Vibeke: ”Start altid med forretningsstrategien og tænk den holistisk”

Når man som virksomheden Kamstrup vil skabe og levere de mest intelligente løsninger for at sikre rent vand og energi til folk overalt i verden, kræver det konstant fokus og udvikling inden for bæredygtighed, digitalisering og digital transformation. Men digital transformation er ikke nogen let opgave – det ved Vibeke Ågren alt om.

Kamstrups hovedkvarter

I 2015 tog Kamstrup første spæde skridt i et nyt kapitel af deres historie – en digital transformation der skulle skabe mere værdi for kunderne. Kamstrup ønskede at gøre mere med de data, de indsamlede på kundernes vegne og herigennem skabe mere værdi for deres kunder.

Dette blev startskuddet til Kamstrups digitale omstilling og transformation, der i dag har gjort virksomheden til langt mere end en traditionel industrivirksomhed.

Vibeke Ågren, der i dag er Head of Software Development ved Kamstrup, har de seneste 15 år arbejdet med at understøtte virksomhedens digitale rejse i forskellige roller og funktioner - en opgave der både har været udfordrende og lærende.

Når man spørger Vibeke, hvad de største aha-oplevelser har været undervejs, sætter hun spot på fem ting.

Helt nye kundesegmenter

At udvikle og bringe nye løsninger på markedet har altid ligget i Kamstrups DNA. Men den digitale transformation bragte helt nye digitale produkter i spil - en ny type produkter end dem, Kamstrup tidligere havde bragt på markedet.

”Det at gå ud i markedet og undersøge, hvilke produkter der kunne give værdi for vores kunder, havde vi som udviklingsorganisation allerede god erfaring med. Og det at lave dem var heller ikke den svære del.”

”Men ser vi holistisk på forretningsmodellen, er innovation, udvikling og produktion jo kun én del af forretningsmodellen. Der, hvor vi pludselig blev udfordret, var i forhold til at sælge løsningerne. De nye typer af produkter skulle nemlig sælges til helt andre kundesegmenter, end vi havde henvendt os til tidligere. Det kan godt være kunden var den samme, men det var pludselig ikke de personer i virksomheden, som vi i forvejen havde en god relation til, der kunne og skulle tage stilling til at købe de nye løsninger.”

Dygtige sælgere udfordret på produktviden

Kamstrups sælgere har gennem årene opbygget en stærk og solid produktviden inden for målerområdet. Men med udviklingen af helt nye typer af digitale løsninger, blev sælgerne pludselig udfordret på deres produktviden.

”Der opstod et stigende behov for et langt tættere samarbejde mellem dem, der udviklede de nye løsninger og vores sælgere. Et behov der har betydet, at sælgerne i dag faktisk ofte tager en produktspecialist med i dialogen med kunden for bedre at forklare, hvad det egentlig helt præcis er, det her produkt kan. Sådan bygger vi i dag bro imellem udvikling, salg og vores kunder.”

Behov for tilpasninger i værdikæden

Kamstrup blev født som en industrivirksomhed, og hele værdikæden var toptunet i forhold til det. Virksomheden har nogle super moderne produktionsfaciliteter og avancerede økonomistyringsmekanismer omkring det at være en produktionsvirksomhed.

”I starten havde vi en tendens til at tænke de nye digitale løsninger som en udvidelse af vores produktprogram. Derfor tænkte vi også, at vi kunne bruge mange af de samme mekanismer. Men vi fandt efterhånden ud af, at der var flere ting, vi blev nødt til at gøre helt anderledes. Kostmodellen så anderledes ud, og det var ikke de samme ting, vi nu skulle være gode til. Vi måtte derfor i gang med at udvide vores værdikæde.”

Kamstrup produktion

Tilførsel af nye kompetencer

Den digitale transformation skabte med tiden også et behov for at hente nye kompetencer ind i virksomheden og rekruttere nye medarbejderprofiler end tidligere.

”Det overrasker faktisk mange, hvor meget softwareudvikling og datascience i dag fylder i Kamstrup. Det har betydet, at medarbejderskaren ser noget anderledes ud, end den gjorde for bare 10 år siden. Helt ny roller og afdelinger er kommet til.”

I dag er det ikke længere nok for Kamstrup at være kendt som en industrivirksomhed, der laver målere. Virksomheden skal også være kendt som en ambitiøs softwarevirksomhed for at kunne tiltrække og rekruttere de allerdygtigste softwareudviklere og -specialister.

Udover rekrutteringen af nye medarbejderprofiler har virksomheden samtidig efteruddannet flere af deres medarbejdere. Det gælder også for Vibeke og flere andre af hendes kolleger i Kamstrup.

"Jeg tog en EBA uddannelse hos VIA University College. Her blev strategi, organisering og forretningsudvikling bragt i spil på en måde, der i dag har skabt en god forståelse for den virksomhed jeg arbejder i, og samtidig har givet mig nogle gode og brugbare redskaber til at bidrage til videreudvikling af virksomheden. Og så havde det stor værdi for mig, at jeg kunne vælge fag med særligt fokus på digital transformation, innovation og forretningsmodeller, da det er områder, som virkelig er relevante i en virksomhed som Kamstrup.” Læs mere om Vibekes oplevelse af EBA uddannelsen her. 

Det konstante behov for evaluering og prioritering

Det er vigtigt, at en virksomhed formår at fokusere og prioritere de vigtigste forandringsprojekter på tværs af en organisation. Sådan sikrer man, at der ikke sættes for meget i søen på én gang. Det har Kamstrup egentlig været ret gode til hele vejen igennem.

”Fordi vi har haft et stærkt ønske om at gøre det ordentligt, har vi sat få ting i gang og gået all-in på det. På den måde er vi kommet rigtig fint i mål med mange ting – og på ret kort tid. Men når ønskelisten er lang, kan man hurtig få følelsen af at være bagud i forhold til alt det, man gerne vil have gennemført. Derfor kræver digital transformation også en god mængde tålmodighed.”

Vibeke mener også, at digital transformation handler rigtig meget om at holde fast og turde tro på det, man har sat gang i – også selvom det måske ikke lige lykkes i første forsøg. Det er vigtigt, virksomheden også har en god kultur omkring det.

Vibekes anbefaling til andre

Vibeke- Ågren

Start med forretningsstrategien og tænk den holistisk. Digital transformation er ikke kun et spørgsmål om at lave nye smarte digitale produkter – det er et spørgsmål om at få tænkt hele værdikæden og forretningsmodellen igennem. Digital transformation starter derfor altid med et super seriøst og professionelt arbejde omkring strategien.

Om Kamstrup

Med kunden i centrum skaber Kamstrup innovative produktsortimenter inden for hardware, software og services, herunder forbrugsmålere, kommunikationsinfrastruktur, målerdatamanagementsystemer, intelligent net-applikationer, hostede løsninger og værktøjer til dataanalyse.

E-BOG  Ledelse af digital transformation - sådan lykkes du med opgaven Download e-bogen

Mere inspiration

Derfor skal du fokusere på indre bæredygtighed - og sådan gør du
Artikel Gå til siden
4 typiske årsager til at forandringer fejler
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
6 råd om hybridledelse: Sådan fastholder du engagement og samarbejde
Artikel Gå til siden
3 ting der ofte spænder ben for samskabelse
Artikel Gå til siden