Læringscirklen – læring af refleksion og aktion

Hvem beslutter læringsfokus? Hvem har data med? Hvornår i processen foregår de reflekterende dialoger? Er I i gang med at anvende og implementere læringscirklen? Og er I bl.a. stødt på ovenstående udfordringer og spørgsmål I jeres arbejde? Hent artiklen herunder, som sætter fokus på de mange tilgange til læringscirklen, som kan folde sig ud i praksis, og som I kan bruge som hjælp til jeres arbejde.

Læringscirklen og refleksion omkring jeres arbejde - lærer hjælper elever med klasseopgaver

Kan I nikke til et enkelt eller flere af ovenstående spørgsmål eller udfordringer? Hent artiklen herunder, som sætter blik på, hvilke forskellige tilgange til læringscirklen, vi ser folde sig ud i praksis.

Med indsigt i læringscirklens komplekse læringsforståelse set i relation til konkret praksis, er det med artiklen hensigten at skabe klarhed og refleksion over de valg, I som ledelse, ressourcepersoner og teams har taget eller tager i forhold til at bruge læringscirklen som model eller dagsorden.

Hent artiklen her (pdf)

Mere inspiration

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen
Artikel Gå til siden
AI i skolen - hvorfor og hvordan?
Artikel Gå til siden
Skoleleder: Diplomuddannelse er en vigtig opkvalificering for lærere og vejledere i skolen
Gå til siden
Sådan styrker du fællesskabet i klassen - fagligt og socialt
Artikel Gå til siden