Video

Pædagogiske læringsmiljøer og forældresamarbejde i dagplejen

Her får du fire inspirerende film, du kan bruge i dagplejen til at understøtte arbejdet med de pædagogiske læringsmiljøer og forældresamarbejdet.

I dagplejen skal I tilrettelægge de pædagogiske læringsmiljøer gennem hele dagen i overensstemmelse med den styrkede pædagogiske læreplan. Som dagplejere skal I i samarbejde med forældre give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samarbejdet skal bidrage til, at barnet får en god og tryg opvækst.

Det arbejde vil vi gerne bidrage til med fire film, der kan bruges som inspiration til arbejdet. Filmene kan du med fordel inddrage i forældresamarbejdet generelt. De kan især hjælpe forældre inden valg af dagpleje og barnets opstart i dagpleje.

Filmene viser, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer udspiller sig i løbet af hele dagen i dagplejen, og hvordan hele børnegruppen deltager, bliver udfordret og oplever mestring i de daglige rutiner, aktiviteter og lege.

Hensigten med filmene er også at vise og berette om, hvordan dagplejen bl.a. vægter at tale med forældrene om gensidige forventninger og vise, hvordan du som dagplejer kan vejlede forældre og inddrage forældrenes perspektiver i arbejdet med børnegruppen.

Det er vigtigt at både forældre og du som dagplejer samarbejder om at styrke børnenes udvikling, dannelse, læring og trivsel gennem et tillidsfuldt forældresamarbejde.

Herunder finder du de fire film om:

  1. Leg, aktiviteter og rutiner
  2. Forældresamarbejde
  3. Hverdagsrutiner
  4. Interview med forældre

Leg, aktiviteter og rutiner

Filmen Leg, aktiviteter og rutiner omhandler det pædagogiske læringsmiljø i dagplejen. Den viser børnenes deltagelse i dagens rutiner, aktiviteter, børnefællesskaber og leg.

 

Forældresamarbejde

Denne film handler om samarbejdet mellem dagplejer og forældre. Den viser, hvad forældresamarbejde handler om, og hvad en dansk dagpleje lægger vægt på i mødet og samarbejdet med forældre. Filmen kommer med eksempler på, hvordan dette kommer til udtryk i en dagligdag ved fx hente- og bringe-situationer. Fokus er på dialog og samarbejde med forældrene med fokus på barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

 

Hverdagsrutiner

Filmen Hverdagsrutiner omhandler læringsmiljøet og børnefællesskabet i dagplejen. Den viser eksempler på, hvad børn skal lære, og hvordan børn lærer. Fokus er på det brede læringsbegreb og vigtigheden af at inddrage børnenes perspektiver.

 

Interview med forældre

Denne film omhandler nyankomne forældres fortællinger om mødet med dagplejen. Fokus er på mødet mellem barn, forældre og dagplejere, mødet med den nye kultur samt dialogen om gensidige forventninger.

 

Mere om filmene

Filmene er finansieret af FOA’s udviklingsfond PUF og produceret af VIA i samarbejde med Tofu Productions.

Filmene indgår i projektet ”Det sker i dagplejen”, og formålet med de 4 film er er at styrke samarbejdet og dialogen mellem dagplejen og nyankomne forældre. Filmene er derfor speaket på dansk, arabisk og engelsk. Find den arabiske og engelske version på FOA’s hjemmeside.

Mere inspiration

5 grunde til at blive praktikvejleder for pædagogstuderende

Vil du være med til at uddanne dygtige pædagoger til dit fag? Så er en praktikvejlederuddannelse for dig. Læs 5 grunde til at blive praktikvejleder.

Gå til siden

Bevæg Dig For Livet – Hvad sker der i visionskommunerne?

Kom tæt på 12 kommuners erfaringer med "Bevæg dig for Livet", som er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.

Gå til siden

Diplomuddannelse pædagog - styrk dit arbejde i dagtilbuddet

Efteruddannelse for pædagoger: Pædagogisk diplomuddannelse giver dig de kompetencer, du har brug for i dit arbejde. Få 5 grunde til at tage en diplom.

Gå til siden

Børn med flere sprog – skab sprogudvikling og trivsel i dagtilbud

Det gode sprogmiljø, dagtilbuddets indretning og forældresamarbejde er afgørende for sprogudvikling og trivsel hos børn med flere sprog i dagtilbud. Se her

Gå til siden