AI i skolen - hvorfor og hvordan?

AI kan bruges til meget mere end at snyde med skriftlige opgaver og afleveringer. Teknologien giver en unik mulighed for at rette fokus mere på skriveprocesserne end selve det skrevne produkt. Men det kræver, at du som lærer tager teknologien til dig og bruger den som et didaktisk redskab.

ai-skole

Der er ingen tvivl om, at AI og generative sprogmodeller også har fundet vej til skolen. Mange elever er nemlig i fuld gang med at eksperimentere. 

Væk fra snyd og mistænkeliggørelse

Nogen bruger måske teknologierne som en let genvej til at løse både oversættelsesopgaver og danskafleveringer. Andre ved godt, at de kan bruge teknologierne til at få idéer og input til deres skriftlige opgaver – men de tøver, fordi de er usikre på, om det bliver betragtet som snyd. Af samme årsag holder du som lærer måske igen med at bringe teknologien ind i undervisningen, fordi eleverne jo helst ikke skal se det som opfordring til snyd. 

Men i virkeligheden er det bedste, du kan gøre faktisk at åbne op for dialogen og sammen med eleverne være nysgerrig på, hvornår det er ok at bruge AI, og hvornår det absolut ikke er. På den måde kan du nemlig være med til at sikre, at snyd og mistænkeliggørelse ikke får lov til at fylde i skolen.

Du har en afgørende rolle som lærer

Det kan virke både overvældende og uoverskueligt som lærer at give sig i kast med AI-værktøjerne. 

–    Dels fordi det kræver, at du investerer tid, som du måske ikke umiddelbart har.
–    Og dels fordi det tvinger dig til at justere måden, du tilrettelægger din undervisning på.

Begge dele er helt reelle barrierer.  

Vores klare overbevisning er dog, at det ikke bare er værd at bruge tiden på det men også er nødvendigt. Og i takt med, at du bliver fortrolig med teknologien, vil du også opdage, at du har en helt afgørende og vigtig rolle at spille som lærer.

Du har nemlig nøglen til at skabe de didaktiske rammer, der skal til, for at teknologien ikke bare bliver en genvej til at lave afleveringerne hurtigere – men bliver anvendt som en del af en læring. 

Eleverne skal lære at bruge AI kritisk 

Som udgangspunkt kan der være gevinster at hente i de fleste af skolens fag. Men det er sprogfagene og dansk, som er særligt sårbare over for snyd, fordi det er fag med en høj grad af skriftlighed. Derfor er det også her, at det er mest nødvendigt at arbejde med, hvordan eleverne kan bruge teknologien konstruktivt i stedet for til at snyde med fx afleveringer. 

Målet er, at eleverne ikke bare skal bruge AI til at generere tekster, men de skal bruge tid på at bearbejde AI-genererede tekster, omskrive dem og forbedre teksterne. Det tvinger eleverne til at aktivere deres sproglige færdigheder, og samtidig er de nødt til at forholde sig kritisk til det, som AI-chatbotterne spytter ud.

Giv feedback på processen – ikke kun produktet

For at det giver mening, er det selvfølgelig vigtigt, at du nøje overvejer, hvordan du stiller opgaverne, og hvordan du giver eleverne feedback. Hvis de fx kun får feedback på selve produktet, er det fristende at snyde sig til det bedst mulige produkt. Får de derimod feedback på deres valg/fravalg i skriveprocessen, er fristelsen mindre.

I modellen her kan du se et eksempel på, hvordan du kan arbejde med en skriftlig opgave, hvor eleverne har mulighed for at bruge en generativ sprogmodel. 

infografik-ai-skriveproces

 

Start i det små - få teknologien i hænderne selv

Inden du tager AI-redskaberne med ud i klasserne, er det en god idé, at du som lærer får nogle erfaringer på din egen krop. Teknologien udvikler sig så hurtigt, at det er umuligt for dig at vide alt. Men det giver rigtig god mening, at du har haft ressourcerne i hænderne og selv har prøvet kræfter med at prompte. 

Det er nemlig først, når du bruger teknologien, at det bliver klart, hvad den kan og ikke kan. Efterhånden som du lykkes med at generere noget tekst, finder du ud af, hvordan du bedst kommunikerer med chatbotten og hvor den har sine tydelige begrænsninger.

Det er de erfaringer, du skal bruge til at tilrettelægge små sjove forløb, hvor eleverne også får det i hænderne med de redskaber, som er tilgængelige i skolen.

Sparring med kolleger

Heldigvis er det også en teknologi, som er let at gå til, og du behøver ikke en masse tekniske kompetencer for at komme i gang. Grundlæggende handler det at prompte om menneskelig kommunikation – og derfor kan du hurtigt kaste dig ud i det.

Det kan være en god idé at alliere dig med gode kolleger, så I kan sparre med hinanden omkring muligheder og begrænsninger. Det vigtigste er, at I ikke overlader det til skolens it-vejleder alene at være den, der ved, hvordan teknologien fungerer, fordi så bliver det for isoleret. 

Få inspiration til ressourcer og redskaber

Er du i tvivl om, hvilke programmer du kan bruge i undervisningen? Besøg temasiden her - og få overblikket

Mere inspiration

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen
Artikel Gå til siden
Skoleleder: Diplomuddannelse er en vigtig opkvalificering for lærere og vejledere i skolen
Gå til siden
Sådan styrker du klassefællesskabet - fagligt og socialt
Artikel Gå til siden