Uddannelsesinstitutioner: 3 veje til at skabe følgeskab i dit projekt

Projektledelse på uddannelsesinstitutioner

Rollen som projektleder er ny for mange lærere, og den kan give både hovedpine og grå hår. En af de udfordringer underviserne ofte støder ind i er at skabe medejerskab til de enkelte projekter blandt kollegaerne. Og det er en præmis, hvis projektet skal få vind i sejlene og komme sikkert i mål.

Det manglende engagement blandt kollegaer kan skyldes flere ting. Dels manglende ressourcer i form af timer og dels en fastbidt skepsis mod de mange projektindsatser, som med tiden er blevet en uomgåelig del af gymnasierne og erhvervsskolernes hverdag. Samtidig kan det være svært for den enkelte underviser at svinge taktstokken uden for deres eget klasselokale og tage projektlederrollen på sig over for kollegaerne.

Her giver vi dig tre tips til, hvordan du kan skabe følgeskab i dit projekt blandt kollegaerne.

Få overblik over dine interessenter og fokuser på de kritiske

Det første og vigtigste skridt er at få kridtet projektbanen op. Inden du indkalder alle til et møde, så start processen med at kortlægge interessenterne i dit projekt. Ofte gør vi det i hovedet, men at få det ned på papir giver et godt overblik.

Spørg dig selv: Hvem skal inddrages? Og hvem er nødvendige for, at jeg lykkes med mit projekt? Sæt gerne konkrete navne på.

Prøv herefter at inddele interessenter alt efter, om de er positivt eller negativt stemt over for projektet. Inddel dem derefter i forhold til, om de har lille eller stor indflydelse på, at projektet lykkes. Se nedenstående model.

 

Indflydelse på projekterts succes


Fokuser på dem, der har stor indflydelse, og som kan tænkes at forholde sig kritisk (øverst til højre). Ved at kridte banen op, er du på forkant med, hvem der kan tænkes at være tilbageholdende.

Tag den svære samtale

Næste skridt er for mange det sværeste – nemlig at turde tage projektlederrollen alvorligt og trække de af dine kollegaer til side, som du tror kan forholde sig kritisk. Du kan tage snakken, når alle er til stede – du kan også tage den én til én.

Spørg åbent og nysgerrigt ind til, hvordan vedkommende synes, banen skal kridtes op inden for de rammer, I har? Hvordan ser han/hun formålet? Det giver vedkommende mulighed for at byde ind med egne ambitioner, ideer og målsætninger og styrke motivationen for at deltage i projektgruppen.

Det er ikke kun projektets mål og rammer, du skal have blik for. Spørg også ind til samarbejdsprocesserne i projektet: Hvordan kan I bedst arbejde sammen? Hvordan skal I kommunikere? Og hvilke roller skal sikres?

Bunder dine kollegaers modvilje i enten tidsmangel eller en generel mistillid til din projektlederrolle, kræver det, at projektejeren eller ledelsen bliver inddraget. Disse emner kalder på et mere tilbundsgående arbejde i jeres organisation.

Få alle mand ombord og sæt kursen

Når du har fået overblik og indblik i, hvorfor nogle af dine kollegaer kunne tænkes at være kritiske, er du bedre klædt på til at tage styring og sætte kursen for det videre arbejde. Men for at sikre vind i projektsejlene kræver det kontinuerlig og tydelig kommunikation.

Du ved det sikkert godt, hvad formålet med dit projekt er. Det kan være, du skal styrke samarbejdet på tværs af de naturvidenskabelige fag. Starte en studieklub. Eller understøtte indsatsen for de fagligt svage i de samfundsfaglige fag.

Men intet eksisterer, før det er sagt højt. Dine kollegaer er ikke tankelæsere, så ønsker du følgeskab, så vær tydelig i din kommunikation og lederstil.

Fortæl:

  • Hvad formålet med projektet er – på kort og på lang sigt
  • Hvilken værdi det skaber for eleverne og for jer som undervisere
  • Hvad du forventer af dem og deres deltagelse

Start med involvering tidligt i forløbet, giv løbende information om, hvordan projektet skrider frem – og vær vedholdende!

Har du også svært ved at skabe følgeskab i projekter?

Følgeskab er noget af det sværeste i projektlederdisciplinen – særligt på erhvervsskoler og gymnasier, hvor projekter ofte forsvinder i den daglige drift. Er I kørt fast, så overvej kompetenceudvikling i form af et skræddersyet projektlederforløb for gymnasier og erhvervsskoler.

Læs mere om projektlederforløbet målrettet gymnasier og erhvervsskoler her.

Viborg Katedralskole og VIA University College har i over et år samarbejdet om at uddanne både lærer, ledelse og øvrige medarbejdere i projektledelse. Ønsket er at få en professionel tilgang til at arbejde med udviklingsprojekter. Læs hele casen her.

Mere inspiration

Sådan indarbejder du bæredygtige elementer i dine projekter
Artikel Gå til siden
Du skal lede dit projekt bæredygtigt – men hvad betyder det?
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
Forholder du dig til bæredygtighed i dine projekter?
Artikel Gå til siden