Artikel

Generel eller branchespecifik projektlederuddannelse?

Om du skal vælge en generel eller en mere branchespecifik projektlederuddannelse afhænger af dine behov.

Branchespecifik projektlederuddannelse

Branchespecifikke uddannelser

Branchespecifikke projektlederuddannelser inden for it eller byggeri, som fx Byggeriets projektlederuddannelse, har den styrke, at fagtermer og branchens eget sprog bliver brugt under uddannelsesforløbet. På it-projektlederuddannelser vil processer omkring kontraktstyring, deployment og ændringer fx fylde mere, fordi det er en stor del af det daglige arbejde.

På projektlederuddannelser inden for byggeri dominerer aftalekomplekserne ‘Almindelige Betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)’ og ‘Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)’ helt naturligt en stor del af forløbet.

Disse uddannelser er kendetegnet ved nær transfer mellem teori og praksis – fordi du er tæt på branchens miljø i hele uddannelsen, og du lærer, hvordan du driver projekter i netop disse miljøer.

Det kan have stor værdi at være tæt på fagtermer og -sprog, og det betyder måske virkelig noget for dig, når du skal vælge uddannelsesforløb.

Generelle projektlederuddannelser

De generelle projektlederuddannelser som fx Diplom i projektledelse tager udgangspunkt i projektledelse, der kan bruges på tværs af brancher.

Forskning har samtidig vist: At for at tilegne sig kompetencer og færdigheder, du kan anvende i flere situationer og i forskellige organisationer, skal du have mødt forskellige udfordringer og forskellige tilgange. Det er en af de store styrker ved de mere brede og generelle projektlederuddannelser.

Tager du uddannelsen fysisk - altså ved fremmøde - er der også den gevinst, at du kommer til at studere sammen med medarbejdere fra forskellige brancher. Det sætter flere fagligheder i spil i undervisningen, og det er sundt at opleve andre måder at drive projekter på, end dem du selv kender til fra din hverdag og nærmiljøet. 

Du kan få det helt forkromede overblik over de mange forskellige projektlederuddannelser her.

Guide  Få overblik over mulighederne med den ultimative uddannelsesguide for  projektledere Download guiden her!

Mere inspiration

Projektledelse: Vandfaldsmodel eller agile metoder – hvad bør du gribe ud efter?

Du skal både kunne mestre simple værktøjer som vandfaldsmodellen og de agile metoder. Artiklen her forklarer hvilke værketøjer, du skal bruge hvornår.

Gå til siden

Projektledelse: Skab følgeskab blandt kolleger og få medvind i projektet

Vidste du, at opbakning blandt kolleger er en forudsætning for succes i dit projekt? Her får du gode råd til, hvordan du kan skabe følgeskab og få medvind!

Gå til siden

Procesledelse: Hvorfor er det en af tidens vigtigste ledelseskompetencer?

Hvad er det procesledelse kan ift. til de mere traditionelle ledelsesformer? Læs med her og find ud af, hvordan du kan gøre brug af procesledelse.

Gå til siden

Effektive procesværktøjer til at udøve procesledelse

Hvilke procesværktøjer og procesøvelser er bedst at anvende? Få bud på teknikker og metoder til en succesfuld start og god struktur for din procesledelse.

Gå til siden