Neuropædagogik - brug viden om hjernen i dit pædagogiske arbejde

Hvad er neuropædagogik? Og hvordan er neuropædagogik som en pædagogisk tilgang relevant for dig, der er pædagog eller lærer? Det får du konkrete bud på i denne artikel.

neuropaedagogik-brug-viden-om-hjernen-i-dit-paedagogiske-arbejde

Hvad er neuropædagogik?

Neuropædagogik rummer en kombination af viden og metoder fra pædagogikken, hjerneforskningen (neurovidenskaberne) og neuropsykologien. Det er en skærpet faglig tilgang til den aktuelle målgruppe (børn, unge eller voksne), hvor vi ser bekymring for funktionsnedsættelse af de kropslige, emotionelle, sociale eller mentale funktionsområder.

På socialpædagogiske botilbud er neuropædagogik en udbredt pædagogisk praksis. Socialstyrelsen (2019) peger på, at målgruppen for neuropædagogisk praksis er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

De seneste år har neuropædagogik fået en stadig stigende udbredelse - også i arbejdet med børn i almene og specialiserede pædagogiske tilbud.

Hjernen og pædagogikken

Umiddelbart lyder neuropædagogik måske som noget, der ligger milevidt fra den danske pædagogiske tradition, der hviler på et humanistisk, anerkendende og relationsorienteret grundlag. Så hvordan har viden om hjernen relevans for det pædagogiske område? Måske vil du umiddelbart være en smule skeptisk?

Hvis vi blot betragter hjernen som et organ, kan vi helt simpelt konstatere, at den kun består af ca. 1½ kg. fedt - tilsat lidt svagstrøm (Lyhne, 2020). Men hjernen er langt mere kompleks end som så. Det er et menneskeligt organ, der bliver ved med at være et mysterium for selv de førende forskere. I neuropædagogikken ser vi hjernen i et noget andet perspektiv – for det giver selvfølgelig ikke mening at arbejde med 20 hjerner på Grøn stue. Der er 20 børn på Grøn stue. Det er dem, vi arbejder med.

I neuropædagogisk praksis ser vi hjernen som meget mere end et organ i kroppen, for hjernens fulde kapacitet kommer til udtryk i det komplicerede samspil mellem krop, hjerne og omgivelser. I neuropædagogisk praksis ser vi på barnet eller borgeren i et biologisk, psykologisk og socialt helhedsperspektiv. Men vi inddrager gerne den vigtige forskning, som neuropsykologi og neurovidenskab bidrager med, fx om sammenhængen mellem hjerne og stress. I den neuropædagogiske tilgang tager vi udgangspunkt i et afbalanceret fokus på menneskelige ressourcer og vanskeligheder. Tilsammen medvirker det til at kvalificere den pædagogiske praksis.

Vi sætter fokus på barnet eller borgeren og på de vigtige egenskaber, som barnet eller borgeren besidder i den neuropædagogiske praksis. Neuropædagogik som faglig tilgang kan især komme på tale, når barnets eller borgerens livsduelighed og sårbarhed er i ubalance.

Neuropædagogik i dagtilbud og skole

Hvordan er viden om neuropædagogik relevant for dit arbejde i dagtilbud eller skole? Du kender sikkert som pædagog eller lærer, at der gradvist opstår en bekymring for et barns udvikling eller trivsel. Måske er det blot det, at du en dag oplever, at barnet indgår i leg eller i en faglig aktivitet på en anderledes måde end de andre børn. At barnet måske har vanskeligt ved at forstå det, der sker i fællesskabet. Måske tænker du: ”Er der noget galt i barnets udvikling? Gad vide om mine kolleger ser det samme, som jeg gør?”

Når bekymringen opstår, har du brug for at be- eller afkræfte om bekymringen er reel, og om der er behov for en skærpet pædagogisk indsats. Her vil en neuropædagogisk tilgang, med faglig viden og metodekendskab, styrke dig i at tilrettelægge den optimale faglige indsats. Den neuropædagogiske tilgang giver dig fx faglig indsigt og metoder til at arbejde med de komplicerede socioemotionelle udfordringer i børns udvikling.

