Diplomuddannelse pædagog - styrk dit arbejde i dagtilbuddet

Er du pædagog i et dagtilbud? Så oplever du sikkert, at tid er en mangelvare. Tid til børnene - og til dig og dine kollegaer, så I kan udvikle jer hver især og sammen i jeres fælles pædagogiske praksis. Måske det kan gøre dig i tvivl om, hvorvidt du gør dit arbejde godt nok, når der ikke er tid til at stoppe op, og hverdagen ofte kører på rutinen? Har du de kompetencer og redskaber, du har brug for i dit daglige arbejde? Måske du har brug for at opkvalificere dig med pædagogisk diplomuddannelse?

Efteruddannelse pædagog - styrk dagtilbuddet

Som pædagog har du en afgørende rolle i børns liv og i deres udvikling. Det er derfor også afgørende, at du har de rette redskaber og kompetencer. Og det er afgørende, at I har mulighed for at reflektere over og drøfte jeres praksis med hinanden i personalegruppen, så I hele tiden udvikler jeres praksis til gavn for børnene. Har du brug for at opkvalificere dig med efteruddannelse?

Efteruddannelse for pædagoger

Som uddannet pædagog har du mulighed for at efteruddanne dig med en Pædagogisk diplomuddannelse. På uddannelsen går du i dybden med pædagogiske fagområder og styrker jeres pædagogiske praksis i dagtilbuddet. Og du styrker samtidig dine karrieremuligheder.

Vil du gerne i gang med en pædagogisk diplomuddannelse, men mangler du argumenter, du kan bruge til at overbevise din leder? Så har vi samlet en række argumenter til dig her:

  • Få et nyt blik på praksis og udvikl jer
  • Følg med udviklingen og lev op til retningslinjer
  • Specialisér dig og styrk dit faglige ståsted
  • Udvikl læringsmiljøet i jeres dagtilbud
  • Styrk dine karrieremuligheder

Få et nyt blik på praksis og udvikl jer

Kører hverdagen på rutinen? Og indtager I de roller, I plejer? Så er det måske tid til at blive udfordret med nye teorier og værktøjer, der giver jer nye måder at se jeres praksis på og udvikler jer. Med en pædagogisk diplomuddannelse kan du blive klogere på, hvorfor I gør, som I gør i jeres praksis. Og dermed også, om I kan gøre noget på en anden og bedre måde. Hvorfor tænker I, og reagerer I, som I gør? Hvorfor tilrettelægger I den pædagogiske praksis, som I gør? Hvad skal børnene have ud af det? Og hvad skal forældrene have ud af det?

Det obligatoriske diplommodul Pædagogisk viden og forskning giver nye perspektiver og teorier, der udfordrer dig, din tankegang og dine vaner – og jeres praksis. Du lærer at reflektere over praksis, får et nyt blik på praksis og redskaberne til, at du og dine kollegaer kan udvikle jeres måder at arbejde på.

Følg med udviklingen og lev op til retningslinjer

Måske er det noget tid siden, du blev uddannet pædagog? Der kommer hele tiden nye undersøgelser og ny viden, der udvikler praksis. Og samfundet udvikler sig hele tiden. Kan du følge med udviklingen? Eller har du brug for nye faglige metoder?

Fra 2018 kom som bekendt en styrket pædagogisk læreplan, der støtter jer i jeres arbejde med at skabe og hele tiden udvikle jeres pædagogiske læringsmiljø – og opgaven i dagtilbuddet er blevet anderledes efter læreplanen trådte i kraft.

Hvordan arbejder I ud fra det nationale værdigrundlag? Hvordan forstår I værdierne? Hvad vil det fx sige at arbejde med afsæt i børns perspektiver? Og hvad vil det sige at arbejde med et bestemt barnesyn? Hvordan kan det se ud i jeres lokale pædagogiske praksis? Og hvad skal børnene have ud af dem? Understøtter jeres fysiske rammer jeres arbejde? Styrk jeres arbejde med diplommodulet Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøet i dagtilbud.

En pædagogisk diplomuddannelse gør dig skarpere på, hvordan I kan arbejde med værdigrundlagene og strukturere jeres pædagogiske læringsmiljø. Arbejder I med alle værdier i jeres dagtilbud? Eller mangler I kompetencer inden for specifikke områder i jeres personalegruppe? Måske er der behov for, at du specialiserer dig.

Specialisér dig og styrk dit faglige ståsted

Ændrede vilkår og opgaver kan kalde på nogle mere specifikke kompetencer i jeres personalegruppe. På den pædagogiske diplomuddannelse kan du vælge mellem en lang række specialiseringer kaldet uddannelsesretninger.

Her kan du opnå nogle specifikke kompetencer, fx inden for sprogområdet med retningen Dansk som andetsprog eller som Sprogvejleder. Du kan også specialisere dig inden for det motoriske område med retningen Idræt, krop og bevægelse. Eller måske du drømmer om at blive Talepædagog?

Specialiseringerne giver dig fagspecifikke kompetencer og faglige teknikker. Med en specialisering får du et stærkere fagligt ståsted og et opdateret ståsted. Du bliver også en stærk sparringspartner blandt dine kollegaer i dagtilbuddet.

Se alle specialiseringer på den Pædagogiske diplomuddannelse.

Udvikl læringsmiljøet i jeres dagtilbud

Som pædagog skal du være leder af læringsmiljøer. Du har et stort ansvar og en vigtig opgave i at kunne strukturere og planlægge hvilken dag, børnene skal have. Hvordan takler du den rolle? Hvorfor planlægger du det, du gør? Er det bare en tradition, I viderefører, fordi I har gjort det i mange år? Så er det tid til at udfordre jeres vaner og udvikle praksis.

En pædagogisk diplomuddannelse giver dig mulighed for og redskaberne til at reflektere over praksis, når du er på afstand af dagligdagen. Men også reflektere i praksis, mens du står der. Du kommer til at gå på opdagelse i din praksis med henblik på at udvikle den til glæde for børnene. Du bliver klædt på til at vurdere, hvad børnene skal møde i jeres dagtilbud, hvorfor de skal det og ikke mindst, hvad skal de have ud af det.

Styrk dine karrieremuligheder

Med en pædagogisk diplomuddannelse bliver du rustet til at løse dine nuværende opgaver med en større faglig sikkerhed, og ved at specialisere dig har du mulighed for at få en ny rolle i dit dagtilbud. Samtidig åbner du døre for nye muligheder og styrker dine karrieremuligheder.

Drømmer du fx om at arbejde som talepædagog, bevægelsesvejleder, sprogvejleder eller har du lyst til at specialisere dig inden for dansk som andetsprog, psykologi, specialpædagogik eller måske vejledning og supervision? Med en pædagogisk diplomuddannelse har du mulighed for at bevæge dig i en ny retning. Find den retning, der passer til dig og dine ønsker for fremtiden.

Tag en snak med en karrierevejleder, hvis du er i tvivl om, hvad dine muligheder er, og bliv klædt på til at vælge det uddannelsesforløb, der matcher dine behov.

Mere inspiration

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen
Artikel Gå til siden
AI i skolen - hvorfor og hvordan?
Artikel Gå til siden
Pædagogisk leder: Efteruddannelse løfter din pædagogiske faglighed og børns trivsel
Artikel Gå til siden
Skærm som pause i dagtilbud –  den nye sut?
Artikel Gå til siden