Sproglige overgange mellem børnehave og 0. klasse

Overgange er sårbare. Viden går tabt og kontinuitet i læringen er udfordret. Vil du vide mere om at støtte op om barnets sproglige udvikling fra børnehave til børnehaveklasse? Om den sprogpædagogiske praksis og hvordan man styrker den på tværs af overgangen? Eller om overgangsobjekter og samarbejde på tværs? Så se med i videoen eller kontakt os for mere information.

 

Vil du arbejde mere med børns sprog? Læs om efteruddannelsen til sprogvejleder.

Her kan du læse en gengivelse af, hvad der bliver fortalt i videoen.

Den sproglige overgang mellem børnehave og 0. klasse handler bl.a. om, hvordan børnene møder genkendelige, sproglige aktiviteter, men det handler også om, hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere samarbejder om at sikre en kontinuitet i det sprogpædagogiske arbejde. Begge dele skal være med til at lette overgangen fra børnehave til skole.

Et forskningsprojekt har lavet observationer i seks børnehaver og tre børnehaveklasser i Midtjylland og interviewet et tilsvarende antal pædagoger og børnehaveklasseledere. På den baggrund har de fundet eksempler på, hvordan de to institutioner arbejder med at skabe sammenhæng mellem børnenes læringsmiljøer. Særligt med henblik på den sprogpædagogiske praksis.

De har bl.a. fokuseret på, hvad børn kan genkende fra de to miljøer – f.eks. om pædagogerne læser de samme bøger, synger de samme sange og kobler bogstaver og billeder sammen. Alt sammen aktiviteter, der bidrager til børns sproglige udvikling og danner kontinuitet for mangfoldighed i hverdagens interaktioner.

Undersøgelsen viser, at der er behov for at skabe en tydeligere og mere kontinuerlig sammenhæng i den sprogpædagogiske praksis mellem børnehave og skole. At der er behov for større genkendelighed i de aktiviteter, så de kan hjælpe og støtte børnenes sproglige udvikling og skabe et trygt læringsrum.

Som det sidste, at der er behov for mere samarbejde mellem pædagoger og børnehaveklasseledere, da det har stor betydning for mange børn i denne, for nogen, svære overgang.

Mere inspiration

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen
Artikel Gå til siden
AI i skolen - hvorfor og hvordan?
Artikel Gå til siden
Pædagogisk leder: Efteruddannelse løfter din pædagogiske faglighed og børns trivsel
Artikel Gå til siden
Skærm som pause i dagtilbud –  den nye sut?
Artikel Gå til siden