4 typiske årsager til at forandringer fejler

Som leder står du ofte over for både store og små forandringer. Derfor ved du også, at det ikke forløber lige let, hver gang. Men hvad er der egentlig på spil, når forandringer går i hårdknude? Det får du fire bud på her.

frustreret leder

1. Ledelsesstilen modarbejder forandringen

Som mennesker – og som ledere – er vi alle forskellige. Vi er drevet af forskellige værdier, opgaver og samarbejdsformer. Og når vi er under pres – fx i forbindelse med forandringer, træder vores stærkeste personlighedstræk frem og er med til at styre, hvordan vi tackler de udfordringer, som naturligt følger med.

Det betyder, at jo bedre du som leder kender dig selv og dine reaktionsmønstre, jo bedre er du også i stand til at håndtere modstand, usikkerhed og konflikter på en reflekteret og konstruktiv måde. Og omvendt, hvis du ikke er bevidst om din ledelsesstil, risikerer du måske at agere uhensigtsmæssigt, så du står i vejen for forandringerne i stedet for at fremme dem.

2. Medarbejderne føler sig ikke (nok) involveret

Indleder du en forandringsproces med at præsentere, hvordan løsningen skal se ud på den forandringsopgave, I står over for? Så vil du nok opleve, at medarbejderne føler sig hægtet af og mister interessen, inden I overhovedet er kommet i gang.

Formår du i stedet at involvere medarbejderne i løsningen ved at give dem reel ansvar og indflydelse, så viser du, at du har tillid til deres faglighed. Det skaber både motivation og engagement – og i sidste ende sandsynligvis også bedre løsninger.

3. Meningen med forandringen udebliver

For at medarbejderne kan bidrage med løsninger, skal de også kunne se meningen med forandringen. De skal forstå, hvad formålet er og kunne se, hvad der bliver anderledes. Mening er den benzin, vi skal bruge for at tage ejerskab og ændre adfærd – og hvis meningen udebliver, så er der ikke noget til at drive forandringen frem.

Det kræver blandt andet, at du som leder bruger tid på at visualisere og kommunikere, hvad gevinsterne er for den enkelte, for afdelingen og for hele organisationen.

4. Der er ikke plads til frustrationer

Ligesom ledere reagerer forskelligt på pres og forandringer, så gør medarbejdere selvfølgelig også. Reaktionerne kan være alt fra frygt for at miste sit job til sorg over at miste en nær kollega. Lykkes du med at give plads til, at medarbejderne trygt og fordomsfrit kan lufte frustrationer og bekymringer?

Skaber du rum for dialog, så medarbejderne er med til at sætte deres kompetencer i spil på en ny måde. Og giver du medarbejderne mulighed for at forme den enkeltes rolle i forandringen. Så viser du, at du også vægter medarbejdertrivslen højt.

Forandringer starter hos dig

Det er en stor opgave at være den, der faciliterer, motiverer og involverer. Og for langt de fleste ledere kræver det, at man arbejder målrettet med sine egne kompetencer og hele tiden bygger viden og værktøjer ovenpå det, man allerede kan.

Du kan udvikle dine ledelseskompetencer på mange måder. Én vej at gå er at tage efteruddannelse og kurser.

På en diplom i ledelse kommer du hele vejen rundt om alle de grundlæggende kompetencer, som gør dig i stand til at skabe rammerne for vellykkede forandringer – både hos dine medarbejdere og organisationen som helhed.

Du styrker blandt andet dine:

  • Personlige lederkompetencer: På modulet ”Det personlige lederskab og forandring” arbejder du med dig selv og din rolle som leder. Målet er, at du bliver bevidst om dine værdier, dine styrker og begrænsninger som leder – og på den måde formår at træde i karakter som en autentisk leder, der kan skabe tillid gennem kommunikation, samarbejde og dialog.
  • Relationskompetencer: På ”Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling” arbejder du med din rolle som den, der kan udvikle andre. Målet er at styrke din evne til at indgå i professionelle samtaler, så du bliver endnu bedre til at forstå og motivere medarbejdere og øvrige professionelle relationer samt facilitere den faglige udvikling.
  • Organisatoriske kompetencer: På modulet ”Organisation, udvikling og samskabelse” zoomer du helt ud på de organisatoriske sammenhænge og dyrker din organisationsforståelse og dine handlemuligheder i den organisation, du er del af. Målet er, at du forstår organisationens strategiske processer, så du kan udfylde dit ledelsesrum bedst muligt.

Samtidig har du også mulighed for at tilvælge aktuelle ledelsesfag inden for eksempelvis forandringsledelse, procesledelse, kommunikation, coaching, strategisk ledelse, digital transformation, bæredygtighed og mange flere.

Mere inspiration

Derfor skal du fokusere på indre bæredygtighed - og sådan gør du
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
6 råd om hybridledelse: Sådan fastholder du engagement og samarbejde
Artikel Gå til siden
3 ting der ofte spænder ben for samskabelse
Artikel Gå til siden