Råd fra projektlederne: Vælg rigtigt og få maksimalt udbytte

Her giver 5 projektledere, som har været igennem både researchfase og uddannelsesforløb deres råd til, hvordan du vælger rigtigt.

Råd fra projektlederne til uddannelse

Uanset om du sidder med megaprojekter, store budgetter og personaleansvar, eller om du sidder alene med ansvar for et mindre projekt, vil overvejelserne omkring, hvordan du vælger den mest optimale projektlederuddannelse ofte ligne hinanden. 

Overvej først hvad du har (allermest) brug for

Selvom mange måske taler om certificeringer, så er rådet, at du skal overveje, om det overhovedet er en certificering, du har brug for. Andre overvejelser kan være, om det er kompetencer inden for projektstyring, projektledelse eller ledelse, du har mest brug for at styrke. Der er jo ikke nogen grund til at bruge tiden på ledelse og personlig udvikling, hvis det reelt er hardcore projektstyring, du har brug for. Du kan få det helt forkromede overblik over de mange forskellige projektlederuddannelser her.

Anbefalingen er derfor, at du som det første overvejer med dig selv og måske din chef, hvilke kompetencer du især har brug for at få styrket. Herefter researcher du med det afsæt. 

Tre gode opklarende spørgsmål, du kan stille dig selv:

Start med at søge information hos relativt uafhængige kilder. Efterfølgende kan du begynde at orientere dig mod udvalgte kursusudbydere og blive yderligere afklaret med hjælp fra deres studievejledere og fagpersoner.

Vælg (også) med hjertet

Det første råd går meget på at blive bevidst om, hvilke faglige kompetencer du især går efter at få styrket. Men et godt råd fra flere af de adspurgte projektledere er også at have hjertet med - også selvom det i visse tilfælde kan kollidere lidt med det første.

Din motivation er afgørende for et godt udbytte og resultat. Så selvom du fx måske ikke arbejder med ledelse i dag, så kan det på sigt være dit ønske at komme til det. Og hvis det er tilfældet, kan det give god mening - meget bevidst - at tænke den disciplin ind i dit uddannelsesforløb.

Ved modulopbyggede forløb har du mulighed for at sammensætte din efter og videreuddannelse, så den både tager hensyn til, hvilken arbejdssituation du sidder i lige nu men også gearer dig til at kunne skifte retning på lidt længere sigt.

Tænk over din tid - hvad passer dig

Det er ikke alle virksomheder, der ser uddannelse som noget, der nødvendigvis behøver at foregå i arbejdstiden. Hvis du selv tænker, at det gerne må foregå efter arbejdstid, er det den type uddannelsestilbud, du skal gå efter.

Hvis du derimod gerne vil videreuddanne dig inden for din arbejdstid, er det måske værd at tage med tilbage til din leder, at du ikke er “væk” fra dit arbejde, mens du uddanner dig. Du tager opgaver fra hverdagen med dig ind i undervisningen og bruger dem som cases på dit uddannelsesforløb.

Relateret artikel: Sådan får du tid til at tage en efteruddannelse

Flere af de adspurgte projektledere mener, at uddannelse i arbejdstiden kan være vejen til at komme mere sikkert i mål med et igangværende projekt, fordi du både får sparring fra underviser og medstuderende og de rette værktøjer undervejs. 

Få ledelsesopbakning - og overvej om I skal flere afsted

Det bør være en selvfølge, at der er opbakning til, at du vælger at dygtiggøre dig fagligt. Men sådan føles det nok ikke altid i en travl hverdag. En af de adspurgte projektledere sagde i den forbindelse: "Jeg tog en diplomuddannelse, som havde den styrke, at jeg kunne omsætte det, jeg lærte på uddannelsen i mine projekter i mit job. På den måde blev teori til praksis og omvendt." 

Det kan derfor være en fordel, at du har gjort det meget tydeligt for din leder, hvilken værdi det giver virksomheden, at projektarbejdet styrkes af øget faglighed - større sandsynlighed for at tidsplanen holder og mindre risiko for budgetoverskridelser eller endda helt kuldsejlede projekter. Med det afsæt kan der måske endda være mulighed for at overveje, om du skal have en kollega (eller hele afdelingen) med? Det kan have den fordel, at I har mulighed for at udvikle fælles metode og et fælles sprog. 

De fem projektledere, der har bidraget til artiklen er:
Tanja Foged Gammelgaard, Projektleder
Emil Friis, Kommunikationskonsulent
Cecilie Steentoft, Selvstændig og seniorkonsulent
Britta Surland, Projektleder
Pernille Kristiansen, Kommunikationskonsulent

Guide  Bliv klogere på hvilken projektlederuddannelse, der passer dig Download guiden her!

 

Mere inspiration

Sådan indarbejder du bæredygtige elementer i dine projekter
Artikel Gå til siden
Du skal lede dit projekt bæredygtigt – men hvad betyder det?
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
Forholder du dig til bæredygtighed i dine projekter?
Artikel Gå til siden
Når I kalder det for et projekt, hvad mener I så egentlig?
Artikel Gå til siden