Pædagogiske læringsmiljøer og forældresamarbejde i dagplejen

Her får du fire inspirerende film og en håndbog, du kan bruge i dagplejen til at understøtte arbejdet med de pædagogiske læringsmiljøer og forældresamarbejdet.

I dagplejen skal du tilrettelægge de pædagogiske læringsmiljøer gennem hele dagen i overensstemmelse med den styrkede pædagogiske læreplan. Som dagplejer skal du i samarbejde med forældre give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samarbejdet skal bidrage til, at barnet får en god og tryg opvækst.

Det arbejde vil vi gerne bidrage til med fire film og en håndbog, du kan bruge som inspiration til arbejdet. Filmene kan du med fordel inddrage i forældresamarbejdet generelt. De kan især hjælpe forældre inden valg af dagpleje og barnets opstart i dagpleje.

Filmene viser, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer udspiller sig i løbet af hele dagen i dagplejen, og hvordan hele børnegruppen deltager, bliver udfordret og oplever mestring i de daglige rutiner, aktiviteter og lege.

Hensigten med filmene er også at vise og berette om, hvordan dagplejen bl.a. vægter at tale med forældrene om gensidige forventninger og vise, hvordan du som dagplejer kan vejlede forældre og inddrage forældrenes perspektiver i arbejdet med børnegruppen.

Det er vigtigt at både forældre og du som dagplejer samarbejder om at styrke børnenes udvikling, dannelse, læring og trivsel gennem et tillidsfuldt forældresamarbejde.

Herunder finder du de fire film om:

  1. Leg, aktiviteter og rutiner
  2. Forældresamarbejde
  3. Hverdagsrutiner
  4. Interview med forældre

Nederst på siden finder du håndbogen, der er en vejledning i, hvordan du kan arbejde med de fire film. 

Leg, aktiviteter og rutiner

Filmen Leg, aktiviteter og rutiner omhandler det pædagogiske læringsmiljø i dagplejen. Den viser børnenes deltagelse i dagens rutiner, aktiviteter, børnefællesskaber og leg.Forældresamarbejde

Denne film handler om samarbejdet mellem dagplejer og forældre. Den viser, hvad forældresamarbejde handler om, og hvad en dansk dagpleje lægger vægt på i mødet og samarbejdet med forældre. Filmen kommer med eksempler på, hvordan dette kommer til udtryk i en dagligdag ved fx hente- og bringe-situationer. Fokus er på dialog og samarbejde med forældrene med fokus på barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.Hverdagsrutiner

Filmen Hverdagsrutiner omhandler læringsmiljøet og børnefællesskabet i dagplejen. Den viser eksempler på, hvad børn skal lære, og hvordan børn lærer. Fokus er på det brede læringsbegreb og vigtigheden af at inddrage børnenes perspektiver.Interview med forældre

Denne film omhandler nyankomne forældres fortællinger om mødet med dagplejen. Fokus er på mødet mellem barn, forældre og dagplejere, mødet med den nye kultur samt dialogen om gensidige forventninger.


Håndbog til de fire film

Håndbogen er en vejledning i, hvordan du som dagplejer kan bruge de fire film i forældresamarbejdet. Du kan også bruge håndbogen som inspirationskilde og refleksionsværktøj i dialogen med dine kolleger og ledere om udviklingen af dagplejens praksis.

Filmenes temaer er i håndbogen knyttet til Den styrkede pædagogiske læreplan. Temaerne er Leg og aktiviteter, forældresamarbejde, hverdagsrutiner og interview med forældre, der beretter om deres oplevelser fra dagplejen.

Håndbogen består af temaark til de enkelte film med følgende indhold:

  1. Beskrivelse, analyse og refleksion over filmens tematikker med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
  2. Refleksionskort med refleksionsspørgsmål til dialogen mellem dagplejer og forældre, til eget arbejde samt til brug i det kollegiale samarbejde
  3. Faktaboks med henvisninger til anvendt litteratur og forskning på området.

Håndbog  Håndbog med vejledning i, hvordan du kan arbejde med de 4 film Download håndbog

Mere om filmene

Filmene er finansieret af FOA’s udviklingsfond PUF og produceret af VIA i samarbejde med Tofu Productions.

Filmene indgår i projektet ”Det sker i dagplejen”, og formålet med de 4 film er er at styrke samarbejdet og dialogen mellem dagplejen og nyankomne forældre. Filmene er derfor speaket på dansk, arabisk og engelsk. Find den arabiske og engelske version på FOA’s hjemmeside.

Mere inspiration

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen
Artikel Gå til siden
AI i skolen - hvorfor og hvordan?
Artikel Gå til siden
Pædagogisk leder: Efteruddannelse løfter din pædagogiske faglighed og børns trivsel
Artikel Gå til siden
Skærm som pause i dagtilbud –  den nye sut?
Artikel Gå til siden