Artikel

Ledelse gennem ressourcepersoner

Under udviklingen af professionelle læringsfællesskaber har skolens ressourcepersoner ofte en fremtrædende rolle i forhold til at lede lærende og datainformerede processer sammen med deres kolleger.

Ledelse gennem ressourcepersoner

Udvikling af et professionelt læringsfællesskab kræver i mange sammenhænge en tovholder, der kan fastholde teamet i refleksionsarbejdet om elevernes læring og trivsel. Her får skolens ressourcepersoner ofte en fremtrædende rolle i forhold til at lede lærende og datainformerede processer sammen med deres kolleger.

Ledelse: skab rammer for ressourcepersonerne

Med den nye rolle, hvor ressourcepersoner nu også skal håndtere ledelse af kollegers læring med afsæt i elevdata, bliver det ekstra vigtigt, at skolens ledelse løbende skaber de bedste rammer og betingelser for dette arbejde. Her må ledelse forholde sig til formelle såvel som uformelle sider af ressourcepersonernes muligheder for at lykkes.

Formelt: Legalitet og eksplicitte krav

Med udgangspunkt i modellen herunder, handler det formelt om at legalisere rollen. Det kan fx gøres ved at udarbejde funktionsbeskrivelse, informere organisationen om de nye krav og forventninger til rollen, skabe strukturer, tid og rum for refleksion, o.s.v. 

Det skal også besluttes, hvordan ressourcepersoner bedst opkvalificeres, når de både skal bidrage med deres fagfaglighed og samtidig varetage ledelsen af teamets læreprocesser ud fra tankegangen i professionelle læringsfællesskaber.

Uformelt: Implicitte forventninger og legitimitet

På det uformelle plan er det væsentligt, at ledelsen løbende forholder sig til og undersøger organisationens implicitte forventninger til, hvad ledelsesfaglighed er - samt hvilken legitimitet de udvalgte tovholdere har i medarbejdergruppen. Med dette blik bliver det muligt, at skabe de bedste tilkoblingsmuligheder mellem det formelle og det uformelle samt mellem det ledelsesfaglige og det fagfaglige niveau.

I VIA arbejder vi med at styrke og videreudvikle jeres arbejde med at sætte ressourcepersonerne bedst muligt i spil, så det passer til jeres organisatoriske virkelighed.

Ressourcepersoner - Professionelle læringsfællesskaber

 

Mere inspiration

3 indledende greb til bæredygtig dannelse i dagtilbud

Hvorfor det er vigtigt at arbejde med bæredygtig dannelse i dagtilbud? Få svaret her, og et bud på tre indledende greb til at igangsætte arbejdet hos jer.

Gå til siden

Evaluering af pædagogisk praksis - fra tanke til handling

Evaluering i dagtilbud: Hvordan agerer du evaluator i egen praksis, og hvilke faldgruber er der? Få svarene i denne artikel.

Gå til siden

Neuropædagogik - brug viden om hjernen i dit pædagogiske arbejde

Hvad er neuropædagogik? Og hvordan er neuropædagogik som en pædagogisk tilgang relevant for dit pædagogiske arbejde? Det får du konkrete bud på her.

Gå til siden

Praktikvejleder pædagog: 5 grunde til at blive praktikvejleder

Vil du være med til at uddanne dygtige pædagoger? Så er en praktikvejlederuddannelse for dig. Læs 5 grunde til at blive praktikvejleder som pædagog.

Gå til siden