Projektleder med ledelsesansvar: Sådan kombinerer du to roller

Ledelse og projektledelse er forskellige discipliner, men der er flere overlap, og mange har faktisk behov for at kunne mestre begge. Men hvordan er det muligt at udvikle kompetencer og blive opkvalificeret inden for begge discipliner samlet set. Det giver artiklen her dig svaret på.

Projektleder og leder

Mellemledere har ofte begge roller

I større organisationer har den øverste leder sjældent også ansvar og funktion som projektleder. Men træder vi et par trin længere ned i organisationen, finder vi rigtig mange mellemledere, som, i hvert fald periodisk, også fungerer som projektledere.

Ledelsesansvaret hos det vi kan kalde "almindelige" ledere med "almindelige" ledelsesopgaver handler primært om at udvikle en del af virksomheden, tage ansvar for at udvikle medarbejdere, deltage i rekruttering og afskedigelser. Kort sagt: Ansvar for udvikling og afvikling.

Ledelsesansvaret som projektleder er typisk en noget anderledes størrelse. Projektlederen har ansvar for at lede et tidsbegrænset projekt: Et produkt eller en metode, som, når projektet er afsluttet, overdrages til den almindelige drift. Projektlederen kan ikke afskedige eller rekruttere. Projektlederen har kun ansvar for at udvikle medarbejderne i det omfang, at det har betydning for projektet. Det er medarbejderens nærmeste leder som har ansvar for medarbejderens generelle udvikling. Projektlederen skal, en smule firkantet og så alligevel ikke, blot koncentrere sig om de kompetencer, medarbejderen skal bruge inden for projektets rammer.

Der er således stadig stor forskel på rollen som nærmeste leder og rollen som projektleder, men mange har brug for at mestre kompetencer og metoder inden for begge discipliner. Derfor er det en god mulighed, men desværre ofte en overset mulighed, at du rent faktisk nemt kan kombinere efteruddannelse inden for ledelse og projektledelse i et samlet forløb. Akademi- og diplomuddannelser i ledelse og projektledelse indeholder ud over en række obligatoriske fagmoduler nemlig en række valgfrie moduler, hvor du har mulighed for at vælge fag inden for ledelse og projektledelse. 

Du kan læse ledelse og projektledelse på samme tid 

Hos VIA University College, der er en af Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse, kan du kombinere lederuddannelse og projektlederuddannelse. Enten kan du tage projektledelse som valgfag, når du er i gang med en diplomuddannelse i ledelse, eller du kan tage en række valgfag i ledelse, når du er i gang med en diplomuddannelse i projektledelse. Du har selvfølgelig også stadig altid mulighed for at tage ét eller flere af fagene - også kaldet moduler - på diplomuddannelserne som enkeltstående opkvalificering. 

diplomuddannelserne får du såvel teoretisk som konkret praktisk erfaring med projektledelse og ledelse. Undervisningen tager nemlig udgangspunkt i de projekter, du sidder med i det daglige. 

Sådan kan du kombinere de forskellige fag

Peter Jespersen, der er cand.jur. og har en master i ledelse, underviser blandt andet i ledelse og projektledelse på VIA University College. Ifølge ham giver udvalget af de valgfrie moduler på Diplomuddannelsen i ledelse dig en bred introduktion til det at arbejde projektorienteret. Både teoretisk og praktisk.

Undervisningen dykker fx ned i planlægningsredskaber, projektlederens rolle, udfordringer i projektledelse og projekternes organisering i forhold til resten af organisationen. Samtidig får du en solid indføring i, hvordan projektet og organisationen bedst muligt kan spille sammen. Alle studerende tager et konkret projekt fra deres eget arbejdsliv med ind i undervisningen, så teorierne kan afprøves på virkeligheden.

Tager du en diplomuddannelse i ledelse kan du altså vælge en række valgfrie moduler i projektledelse. Ifølge Peter Jespersen kan mange ledere have gavn af en bredere viden om projektledelse. I hans undervisning møder han flere, som sidder i rådgivende virksomheder og arbejder med projektledelse uden at have et konkret sprog for projektledelse og uden at kende grundlæggende teorier for at arbejde med projektledelse.

Det kan derfor være utrolig givtigt at sikre sig et stærkere teoretisk fundament at arbejde ud fra og et solidt kendskab til sprog og begreber, som både kan hjælpe en selv men også hele organisationen med at arbejde projektorienteret.

Men det går også den anden vej. Så tager du en diplom i projektledelse kan du kombinere med fag fra diplomuddannelsen i ledelse. På den måde sikrer du dig også en række relevante ledelseskompetencer.

Som projektleder kan du fx arbejde med to forskellige ledelsesroller:

 • Teamchef:
  Den mere traditionelle form for ledelse. Du sætter rammen for de mål, teamet skal opnå. Projektmedarbejderne skal vide hvilke forventninger, du har til dem. Du skal også sørge for, at bemandingen på teamet er tilstrækkelig i forhold til den opgave, I skal løse. Det er i rollen som teamchef, at du får projektet sikkert i mål.
 • Teamcoach:
  Som teamcoach skal du ind og arbejde med den enkelte projektmedarbejder. Du skal være opmærksom på, hvordan den enkelte medarbejder lærer og udvikler sig. Du skal finde ud af, hvad der motiverer det enkelte menneske og trykke på de rigtige knapper. Rollen som teamcoach sigter mod at få mest muligt ud af teamets indre ressourcer. Rollen som teamchef går ud på, at de ydre rammer er på plads.

Du kan få det helt forkromede overblik over alle de mange forskellige projektlederuddannelser her

Både ledere og projektledere skal kunne motivere 

At skabe gode resultater som leder og projektleder kræver motiverede medarbejdere. Motivation er således kendetegnende for begge discipliner. Som afslutning på artiklen får du her lige tre hurtige tips til, hvordan du kan skabe motivation som projektleder:

 1. Du skal kende mennesket bag medarbejderen i dit projektteam. For at motivere skal du forstå den enkeltes personprofil. Forskellige personer motiveres forskelligt - nogle har brug for kontrol og styring, hvis de skal levere deres bedste. Andre søger anerkendelse og accept. Det skal du som projektleder være bevidst om for at kunne trykke på de rigtige knapper.
 2. For at skabe den bedste dynamik i din projektgruppe eller dit team, skal du være opmærksom på de forskellige medarbejderes projektprofil. Altså - hvordan agerer den enkelte medarbejder i forbindelse med projektarbejde? Når du har kortlagt de forskellige medarbejderes adfærd, kan du sætte teamet op til at fungere bedst muligt.
 3. Du skal være bevidst om, at enkelte projektmedarbejdere performer forskelligt i projektets forskellige faser. Alle projekter består af en opstartsfase, drift og vedligeholdelse samt evaluering og afslutning som sidste fase. Det varierer om medarbejdere arbejder mest motiveret og engageret i den første, anden eller tredje fase. Du skal kende dine medarbejdere godt nok til holde dem fuldt ud engageret - også i de faser af projektet hvor den enkelte medarbejder er tilbøjelig til at miste fokus.

  Se også videoen: Projektleder - kend dit team

Guide Bliv klogere på hvilken projektlederuddannelse, der passer dig Download guiden her!

Mere inspiration

Sådan indarbejder du bæredygtige elementer i dine projekter
Artikel Gå til siden
Du skal lede dit projekt bæredygtigt – men hvad betyder det?
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
Forholder du dig til bæredygtighed i dine projekter?
Artikel Gå til siden