Video

Beskæftigelse - Kompetencer for frontlinjemedarbejdere

Den øgede grad af kompleksitet i beskæftigelsespolitikken stiller øgede krav til medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen. Se videoen, hvor Adjunkt Edda Luth belyser, hvilke kompetencer der særligt er brug for hos frontlinjemedarbejderne.

Her kan du læse en gengivelse af det, der bliver sagt på videoen.

Øgede krav til faglige kompetencer og specialviden

Det, vi kan se både i forskningen og i vores tætte samarbejde med praksis, er, at den øgede grad af kompleksitet i beskæftigelsespolitikken stiller øgede krav til medarbejderkompetencer hos den velfærdsprofessionelle frontlinjemedarbejder i beskæftigelsesindsatsen. Der kræves både en lang række basale faglige kompetencer og mange forskellige former for specialviden:

  • For det første skal de besidde en høj grad af kompetencer inden for kommunikation, motivationsarbejde og medskabelse sammen med borgeren.
  • For det andet skal de være eksperter i at kunne koordinere og samarbejde på tværs, herunder have koblingskompetencer og kunne agere kompetente mødeledere.
  • For det tredje skal de have stor viden om arbejdsmarkedsforhold, både centralt og lokalt. De skal også have kompetencer inden for samarbejde med virksomhederne, og det gælder også, selvom de ikke har daglig kontakt med virksomhederne.

Det, vi er optaget af, er, hvordan vi kan være med til at udvikle og understøtte implementeringsprocessen, da efter- og videreuddannelse ikke gør det alene. Hvis vi skal lykkes med at skabe mere kvalitet og meningsfuldhed i beskæftigelsesindsatsen, så kræver det også et øget strategisk og ledelsesmæssigt fokus på, hvordan vi implementerer de nye kompetencer og får dem ud og leve og påvirke praksis.

Om Edda Luth

Edda er adjunkt og uddannelseskonsulent hos VIA University College (Efter- og videreuddannelse), hvor hun blandt andet underviser på flere akademi- og diplommoduler inden for beskæftigelse. Samtidig er hun tilknyttet et forskningsprojekt omkring implementering af virksomhedssamarbejde 2018-2019. Hendes erfaring spænder bredt i roller som både socialrådgiver, konsulent og afdelingsleder.

Mere inspiration

5 potentialer for at få udsatte ledige i job

Forskningsprojektet LISES udpeger fem potentialer for at få udsatte ledige i job. Hør lektor og forsker, Dorte Caswell, fortælle om dem i denne video.

Gå til siden

Effekt af ansættelsesrettede virksomhedsforløb for udsatte ledige

Docent og ph.d. Mikkel Bo Madsen fortæller her om de interessante findings, der viser, hvilke forløb, der fører til job.

Gå til siden

Det svarer sig at investere i beskæftigelsesindsatsen

Forhenværende Beskæftigelseschef, Jørgen Skovhus Haunstrup, sætter i denne video spot på tre ting, vi skal være dygtigere til på beskæftigelsesområdet.

Gå til siden

Afgørende kompetencer hos den koordinerende sagsbehandler

Rikke Ehrenreich har undersøgt, hvordan de koordinerende sagsbehandlere, selv forstår og varetager funktionen. Få indblik i udfordringerne.

Gå til siden