Ledelse gennem ressourcepersoner

Under udviklingen af professionelle læringsfællesskaber har skolens ressourcepersoner ofte en fremtrædende rolle i forhold til at lede lærende og datainformerede processer sammen med deres kolleger.

Ledelse gennem ressourcepersoner

Udvikling af et professionelt læringsfællesskab kræver i mange sammenhænge en tovholder, der kan fastholde teamet i refleksionsarbejdet om elevernes læring og trivsel. Her får skolens ressourcepersoner ofte en fremtrædende rolle i forhold til at lede lærende og datainformerede processer sammen med deres kolleger.

Ledelse: skab rammer for ressourcepersonerne

Med den nye rolle, hvor ressourcepersoner nu også skal håndtere ledelse af kollegers læring med afsæt i elevdata, bliver det ekstra vigtigt, at skolens ledelse løbende skaber de bedste rammer og betingelser for dette arbejde. Her må ledelse forholde sig til formelle såvel som uformelle sider af ressourcepersonernes muligheder for at lykkes.

Formelt: Legalitet og eksplicitte krav

Med udgangspunkt i modellen herunder, handler det formelt om at legalisere rollen. Det kan fx gøres ved at udarbejde funktionsbeskrivelse, informere organisationen om de nye krav og forventninger til rollen, skabe strukturer, tid og rum for refleksion, o.s.v. 

Det skal også besluttes, hvordan ressourcepersoner bedst opkvalificeres, når de både skal bidrage med deres fagfaglighed og samtidig varetage ledelsen af teamets læreprocesser ud fra tankegangen i professionelle læringsfællesskaber.

Uformelt: Implicitte forventninger og legitimitet

På det uformelle plan er det væsentligt, at ledelsen løbende forholder sig til og undersøger organisationens implicitte forventninger til, hvad ledelsesfaglighed er - samt hvilken legitimitet de udvalgte tovholdere har i medarbejdergruppen. Med dette blik bliver det muligt, at skabe de bedste tilkoblingsmuligheder mellem det formelle og det uformelle samt mellem det ledelsesfaglige og det fagfaglige niveau.

I VIA arbejder vi med at styrke og videreudvikle jeres arbejde med at sætte ressourcepersonerne bedst muligt i spil, så det passer til jeres organisatoriske virkelighed.

Ressourcepersoner - Professionelle læringsfællesskaber

 

Mere inspiration

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen
Artikel Gå til siden
AI i skolen - hvorfor og hvordan?
Artikel Gå til siden
Skoleleder: Diplomuddannelse er en vigtig opkvalificering for lærere og vejledere i skolen
Gå til siden
Sådan styrker du fællesskabet i klassen - fagligt og socialt
Artikel Gå til siden