Artikel

Efteruddannelse lærer: 7 grunde til at tage efteruddannelse

Er du én af de lærere, der har måttet kigge langt efter efteruddannelse, kompetenceudvikling og kurser de sidste mange år? Statistikken er sørgelig, det går kun én vej for efteruddannelsen af dig som lærer og dine kolleger. Og det påvirker både dig, dine elever, dit klasserum, din generelle trivsel, dine kolleger og skolens hele.

Efteruddannelse lærer: 7 grunde til at tage efteruddannelse

En stram økonomi, manglende budget til vikardækning og et øget tidspres er muligvis nogle af de begrundelser du hører, når du ikke får opfyldt dine ønsker om efteruddannelse.

Men de allerfleste skoleledere kan selvfølgelig også se fornuften i, at du udvikles, at du trives og at jeres fælles skole derved udvikles. For efteruddannelse gør dig bedre. Du bliver opdateret på nyeste viden og du får en stærkere faglig ballast til at udvikle din egen undervisning og dit fag.

For at hjælpe den gode dialog på vej, har vi derfor samlet nogle af de bedste argumenter for at tage efteruddannelse – find inspiration i det eller de argumenter, som matcher det du gerne vil med din karriere og dit arbejdsliv. Og hav dem klar, når din leder spørger ind til, hvad hun eller han får ud af at sende netop dig på efteruddannelse. Det kan være til din MUS-samtale eller til en generel trivselssamtale.

Forbered dig også før samtalen på din skoles situation. Hvor er der netop nu fokus, og hvor er der mangler? Anerkend ledelsens overvejelser – det sætter enhver leder pris på – og brug de samtaler og overvejelser, der allerede er i gang som afsæt for dit mål. Tænk kreativt og spil dig selv på banen.

7 grunde til at efteruddannelse er vigtigt for dig som lærer

Derfor skal du argumentere for efteruddannelse:

  1. Få styrket dine faglige metoder – og tilført nye
  2. Få et stærkere fagligt ståsted
  3. Udvikl din undervisning og dit fag
  4. Styrk din klasseledelse og relationskompetence
  5. Få mere indsigt i digital dannelse og undervisning
  6. Bliv en stærkere sparringspartner
  7. Tag et karrierespring på din skole – eller væk fra skolen

Få styrket dine faglige metoder – og tilført nye

Det er måske nogle år siden, du blev færdiguddannet lærer. Og selv de bedste metoder ruster som bekendt, hvis ikke de bruges eller støves af med jævne mellemrum. Derfor er det både vigtigt, at du får mulighed for at få genopfrisket faglige metoder, du allerede kender, men ligeså vigtigt er det at få lært noget nyt.

Både genopfriskning eller tilegnelsen af nye metoder i dit eller dine undervisningsfag kan gøre forskellen på, om du lykkes med din undervisning. Hvad enten du er ny som lærer, eller du har undervist i mange år.

Få et stærkere fagligt ståsted

Det virker måske banalt at skrive, da essensen af at tage en efteruddannelse er at få et stærkere fagligt ståsted. Men det kan faktisk betyde mere, end du måske forestiller dig. For når du har taget efteruddannelse, vil du sikkert opleve, at du kan og tør at udfordre de mange subjektive sandheder, du møder i din hverdag, både fordi du ”hviler” på dit nye ståsted, men også fordi du opnår indsigt og argumenter til at stå imod.

Udvikl din undervisning og dit fag

I første omgang vil du sikkert lykkes med din undervisning og udvikle netop den og din faglighed. Det er et godt argument i sig selv.

Men efteruddannelse flytter mere end din egen undervisning og faglighed. For når ny tilegnet viden, inspiration og teorier bruges i den faglige sparring med dine kolleger, stimuleres den kollektive nysgerrighed. Og sammen udvikler og nytænker I jeres fag, når du sætter dine nye kompetencer i spil.

Er du villig til at udvikle dit fag med din nye viden og bringe den i spil i de mange daglige teams? Hvis ja, kan det være et stærkt argument for at sende netop dig afsted.

Styrk din klasseledelse og relationskompetence

Du ved, at din ledelse af klassen er samt din relationskompetence er nogle af de enkeltfaktorer, der har allerstørst betydning for læringsmiljøet. Men måske oplever du sommetider, at du ikke helt slår til? Måske har du overtaget en ny klasse, og den konstruktive klassedynamik udebliver? Måske er der for meget uro i dine timer men ikke i din kollegers timer?

Mestringen af klasseledelse og relationskompetence er personafhængig, fordi alle lærere er forskellige. Det er ingen skam at opleve ikke at slå til, og der kan potentielt være mange udefrakommende faktorer, der gør det svært for dig at skabe de læringsfremmende miljøer, som du brænder for at skabe i samarbejde med eleverne.

Der er mange former for efteruddannelse, der styrker din klasseledelse og relationskompetence, fordi det giver dig flere handlemuligheder, når du får ny teori, nye muligheder for analyser samt refleksioner koblet på din praksis. Det øger både din og elevernes trivsel, når du får flere og bedre værktøjer til at skabe de bedste læringsmiljøer – både for faglig og social-emotionel læring.

