Det svarer sig at investere i beskæftigelsesindsatsen

I Silkeborg Kommune har de erfaringer, der viser, at det kan svare sig at investere i beskæftigelsesindsatsen. Se videoen, hvor forhenværende beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup sætter spot på særligt tre ting, vi skal være dygtigere til på beskæftigelsesområdet.

Her kan du læse en gengivelse af det, der bliver sagt på videoen.

Vi har erfaringer, der viser, at det kan svare sig at investere i beskæftigelsesindsatsen. Der er både en menneskelig værdi og en økonomisk værdi at komme efter. Og hvis vi skal lykkes med det, så er der særligt tre ting, vi skal være dygtige til.

1. Styrke evnen til samskabelse

Det første handler om, at vi skal styrke vores evne til at aktivere borgerens og virksomhedens ressourcer. Hvis ikke vi får borgeren og virksomheden til at arbejde med på dagsordenen, så lykkes vi ikke. Og det er en faglighed - nogen kalder det empowerment - man kunne også tale om samskabelse. Men det er en faglighed, at man aktiverer den enkelte borgeres ressourcer og skaber et meningsfuldt forløb sammen med den enkelte borger. Det skal vi kompetenceudvikle i forhold til at skabe mere tid til ved at investere i beskæftigelsesindsatsen.

2. Have et bredere fokus

Det andet er, at vi skal have et bredere fokus. Vi skal være opmærksomme på, at hvis borgeren skal lykkes, så er der også en sundhedsmæssig dagsorden og en social dagsorden for den enkelte borger, som er afgørende. Og hvis ikke vi bliver dygtigere til at koordinere og skabe sammenhæng på tværs af social- og sundhedsområderne i forhold til den enkelte borger, så lykkes vi heller ikke med beskæftigelsesindsatsen. Vi skal derfor være opmærksomme på, at vi bidrager til en meget bredere dagsorden end bare at få folk i arbejde.

3. Styringsredskaber er stadigvæk vigtige

Den sidste pointe handler om, at selvom vi sætter værdierne meget tydeligt op, så skal vi heller ikke glemme, at styringsredskaber stadigvæk spiller en rolle. Vi skal holde øje med, om vi holder de samtaler, vi skal, om vi sætter aktiviteter i gang, om vi får folk ud i virksomhedsforløb. Men vi skal også være enorm præcise på, at grunden til, vi gør det, er for at understøtte meningsfulde forløb. Så vi forklarer og begrunder den indsats, vi laver og den måde, vi følger op på, med det som er meningsfuldt for den enkelte borger og virksomhed.

Efteruddannelse og kurser