Diplom i ledelse: EBA er for ingeniører og andre med teknisk baggrund

Industrien og det samlede danske erhvervsliv oplever massiv efterspørgsel på ledere med teknisk viden. Som ingeniør, eller en anden specialist med teknisk baggrund, har du den tekniske viden på plads. Med en EBA får du ledelseskompetencerne.

1200x628-web-undervisning-2-underviser-evu-04-20

Er du ingeniør, civilingeniør eller maskinmester, og går du rundt med en lederdrøm i maven? Hvis du gør, er tidspunktet det helt rigtige for dig til at gå ledervejen.

Danske tekniske virksomheder og produktionsvirksomheder efterspørger nemlig i stigende grad ledere med teknisk viden. Faktisk viser en undersøgelse fra IDA (Ingeniørforeningen), at 93 procent af medlemmerne i lederstillinger bruger deres tekniske baggrund i deres ledelse.

En anden undersøgelse, fra Teknologisk Institut, viser, at ingeniørerne er i overtal på de danske direktørgange.

Der er altså et enormt forretningsmæssigt og karrieremæssigt potentiale i at kombinere din tekniske specialisering med stærke lederegenskaber.

EBA er designet til dig

EBA (Engineering Business Administration) er en diplomuddannelse i ledelse, som bygger på præcist denne indsigt: Den danske industri er fyldt med ingeniører, civilingeniører og maskinmestre, som kan blive fremragende ledere.

Guide Find den rette lederuddannelse med vores guide "Fra teknisk specialist til succesfuld leder" Download guiden her!

Derfor gik VIA University College og DTU (Danmarks Tekniske Universitet) i 1993 sammen om at etablere en decideret lederuddannelse for tekniske specialister: EBA’en.

Lederuddannelsen samler alt den viden, som tekniske specialister skal bruge for at blive ledere i verdensklasse. Det drejer sig om:

 • Forretningsforståelse: Du skal lære at forstå virksomhedens strategiske situation, og hvilke muligheder situationen indebærer for din forretning.
 • Markedsorienteret tankegang: Du skal lære at se på din forretning gennem markedets og kundernes øjne.
 • Lederegenskaber: Du skal lære at se styrkerne og svaghederne i dine ansatte og få det bedste ud af dem.

Med andre ord: Du skal lære at kombinere din tekniske viden med forretningsmæssig indsigt, handlekraft og ikke mindst lederegenskaber.

Læs hele guiden til lederuddannelse for dig med teknisk baggrund.

Diplomuddannelse giver tid til fordybelse

Fordi en diplomuddannelse i ledelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse -  EBA’en tæller samlet 60 ECTS - får du en grundig indføring i ledelse.

Det betyder to ting: Uddannelsen dækker alle de vigtigste områder, som indgår i ledelse af en teknisk virksomhed. Og underviserne har mulighed for at gå i dybden med de forskellige områder af ledelse.

Dit faglige udbytte er blandt andet:

 • Effektive metoder og konkrete værktøjer inden for ledelse, innovation og produktudvikling.
 • Stærke kompetencer i forretningsledelse.
 • Styrket evne til at lede og motivere medarbejdere på forskellige niveauer.
 • Nye perspektiver på din ledelsesrolle og ledelsespraksis.
 • Styrket evne til at finde innovative løsninger på forretningsmæssige udfordringer.
 • Bedre forståelse for kunder og markeder samt evnen til at inddrage det i produktudvikling.
 • Kompetence til at foretage økonomiske beregninger i forbindelse med bl.a. produktudvikling og udvikling af forretningsmodeller.
 • Inspirerende netværk med ledere fra forskellige brancher.

Sammenhæng mellem teori og fuldtidsarbejde

Uanset om du er ingeniør, maskinmester eller en anden teknisk specialist, giver lederuddannelsen størst udbytte, når den er virkelighedsnær. Du skal lære teorier og metoder, som du kan omsætte til konkrete resultater i dit arbejde.

Derfor sørger vi for, at uddannelsen tager udgangspunkt i erfaringer fra dit job. Som en del af lederuddannelsen tager du metoderne med ud fra undervisningslokalet og tester dem på cases fra dit fuldtidsarbejde. Du skal afprøve metoderne på virkelighedens problemstillinger.

Bagefter forholder undervisere og deltagere sig i fællesskab til resultaterne.

På den måde sikrer vi, at du ved EBA’ens afslutning er udstyret med gennemtestede og handlingsrettede lederegenskaber.

FAKTA: Lederuddannelsen for ingeniører og specialister med anden teknisk baggrund

 • Uddannelse: EBA (Engineering Business Administration).
 • Udbydere: VIA University College og DTU.
 • Varighed: 2-6 år som deltidsstudie sideløbende med dit job. Eller ét år som fuldtidsstudie.
 • Pris: 90.000 - 110.000 kroner for den samlede uddannelse. Langt de fleste studerende får uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver.
 • Opbygning: Diplomuddannelsen udgør samlet 60 ECTS point. Den er sammensat af en række obligatoriske moduler med fokus på forretningsforståelse, markedsorientering, ledelse samt økonomisk og strategisk styring. Herudover en række valgfrie moduler og som det sidste et afsluttende afgangsprojekt. De fleste moduler består af 4-6 undervisningsdage samt online sessioner i dagtimerne på hverdage. 
 • Fysisk fremmøde: Du skal regne med 4-6 undervisningsdage med fysisk fremmøde i dagstimerne per modul. Undervisningen finder sted hos VIA University College i Aarhus eller Horsens. Du kan også læse din EBA hos DTU i Lyngby.
Lyder en EBA (Engineering Business Administration) som noget for dig? Kontakt vores studie og karrierevejledere, hvis du vil vide mere om uddannelsen, og hvordan du tilmelder dig.