Særligt moduler som Fællesskabende didaktik og didaktisk ledelse af klassefællesskaber og Fagdidaktik og klasseledelse giver dig grobund for en styrket klasseledelse og relationskompetence. Her får du helt konkret dialogiske undervisningsformer i bagagen, som du kan anvende til at skabe de læringsfremmende relationer, der bl.a. er afgørende for fællesskabsdynamikken. Du bliver fx bedre og hurtigere til at gennemskue sammenhænge mellem elevens læreprocesser og det sociale liv i elevgruppen.

Få mere indsigt i digital dannelse og undervisning

Føler du dig analog i en digital verden? Mange af de udfordringer du nu må tackle som lærer, er opstået og ligger egentlig uden for klassetiden. Det kan fx være udfordringer som bunder i uenigheder på digitale platforme og sociale medier. For vi kommer ikke udenom at dine elevers emotionelle hverdag er påvirket af digitale input, der ligger uden for dit synsfelt. Og det påvirker den generelle trivsel og rækker langt ind i din undervisning.

Men tror du heller ikke, det er løsningen at forbyde mobilerne i undervisningen, fordi problemerne kun sættes på pause, indtil at eleverne igen får mobilerne? Efteruddannelse klæder dig på til at tackle mediernes betydning for dannelse og trivslen i læringsrummet. Du får bl.a. mediepædagogiske og -didaktiske metoder, du kan bruge både i din undervisning men også i din relation til forældrene, hvor du muligvis også føler, at du skal stå på ”mål” for mange dilemmaer, der skabes på de digitale kanaler uden for klasserummet.

Bliv en stærkere sparringspartner

Med efteruddannelse i bagagen bliver du en eftertragtet sparringspartner blandt dine kolleger, da du kommer med dugfrisk viden, som kan bruges direkte i jeres praksis. Derudover vil du sikkert også føle, der er mere pondus bag din sparring, da du selv vil stå på et stærkere fagligt ståsted.

Måske oplever du, det er svært at spare med kollegerne? Måske vil du gerne stå stærkere i rollen som co-teacher? Måske kalder det på, at du mangler nye kompetencer. Det er jo et ærligt argument i sig selv.

Det kan også være, at du går med tanker om at bedrive det endnu videre og blive vejleder? Som vejleder får du netop kompetencerne til at være sparringspartner for dine kollegaer. Du får helt konkrete redskaber til og viden om at kommunikere som leder af vejledningsprocesser, at bruge samtaler som middel i blandt andet forandringsprocesser og at anvende stærke dialoger.

Vil du være vejleder? Læs mere at være bevægelsesvejleder, danskvejleder, engelskvejleder, matematikvejleder, naturfagsvejleder eller om retningen vejledning og supervision.

Tag et karrierespring på din skole – eller væk fra skolen

En diplomuddannelse giver dig et nyt fagligt ståsted, og det giver dig kompetencerne ikke blot til at gøre dit fag godt men til at udvikle dit fag. Det kan både være på skolen, hvor du nu er ansat, at du ser dig selv som en fremtidig ressourceperson som fx matematikvejleder, bevægelsesvejleder eller noget helt tredje.

Det kan også være, du ser din efteruddannelse som et springbræt væk fra skolen - med tiden. Drømmer du om at være pædagogisk udviklingskonsulent i en kommune? Eller vil du udvikle læsningen for de svageste læsende som læsevejleder ved kommunen?

Argumentet for et karriespring væk fra skolen er jo nok ikke det bedste at bruge over for din nuværende leder. Men hvorom alting er, ved din skoleleder jo nok også, at du ikke er livstidsansat. Derudover sætter han eller hun sikkert pris på, at du er ambitiøs. Og din nuværende skole vil også høste goderne ved, at du er på efteruddannelse, så længe du er under uddannelse og ansat samme sted.

Er du i tvivl om, hvad dine muligheder er? Så tal med en karrierevejleder

Kilder:

Mere inspiration

Evaluering af pædagogisk praksis - fra tanke til handling

Evaluering i dagtilbud: Hvordan agerer du evaluator i egen praksis, og hvilke faldgruber er der? Få svarene i denne artikel.

Gå til siden

Neuropædagogik - brug viden om hjernen i dit pædagogiske arbejde

Hvad er neuropædagogik? Og hvordan er neuropædagogik som en pædagogisk tilgang relevant for dit pædagogiske arbejde? Det får du konkrete bud på her.

Gå til siden

Praktikvejleder pædagog: 5 grunde til at blive praktikvejleder

Vil du være med til at uddanne dygtige pædagoger? Så er en praktikvejlederuddannelse for dig. Læs 5 grunde til at blive praktikvejleder som pædagog.

Gå til siden

Pædagogiske læringsmiljøer og forældresamarbejde i dagplejen

Her får du fire inspirerende film, du kan bruge i dagplejen til at understøtte arbejdet med de pædagogiske læringsmiljøer og forældresamarbejdet.

Gå til siden