En neuropædagogisk tilgang i dagtilbud og skole:

 • styrker dig som pædagog eller lærer i at tilrettelægge pædagogiske interventioner ud fra systematisk observation
 • giver dig redskaber til at stimulere barnets udvikling i såvel leg som læring
 • tager udgangspunkt i et helhedssyn på barnet

Neuropædagogik i et specialiseret pædagogisk tilbud

Arbejder du i et specialiseret pædagogisk tilbud, kan den neuropædagogiske tilgang give et yderligere løft til den specialiserede pædagogiske faglighed. Det pædagogiske arbejde med fx børn, unge eller voksne borgere med betydeligt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller voksne med erhvervet hjerneskade stiller store krav til den pædagogiske faglighed.

En neuropædagogisk tilgang i et specialiseret pædagogisk tilbud:

 • styrker den dybtgående faglige viden om målgruppen
 • sikrer, at det daglige arbejde med borgeren eller barnet foregår ud fra et veltilrettelagt systematisk samarbejde

Neuropædagogisk tilgang og neuropædagogiske metoder

I en neuropædagogisk praksis finder vi det bedste af det bedste fra socialpædagogik, specialpædagogik, almenpædagogik og neuropsykologi. Neuropædagogisk praksis er især kendetegnet ved en meget høj grad af specialiseret faglig viden, målrettet og systematisk arbejde med didaktisk planlægning samt et udvidet tværfagligt teamarbejde (Lyhne 2020).

Neuropædagogik er en faglig pædagogisk tilgang, der stiller høje krav til dig som professionel. I den neuropædagogiske tilgang ser vi en udbredt brug af specialiserede og målrettede pædagogiske metoder, men en neuropædagogisk tilgang rummer kvaliteter, der ligger langt ud over brugen af enkelte metoder. Først og fremmest er neuropædagogik forankret i tre helt centrale kvaliteter (Lyhne, 2020):

 1. En højt specialiseret pædagogisk faglighed
 2. Arbejdet med en afgrænset målgruppe
 3. Målrettede pædagogiske indsatser, der altid omfatter målgruppens livsduelighed

Neuropædagogisk uddannelse

Ønsker du mere viden og konkrete redskaber/metoder inden for neuropædagogik, så kan du efteruddanne dig på VIA. På den pædagogiske diplomuddannelse (PD) finder du modulet Neuropsykologi og neuropædagogik, som VIA er en af landets førende udbydere af. Læs mere om modulet, der starter nyt hold hvert semester.

Neuropædagogisk efter- og videreuddannelse vil give dig:

 • kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og vurdere neuropædagogiske interventionsforløb
 • viden om de komplekse kropslige, emotionelle, sociale og mentale udviklingsområder
 • færdigheder og metoder til at håndtere komplicerede pædagogiske udfordringer med neuropædagogiske metoder

Du kan vælge blot at tage modulet i Neuropsykologi og neuropædagogik. Ønsker du en hel pædagogisk diplomuddannelse, der vil give dig en stærk faglig kompetence indenfor den neuropædagogiske tilgang, kan du kombinere det med modulet fx Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention på uddannelsesretningen Psykologi. Du kan også vælge at kombinere det med modulerne Læring, kontakt og trivsel, Specialpædagogik i samtalen og Motoriske vanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser på uddannelsesretningen Specialpædagogik.

Kilder

Fredens, K. (2012), Mennesket i hjernen: en grundbog i neuropædagogik, 2. udg. Hans Reitzels Forlag

Lyhne, J. (2020). Kort & Godt om Neuropædagogik og Neuropsykologi, Dansk Psykologisk Forlag

Socialstyrelsen (2021). Neuropædagogik, https://vidensportal.dk/handicap/voksne-med-udviklingshaemning/indsatser/neuropaedagogik (Hentet d 15.2.2021)

Mere inspiration

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen
Artikel Gå til siden
AI i skolen - hvorfor og hvordan?
Artikel Gå til siden
Pædagogisk leder: Efteruddannelse løfter din pædagogiske faglighed og børns trivsel
Artikel Gå til siden
Skærm som pause i dagtilbud –  den nye sut?
Artikel Gå til siden