Bæredygtig digital transformation giver mening og værdi

Ligesom bæredygtighed ikke blot er et spørgsmål om at fjerne engangskrusene af plastik fra kantinen, er digital transformation heller ikke blot et spørgsmål om at igangsætte et nyt big-data projekt. Begge dele kræver helt nye måder at tænke og agere på, hvis det for alvor skal gøre en forskel. Det er transformationen og værdiskabelsen, der er interessant.

Bæredygtig digital transformation

Derfor har digitalisering og bæredygtighed noget tilfælles

Længe har vi talt om digitalisering og overgangen fra industrisamfund til den digitale tidsalder. I dag taler vi sågar om et paradigmeskifte, der med lynets hast tvinger os til at indrette os på nye måder, og hvor vi i højere grad end nogensinde før må retænke, hvordan vi sikrer virksomhedens og organisationens fortsatte relevans, eksistens og robusthed ind i en digital tidsalder.

Vi kalder det også for digital transformation, da der er tale om transformation af en helt særlig kaliber, der rækker langt ud over teknologi og digitalisering.

Sideløbende med den teknologiske udvikling ser vi et stadigt stigende fokus på at beskytte vores klima og miljø og tage socialt ansvar. I 1987 blev bæredygtig udvikling for alvor sat på den internationale dagsorden med Brundtland-kommissionens rapport, og med FN’s verdensmål har vi fået et velfortjent og meget konkret vink med en vognstang om, at vi skal passe bedre på vores klode - nu, i morgen og så langt øjet rækker - af hensyn til fremtidige generationer.

Men hvad har de to ting så tilfælles? Jo, ligesom teknologien er med til at ændre behov og adfærd, er bæredygtighedsagendaen med til at gøre nøjagtig det samme.

Det globale fokus på vores fælles bæredygtige fremtid stiller helt nye krav til ændret adfærd, end vi har set tidligere. Bæredygtighed og digitalisering er gået fra at være megatrends til nu at være præmis. Vi ser et paradigmeskifte, som betyder, at virksomheder og organisationer står over for en vigtig transformationsopgave i disse år.

Vi kan ikke længere putte os. Forbrugerne bestemmer!

Hvorvidt virksomheder og organisationer i disse år hopper med på vognen og tager ansvar for både digitaliserings- og bæredygtighedsopgaverne, kan være et spørgsmål om ideologi og etik men også om viden, ressourcer og konkrete kompetencer.

Men uanset motiv, kompetencer og ressourcer, vil det i den sidste ende være borgerne og forbrugerne, der træffer den endelige beslutning. Det er deres til- og fravalg, der kommer til at bestemme, medmindre vi altså ser ind i en fremtid med radikale samfundspolitiske restriktioner.

Transformationer er nemlig drevet af mennesker og ikke af teknologi. Når vi taler om digital transformation, betyder det, at vi opererer i tid nu, hvor vi som forbrugere og kunder har taget teknologien til os i en sådan grad, at den med hastige skridt også ændrer vores behov, forventninger samt handle- og forbrugsmønstre. Det er altså ikke længere blot teknologien men nærmere vi menneskers efterspørgsel efter nye og mere effektive løsninger, der driver udviklingen. Det stiller nye løsningskrav, der kræver omstillingsparathed, innovation og udvikling.

Ser vi nærmere på bæredygtighedsagendaen, er den drevet af de åbenlyse klima- og miljøpåvirkninger og bekymrende prognoser for klodens fremtidige helbredstilstand. Vi er og bliver mere og mere oplyste borgere, og i vores del af verden forholder vi os i høj grad til udfordringerne for vores klima, miljø og sociale ansvarlighed. Det betyder også, at vi som mennesker stiller nye adfærdskrav til de virksomheder og organisationer, vi engagerer eller identificerer os med. Vi har høje forventninger til deres tilgang, tilstedeværelse, engagement og ansvarlighed. Og som mennesker identificerer vi os med mærker, løsninger og ikke mindst værdier som aldrig før.

Virksomheder og organisationer kan derfor heller ikke ”putte” sig længere. De er nødt til at forholde sig til de nye behov og agere på de nye krav fra omverdenen for ikke at blive fravalgt. Kunderne - og også medarbejderne for den sags skyld - forventer, at samfundet og virksomhederne skaber værdi med bæredygtige digitale løsninger og agerer med ansvarlighed i forhold til medarbejdere og omgivelser. Ellers søger de nye græsgange.

De gode intentioner er ikke nok

Uanset om motivet til at tage hånd om opgaverne skyldes krav fra kunder, samfund eller klare visioner for organisationens rolle i fremtiden, vil virksomheden og organisationen skulle forholde sig aktivt til nye krav og forventninger og handle på det.

Blikket vil blive rettet mod lederne, der sammen skal finde nye løsninger – både hvad angår bæredygtighed og digitalisering. Det kræver indsigt, nytænkning og handlekraft i forhold til organisations eksistens og virksomhedens forretningsmodel.

Sæt handlekraften i spil og sæt gang i samspillet

Den grundlæggende forudsætning for at lykkes er kendskab, indsigt samt en bæredygtig og digital forestillingsevne.

Hvad betyder de nye krav og forventninger i vores omgivelser for os? Hvilke muligheder og restriktioner vil de kunne give for organisationen? Hvordan kan vi gøre ting anderledes og med lavere klimaaftryk? Og kan vi omsætte digitalisering og bæredygtighed til reelle aktiver?

Handlekraften finder reelt først sted, når vi tyer til helt nye initiativer og ændrer vores adfærd - ikke blot laver småjusteringer eller fortsætter ”business as usual”. Der skal så at sige mere til end blot at fjerne plastikkrusene fra kantinen eller hyre endnu en digital medarbejder til logistikfunktionen. Det kan være udmærkede initiativer, men det sikrer ikke ligefrem virksomhedens fremtidige eksistens.

Ledere med en vision om at gøre en positiv forskel for samfundet omfavner også hurtigere nye teknologier, viser en undersøgelse foretaget af Deloitte. Derfor giver det endnu mere mening at lade bæredygtighed og digital transformation gå hånd i hånd.

Download Deloittes undersøgelse her.

Er du leder? Så find ud af, hvordan I som organisation eller virksomhed skal forholde jer og læg en fælles strategi, der rækker ud i fremtiden. Spørg dig selv: Hvad vil det her betyde for organisationen på den lange bane, og kan de nye krav og forventninger vendes til reelle aktiver for min virksomhed eller organisation? Du har en uhyre vigtig opgave her – der skal i spil nu!

E-BOG  Ledelse af digital transformation - sådan lykkes du med opgaven Download e-bogen

Mere inspiration

Derfor skal du fokusere på indre bæredygtighed - og sådan gør du
Artikel Gå til siden
4 typiske årsager til at forandringer fejler
Artikel Gå til siden
Sådan indarbejder du bæredygtige elementer i dine projekter
Artikel Gå til siden
Du skal lede dit projekt bæredygtigt – men hvad betyder det?
Artikel Gå til siden