Beskæftigelse - Kompetencer for frontlinjemedarbejdere

Den øgede grad af kompleksitet i beskæftigelsespolitikken stiller øgede krav til medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen. Se videoen, hvor Adjunkt Edda Luth belyser, hvilke kompetencer der særligt er brug for hos frontlinjemedarbejderne.

Her kan du læse en gengivelse af det, der bliver sagt på videoen.

Øgede krav til faglige kompetencer og specialviden

Det, vi kan se både i forskningen og i vores tætte samarbejde med praksis, er, at den øgede grad af kompleksitet i beskæftigelsespolitikken stiller øgede krav til medarbejderkompetencer hos den velfærdsprofessionelle frontlinjemedarbejder i beskæftigelsesindsatsen. Der kræves både en lang række basale faglige kompetencer og mange forskellige former for specialviden:

  • For det første skal de besidde en høj grad af kompetencer inden for kommunikation, motivationsarbejde og medskabelse sammen med borgeren.
  • For det andet skal de være eksperter i at kunne koordinere og samarbejde på tværs, herunder have koblingskompetencer og kunne agere kompetente mødeledere.
  • For det tredje skal de have stor viden om arbejdsmarkedsforhold, både centralt og lokalt. De skal også have kompetencer inden for samarbejde med virksomhederne, og det gælder også, selvom de ikke har daglig kontakt med virksomhederne.

Det, vi er optaget af, er, hvordan vi kan være med til at udvikle og understøtte implementeringsprocessen, da efter- og videreuddannelse ikke gør det alene. Hvis vi skal lykkes med at skabe mere kvalitet og meningsfuldhed i beskæftigelsesindsatsen, så kræver det også et øget strategisk og ledelsesmæssigt fokus på, hvordan vi implementerer de nye kompetencer og får dem ud og leve og påvirke praksis.

Om Edda Luth

Edda er lektor og uddannelseskoordinator med ansvar for beskæftigelsesrettet efter- og videreuddannelse på VIA University College. Hun udvikler og underviser på kurser og diplomuddannelse indenfor beskæftigelsesindsats, tværprofessionelt samarbejde, praktikvejledning og ungeindsats og har i den forbindelse et tæt samarbejde med praksis. Samtidig er hun tilknyttet VIAs forskningsprogram for Arbejdsmarked & Udsathed.

Efteruddannelse og kurser