Sådan bliver du en dygtig Scrum Master

Kunne du tænke dig at få succes med agil projektledelse? Scrum hjælper dig på vej! I denne artikel får du 5 input til, hvad der er afgørende, når du skal lede agilt i rollen som Scrum Master.

Scrum Master

Oplever du også, at din organisation forventer, at du som projektleder, i højere grad end nogensinde før, kan levere produkter og services inden for et kort tidsrum? Så skal du måske til at arbejde mere agilt. Her kan Scrum være en rigtig god metode at starte ud med. Mange virksomheder har allerede taget Scrums framework til sig i den daglige agile projektledelse.

Scrum tager oprindeligt udgangspunkt i, at udvikling af fx software er en kompleks og uforudsigelig proces frem for en nøje planlagt proces. Dette er en af de største forskelle mellem Scrum og vandfalds-metoderne, som anser udviklingsprocessen som en fuldt ud tilrettelagt proces.

Men Scrum er ikke kun egnet til hardware- eller softwareudviklingsprojekter. Såvel på sygehuset som i industri- og produktionsvirksomhederne udfolder Scrum i dag sit potentiale. Og Scrum er samtidig godt på vej frem i den offentlige sektor.

Hvad er trylleformlen i Scrum?

Det er for det meste DIG! Dig og dine kompetencer til at lede dit team, der er trylleformlen i Scrum.

I rollen som Scrum Master skal du både have fokus på dit team, processerne og den værdiskabelse, som du leder teamet hen imod. Det fungerende samspil med dit team og succesen med at levere til tiden kommer ikke af sig selv! Det kræver læring og fælles refleksion med teamet. Her er det dig, der ved hjælp af Scrums processer, værktøjer og kommunikationsredskaber, faciliterer denne proces.

Usikkerhed omkring projektstatus og fremdrift var i går. Med Scrum agerer du i nuet med synlige og godkendte resultater inden for en tidshorisont på cirka 4 uger. Sådan et tidsinterval kaldes et sprint. Den læring, som du samler op med dit team undervejs og efter sprintet, er med til at skabe de hurtige og tydelige forbedringer. Dermed bygger dit team konstant på forbedringer og nyeste viden.

Som Scrum Master er det din vigtigste opgave at kunne lede dit team agilt. Her skal du være særlig opmærksom på følgende:

  1. At lede tværfaglige teams hen imod de aftalte leverancer
  2. At benytte dig af en metode- og værktøjskasse, som gør dit projekts fremskridt synligt
  3. At håndtere forskellige interessegrupper med fokus på værdiskabelse
  4. At erkende, hvordan du kan forstå forandringer som muligheder
  5. At anvende en reflekterende tilgang, der styrker dit teams lærings- og forbedringsproces

Led tværfaglige teams hen imod de aftalte leverancer

Det er ikke bare tanken, der tæller, når dit team skal skabe resultater. Der skal handling til. Det er nemlig dit team, som skaber de aftalte leverancer. I din rolle som Scrum Master er det DIG som har samlet en flok mennesker og udviklet dem til et nærmest selvledende team. Og det kræver en særlig indsats af dig, at lære, hvordan det skal gøres. Her er det særdeles vigtigt, at du også ved, hvordan Scrums metoder og værktøjer spiller bedst muligt sammen.

Benyt dig af metoder og værktøjer, der gør fremskridt synligt

Du driver teamet til at præstere med fremskridt og resultater. Heri ligger der en vigtig opgave for dig i at videreformidle de metoder og værktøjer, dit team skal bruge, når det fx drejer som om at få estimeret opgaver og visualisere fremskridt på en synlig måde. Og måske kender du allerede til ”Planning Poker” eller ”Burndown Chart”?

Håndter forskellige interessegrupper med fokus på værdiskabelse

Din Scrum værktøjskasse hjælper dig med at komme i mål med de leverancer, som skaber værdi for dine interessenter. Lige meget om dit team tager imod feedback fra en ”Product Owner” eller om nye krav skal håndteres, så er det dig, der skal have øje for den værdiskabelse dit team leverer.

Erkend, hvordan du kan forstå forandringer som muligheder

Forandringer bliver ofte opfattet som uønskede forstyrrelser. Som Scrum Master har du til opgave at balancere mellem både at holde teamet produktivt og selvkørende og inddrage teamet, når du vurderer, de skal være med til at overveje om forandringer er så afgørende, at de skal tages med i projektet.

Anvend en tilgang, der styrker teamets lærings- og forbedringsproces

I rollen som Scrum Master skal du hjælpe dit team med kontinuerligt at forbedre sig. Du skal bane vejen for teamets læringsproces.

Som facilitator gør du teamet opmærksom på dine observationer og aktiverer via kommunikation og møder teamet til selv at finde løsninger. Det er nemt sagt men svært i praksis! For i rollen som Scrum Master er det ikke dig, som kommer med løsningen først. Dine kommunikationsevner skal hjælpe dig med at styre dit team i retning af succes, men uden at du udpeger vejen. Teamet skal selv beslutte sig for vejen at gå.

Som Scrum Master har du selvfølgelig stadig til opgave at lede processen fremad, men du skal hele tiden balancere mellem at skabe fremdrift og give tid og plads til refleksion ved hjælp af Scrum.

Din evne til at lede dit team ved hjælp af Scrum bliver afgørende for projektets succes. Husk at følge de fem input i artiklen. Så er du allerede godt på vej med agil projektledelse og din start som Scrum Master.

Om Lars Gottschling-Knudsen

Cand.merc. Lars Gottschling-Knudsen underviser på Diplomuddannelsen i Projektledelse hos VIA University College. Lars har mange års erfaring som Scrum Master og Agile Coach i at udvikle organisationer inden for agil projekt- og forandringsledelse. Han er en erfaren projekt- og programleder. Gennem mere end 10 år har Lars trænet og coachet ledere og specialister. Desuden har han international projekterfaring som konsulent, hvor han har været med til at skabe løsninger i feltet finansiel økonomi- og risikostyring i flere store europæiske finansinstitutter.

Mere inspiration

Sådan indarbejder du bæredygtige elementer i dine projekter
Artikel Gå til siden
Du skal lede dit projekt bæredygtigt – men hvad betyder det?
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
Forholder du dig til bæredygtighed i dine projekter?
Artikel Gå til siden
Når I kalder det for et projekt, hvad mener I så egentlig?
Artikel Gå til siden