Artikel

Hvordan kan vi få øje på den gode pædagogik?

I denne artikel bliver du klogere på, om I har en lovende praksis, og hvordan vi kan brede den ud til gavn for endnu flere borgere.

Hvordan kan vi få øje på den gode pædagogik? Lovende praksis
Har I succes med jeres pædagogik, der viser gode resultater hos borgerne, selvom den ikke er beskrevet i lærebøgerne? Så arbejder I måske med en lovende praksis, som andre institutioner også kan få glæde af at bruge.

Og hvad er så en lovende praksis? Det er en praksis, som ikke er blevet beskrevet eller forsket i endnu, men som alligevel har en positiv effekt på de borgere, den vil hjælpe. I social- og specialpædagogikken er der metoder, indsatser og pædagogik, som ikke har forskningsmæssig belæg for at have en effekt for borgeren, men som tydeligvis har det, hvis man spørger borgeren selv eller de professionelle – det er det, vi kalder en lovende praksis.

Lovende praksis handler om at finde frem til og systematisere pædagogisk praksis, som hjælper borgere i samfundet. Ved beskrive den gode pædagogiske praksis systematisk, kan andre institutioner lære af denne praksis, så flere borgere kan få gavn af denne praksis.

I pædagogisk arbejde sker det ofte, at en pædagog eller institution har succes med at rykke borgeren i en positiv retning. Udefra set kan det måske være svært at få øje på, hvad det er, som fungerer godt og fx får borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, ud af sit misbrug eller tilbage i skolen. På VIA University College vil vi gerne undersøge jeres lovende praksis og blive klogere på de succesfulde handlinger, som sker i jeres pædagogik. 

Arbejder I med en lovende praksis?

Kan du som professionel eller kan din institution genkende, at I arbejder med en praksis, som I tænker kan være lovende?  - Det vil sige, at I kan beskrive den, så andre kan få glæde af den, eller I selv kan blive skarpere på jeres pædagogik, så kan vi hjælpe med at kvalificere jeres pædagogik ved hjælp af de værktøjer som VIVE og Socialstyrelsen har udviklet i forbindelse med beskrivelsen af lovende praksis.

Den lovende praksis er således et forsøg på at frembringe pædagogisk viden, der kommer direkte fra praksis, frem fra en forskningsinstitution eller politisk organisation. Det kan for eksempel være viden om tidlig indsats, opsporing af udsatte borgere eller viden om, hvordan man kan bruge æstetik til behandling af unge på opholdssteder. 

Metoder udviklet til praksis

Vi har også erfaring med at arbejde omvendt med lovende praksis. I flere projekter har vi i samarbejde udviklet nye metoder til en given målgruppe. Her har vi udviklet praksis, det kan fx være familieindsatser, metoder for tværprofessionelt samarbejde eller værktøjer til at arbejde med udsatte småbørn. I den forbindelse sikrer vi os at udviklingen sker med udgangspunkt i den aktuelle forskning, og at de nye metoder bliver beskrevet og opbygget, så de er mulige at implementere i andre sammenhænge.

Vil du vide mere?

Lovende praksis er et meget fleksibelt begreb og kan anvendes i alle pædagogiske kontekster til at udvikle og videreudvikle en pædagogisk praksis, som er systematisk opbygget, og som viser, at de professionelle har opnået høj viden om målgruppe, metode og pædagogik. Vil du vide mere om lovende praksis er du velkommen til at kontakte os.

 

Referencer

  1. Cramer Jensen, D., Jin Pedersen, M., Pejtersen, J. H., & Amilon, A. (2016). Indkredsning Af Lovende Praksis På Det Specialiserede Socialområde.

Om Steffen Kaspersen

Steffen Kaspersen er ansat som adjunkt hos VIA University College. Steffen arbejder med udvikling og implementering af metoder til gavn for udsatte familier. Steffen er projektleder på programmet PMTO. Steffen er særlig optaget af hvordan erfaringer fra programmer kan anvendes til at videreudvikle og tilpasse indsatser til den enkelte kontekst, så de kommer den enkelte borger til gode.

Mere inspiration

3 indledende greb til bæredygtig dannelse i dagtilbud

Hvorfor det er vigtigt at arbejde med bæredygtig dannelse i dagtilbud? Få svaret her, og et bud på tre indledende greb til at igangsætte arbejdet hos jer.

Gå til siden

Evaluering af pædagogisk praksis - fra tanke til handling

Evaluering i dagtilbud: Hvordan agerer du evaluator i egen praksis, og hvilke faldgruber er der? Få svarene i denne artikel.

Gå til siden

Neuropædagogik - brug viden om hjernen i dit pædagogiske arbejde

Hvad er neuropædagogik? Og hvordan er neuropædagogik som en pædagogisk tilgang relevant for dit pædagogiske arbejde? Det får du konkrete bud på her.

Gå til siden

Praktikvejleder pædagog: 5 grunde til at blive praktikvejleder

Vil du være med til at uddanne dygtige pædagoger? Så er en praktikvejlederuddannelse for dig. Læs 5 grunde til at blive praktikvejleder som pædagog.

Gå til siden