelse. En diplomuddannelse er en efteruddannelse på bachelorniveau, oftest gennemført på deltid og godkendt af Undervisningsministeriet og internationalt anerkendt via European Credit Transfer System med 60 ECTS-point. En diplomuddannelse sætter flere fagligheder i spil og lærer den studerende at drive projekter i forskellige brancher og situationer.

Både teoretisk og i praksis tillærer du dig en lang række faglige kompetencer som projektleder. Uddannelsen giver dig på den måde et betydeligt løft i dit nuværende virke som projektleder og rækker samtidig ud i fremtiden. Du får en ballast, du altid kan vende tilbage til, når du i løbet af din karriere møder nye udfordringer som projektleder.

Der er altså flere gode grunde til at vælge en diplomuddannelse, men det er ikke ensbetydende med, at denne type uddannelse passer til alle. Som studerende på en diplomuddannelse skal du investere meget tid i din uddannelse. Tager du en hel diplomuddannelse skal du bruge omkring 125-150 timer. Det er standard. Du vælger dét eller de fagmoduler, der er relevant for dig og bygger løbende ovenpå. Nogle ender ud med en hel diplomuddannelse, og andre nøjes med enkelte moduler fra uddannelsen. Det er helt op til den enkelte.

Under alle omstændigheder skal motivationen være på plads, for du kommer til at prioritere en del kræfter og timer på dit studie. 

Du skal overveje grundigt: Hvad vil jeg med min projektlederuddannelse? Hvis du ønsker en uddannelse, som du kan tage med dig som projektleder, ind i alle mulige brancher. Og en uddannelse, du kan trække på i resten af din karriere, og som du er motiveret til at investere din tid i. Så er en diplomuddannelse et godt match.

Men måske er det faktisk ikke det behov, du har.

De mere snævre projektlederuddannelser

Måske har du i langt højere grad brug for uddannelse, som er mere målrettet den organisation, du arbejder i. En uddannelse som er indrettet til den type projekter, I kender og arbejder med, og som giver dig de redskaber, du har brug for lige nu og her.

Hvis udgangspunktet, for at du skal tage en projektlederuddannelse, er, at din organisation arbejder efter bestemte projektmodeller, så giver det måske mere mening for dig at vælge en certificering i den eller de projektmodeller I arbejder ud fra, frem for en mere bred og dybdegående diplom- eller akademiuddannelse.

Du kan også vælge en branchespecifik projektlederuddannelse. Det ser vi fx inden for byggeriet eller it-branchen. Det er ofte kurser i projektledelse, som lærer dig det nødvendige for at kunne håndtere projekter i en mere specifik branche. Her sikrer du dig flere anvendelige styringsredskaber og værktøjer, men du får ikke den samme faglige alsidighed som tilfældet er med diplom- og akademiuddannelserne.

At vælge rigtigt handler altså i mindre grad om at finde det rigtige match mellem erfaring og uddannelse. Det handler i stedet for om at finde det rigtige match mellem uddannelsens faglige udbytte og dine ambitioner som projektleder. Og så skal du selvfølgelig være opmærksom på uddannelsernes adgangskrav.

Adgangskrav på forskellige projektlederuddannelser

Adgangskrav møder du typisk i forbindelse med akademi- eller diplomuddannelser.

Ønsker du fx at komme ind på Diplom i projektledelse, der udbydes af få aktører i Danmark; DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og VIA University College? Så skal du som minimum have en relevant adgangsgivende uddannelse svarende til en akademiuddannelse eller højere. Og så skal du oveni have to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Adgangskravene er dog ikke ufravigelige. Du kan nemlig ansøge om en realkompetencevurdering.

Hvad er en realkompetencevurdering?

Med en realkompetencevurdering får du vurderet dine samlede faglige og personlige kompetencer, som du har opbygget gennem dit arbejds- og fritidsliv samt erhvervserfaring. Inklusiv kompetencer du ikke har papir på. Det kan være højskoleophold eller frivilligt arbejde, forskellige certificeringer eller tillidshverv.

Realkompetencevurdering er for dig, der har fundet den rigtige projektlederuddannelse, men ikke opfylder de gældende adgangskrav i det formelle uddannelsessystem. Hvis det er tilfældet, har du altså fortsat gode muligheder for at få vurderet dine realkompetencer og alligevel blive optaget på din drømmeuddannelse. 

Der findes tre forskellige slags realkompetencevurderinger:

 • Adgang til en uddannelse (Adgangsbevis)
 • Bevis for dele af en uddannelse (Kompetencebevis)
 • Bevis for en hel uddannelse (Uddannelsesbevis)

I forbindelse med projektlederuddannelse er det adgangsbeviset, du skal søge om. Du ansøger om realkompetencevurdering ved at udfylde et ansøgningsskema fra det uddannelsessted, du gerne vil optages på. Sammen med ansøgningsskemaet skal du vedlægge dokumentation for kompetencer og erhvervserfaring. Du kan eksempelvis dokumentere erhvervserfaring ved at vedhæfte en lønseddel, hvoraf din anciennitet i en given stilling fremgår. Du kan indhente en bekræftelse fra din nuværende eller tidligere arbejdsplads og således bekræfte den periode, du har været ansat i. Samtidig vedlægger du et CV, hvori du beskriver dig selv mht. uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring og øvrige erfaringer.

Nogle uddannelsesinstitutioner stiller krav om, at ansøgere skriver en case fra nuværende eller tidligere arbejdssammenhæng. Du skal med casen demonstrere, hvordan du reflekterer over de problemstillinger, du oplever i dit arbejdsliv. En case står aldrig alene, men indgår som en del af den samlede kompetencevurdering.  

En lille oversigt

Der er flere forskellige muligheder, men det er forskelligt, hvilke krav du skal opfylde for at kunne tage uddannelserne.

 • Kurser i projektledelse
  Som regel af 1-8 dages varighed: Typisk ingen adgangskrav
 • Projektlederuddannelse på akademiniveau
  Erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Og mindst to års relevant erhvervserfaring.
 • Projektlederuddannelse på diplomniveau
  Relevant adgangsgivende uddannelse svarende til en akademiuddannelse eller højere. Og mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
 • Certificeringer
  Nogle certificeringer stiller ingen krav til deltagere, mens andre certificeringer kræver, at du har flere års erfaring med projektledelse.
 • Branchespecifikke kurser i projektledelse
  Typisk ingen adgangskrav, men det er afgørende, at du arbejder inden for branchen. Tæt sammenhæng mellem uddannelsens teori og branchens praksis. Du skal kende fagtermer og sprog.

Guide Bliv klogere på hvilken projektlederuddannelse, der passer dig Download guiden her!

Mere inspiration

Sådan indarbejder du bæredygtige elementer i dine projekter
Artikel Gå til siden
Du skal lede dit projekt bæredygtigt – men hvad betyder det?
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
Forholder du dig til bæredygtighed i dine projekter?
Artikel Gå til siden
Når I kalder det for et projekt, hvad mener I så egentlig?
Artikel Gå til siden