6 råd om hybridledelse: Sådan fastholder du engagement og samarbejde

Hybride arbejdsformer er i dag mere normen end undtagelsen på danske arbejdspladser. Men hvad betyder det egentlig for dig som leder, at medarbejderne arbejder fra forskellige lokationer? Hvordan faciliterer du online møder og fastholder engagement i hybride teams? Få svar og gode råd om hybridledelse i artiklen her.

Hybride teams

I dag har ca. 60% af danske medarbejdere 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen. Det viser en undersøgelse udført af Center for Ledelse i 2023. Samtidig viser en anden undersøgelse fra Gallup i 2023, at kun 1/4 af over 120.000 adspurgte medarbejdere faktisk trives på deres arbejdsplads. Og kun 1/5 af de danske lønmodtagere føler sig engagerede og motiverede i deres arbejde.

Det stiller nogle særlige krav til din måde at være leder på.

Undersøgelse af hybridledelse

I foråret 2023 satte vi i VIA University College os for at undersøge, hvordan ledere og projektledere oplever effekten af hybridarbejde på deres teammedlemmers engagement. Og hvilke ledelsesmetoder, de ser, er mest effektive i forhold til at øge og fastholde engagementet blandt teammedlemmerne.
Konkret spurgte vi 15 projekt- og teamledere fra forskellige private virksomheder og offentlige organisationer.

Fordele og ulemper ved hybridledelse - kort fortalt

Generelt havde deltagerne klare bud på ulemperne ved hybridarbejde:

 • Den hybride arbejdsplads udfordrer hyggesnak og fejring af fødselsdage, fordi man ofte ikke ved, hvem der er på kontoret hvornår.
 • Hybridarbejde egner sig mindre godt til uformel snak, sparring og fælles refleksion, som ellers kan føre til nye indsigter og idéer.
 • Der er en oplevelse af frustration over at spilde tiden i kedelige og uproduktive online møder, hvilket får engagementet og opmærksomheden til at dale, og er med til at udfordre samarbejdet med kollegerne.
 • Kommunikationen i det hybride samarbejde er ofte skriftlig og formel, hvilket kan føre til misforståelser og unødvendige konflikter, der hæmmer samarbejde, fremskridt og engagement.
 • Mens hybridarbejde kan øge effektiviteten, kan det samtidig mindske det nære samarbejde med kolleger og udfordre den fælles teamånd og tillid til hinanden.
 • Hybridarbejde gør den spontane videndeling mere besværlig.

Men lederne pegede også på en række fordele og muligheder:

 • Muligheden for hjemmearbejde giver en øget fleksibilitet og selvbestemmelse i forhold til at tilrettelægge arbejdstiden, så fx familielivet med små børn bedre kan hænge sammen.
 • På arbejdspladser med storrumskontorer, kan hjemmekontoret være et godt alternativ til fordybelse, koncentration og arbejdsro.
 • Medbestemmelse og indflydelse på hvor og hvornår man løser egne opgaver, fører til højere grad af arbejdstilfredshed – og det har en positiv indvirkning på engagementet.

Citater fra undersøgelsen

Det at folk har mere medbestemmelse over deres hverdag og arbejdsdag, har gjort folk mere tilfredse og produktive. For eksempel kan man planlægge sin uge bedre, og sidde hjemme de dage hvor man skal fordybe sig…

Peter Teamleder

Man skal have selvdisciplin som hybrid medarbejder, og kunne styre sin egen arbejdsdag… Vi forventer af vores folk at de kan kommunikere. Vi lægger meget ansvar ned over dem, frihed under ansvar. De profiler vi ansætter, er nogle der kan styre egent tid og være selvledende og selvstyrende til en vis grad... Det er vigtigt, man ikke sidder og venter på informationer – man skal kunne række ud og være opsøgende.

Søren Teamchef

6 anbefalinger til god ledelse af hybride teams

Deltagerne i undersøgelsen delte også flere af deres egne metoder, værktøjer og ledelsesstrategier ift. at fastholde og engagere teammedlemmer i en hybrid hverdag.

Og langt de fleste kan du overføre til dit eget arbejde. Det vigtigste er, at du som leder er proaktiv og er bevidst om, at det kræver en indsats at gøre det hybride samarbejde effektivt. Her er seks anbefalinger, som du kan gøre brug af som leder af hybride teams:

  1. Planlæg fysiske møder i teamet, så både sociale og personlige relationer får en chance for at udvikle sig. Hvis du som leder, ikke gør en aktiv indsats for at opretholde en teamånd, er det nemmere for medarbejdere, der arbejder meget på distancen, at søge nye udfordringer, fordi de ikke har stærk tilknytning til organisationen.
  2. Stil krav til medarbejderne i teamet i forhold til deres måde at kommunikere med hinanden, deres selvstændighed og evne til at være opsøgende omkring opgaveløsningen. Men glem ikke at fastholde krav om resultater.
  3. Skab brugbare rammer for sparring og ideudveksling i teamet fx gennem brug af Teams-kanaler eller chat, hvor det er naturligt at lave ping-pong. Du kan også opfordre til faste kontordage, så sandsynligheden for, at kolleger møder hinanden på gangen eller ved kaffemaskinen forøges.
  4. Sæt fokus på god online mødeledelse med dagsorden og krav til forberedelse, så I kan komme kedelige og langtrukne møder til livs. Overvej også at aktivere deltagerne undervejs. Det kan fx ske ved at indlægge sociale elementer på et møde ved fx at bruge værktøjer som breakout rooms eller polls.
  5. Sørg for lige mødebetingelser for alle ved at gøre det til et krav, at alle har sit kamera tændt. På den måde er det vanskeligere at lave andre ting, mens I er i møde.
  6. Vær bevidst om hvordan du kommunikerer og hvor meget. Hvis du er god til at kommunikere, kan du forebygge problemer og deeskalere konflikter, inden de vokser sig store. Men det kræver, at du som leder er ekstra opmærksom på, hvordan dine budskaber bliver modtaget, og sørger for at følge op, så du imødekommer misforståelser.

Fakta om undersøgelsen

 • Undersøgelsen bygger på interviews med 15 projekt- og teamledere fra private og offentlige organisationer beliggende i Jylland.
 • Alle interviews blev gennemført i foråret 2023 på et tidspunkt, hvor tvunget hjemmearbejde under coronakrisen var erstattet med en balanceret model for hybridarbejde.
 • Deltagerne repræsenterede firmaer inden for energi, rådgivende ingeniørfirmaer, offentlig forvaltning, uddannelse, service, produktion og IT.
 • Undersøgelsen er foretaget af Eva Lundahl, Forsknings- og ledelseskonsulent i VIA University College.
Du kan hente den fulde rapport om undersøgelsen her.

Mere inspiration

Derfor skal du fokusere på indre bæredygtighed - og sådan gør du
Artikel Gå til siden
4 typiske årsager til at forandringer fejler
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
3 ting der ofte spænder ben for samskabelse
Artikel Gå til siden