Sådan kan du finansiere din projektlederuddannelse

Er du i tvivl om, hvordan du finansierer en projektlederuddannelse? Her kan du læse dig ind på dine muligheder.

Betaling af projektlederuddannelse

Hvis du vil overbevise din arbejdsgiver om at betale for din efteruddannelse, skal du gøre det klart, hvilken værdi det giver - hvilken værdi giver det dig, din leder og hele virksomheden? Du kan få det helt forkromede overblik over de mange forskellige projektlederuddannelser her.

Det kan eksempelvis give dig ny viden og inspiration fra undervisere og medstuderende. Det kan også være, at du kan udføre opgaver, som virksomheden ikke kunne før. Du bør også overveje, hvordan du konkret kan bruge din nye viden i virksomheden, så du kan være konkret, når du forelægger det for din leder.  

Der er forskellige muligheder, når det kommer til økonomi og finansiering af efter- og videreuddannelse. De fleste får i dag stadig betalt deres uddannelsesforløb eller projektlederkursus af deres arbejdsgiver. Men når det gælder de længerevarende uddannelsesforløb, ser vi også, at medarbejdere og arbejdsgivere indgår aftaler om delbetaling og/eller målsætninger.

Vi beskriver her kort forskellige muligheder for finansiering og tilskud. Du får også henvisning til, hvor du kan søge mere information. Se de forskellige muligheder herunder.

Arbejdsgiverfinansiering

Hvis din arbejdsgiver vælger at betale dit studieforløb, er det en skattefri gode for dig. Når virksomheden afholder hele uddannelsesudgiften, kan virksomheden trække udgiften fra i skat, hvis den vedrører efteruddannelse. Ifølge SKAT vil det sige uddannelse, der har til formål at vedligeholde og ajourføre den viden eller de kvalifikationer, som kræves, for at medarbejderen kan bestride sit aktuelle arbejdsområde. Læs mere om arbejdsgiverfinansiering på skat.dk.

Selvfinansiering

Skal du selv betale, kan det have stor betydning for dig, om du skal betale hele udgiften på én gang, eller om betalingen falder i flere rater. Ved flere længerevarende uddannelsesforløb som fx diplomuddannelser opkræves betalingen som udgangspunkt én gang pr. semester. Du binder dig derfor kun for et semester ad gangen eller evt. kun for et enkeltfag ad gangen, hvis du ikke vælger en fuld uddannelse.

Skal du selv betale for din projektlederuddannelse, kan det være nødvendigt for dig at låne pengene til at betale uddannelsen. Et studielån kræver tilbagebetaling, men renteniveauet er ofte lavere - eller lånevilkårene mere fordelagtige end fx et forbrugslån. Der findes desuden banklån, som kan gives som lav-rente studielån.

Bruttolønsordningen

Bruttolønsordningen går ud på, at din arbejdsgiver i første omgang betaler for din uddannelse. Arbejdsgiveren får nemlig skattefradrag af deltagergebyret, og det betyder, at du kun skal betale prisen efter fradrag - det resterende beløb trækkes fra din bruttoløn. På den måde finansierer du selv uddannelsen over din løn.

Finansiering af uddannelse, hvor du som ansat går ned i løn for at få et ’gode’ (bruttotrækordninger) kræver dog, at der i aftale eller overenskomst konkret er givet adgang til at etablere sådan en ordning.

Læs mere om bruttolønsordning på skat.dk.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- og videreuddanne dig i arbejdstiden. Støtten gives til voksne som kompensation for løn, eller til virksomheden som erstatning for din arbejdskraft. Læs mere om voksenuddannelsesstøtte på svu.dk

Kompetencefonde

Det kommer som en overraskelse for mange. Men faktisk har langt de fleste ret til at uddanne sig gratis i arbejdstiden ifølge deres overenskomst og kan søge om tilskud til efteruddannelse fra forskellige fonde.

Der findes flere forskellige kompetencefonde opdelt i brancher, og hvert område administrerer selv pengene i henhold til overenskomsten.

Kommuner, staten og regioner har fx deres egne kompetencefonde. Og arbejder du i en privat virksomhed med over 100 medarbejdere, har virksomheden måske oprettet deres egen fond og fordeler pengene via deres eget uddannelsesudvalg.

Rabatordninger og samarbejdsaftaler

Er du medlem af en fagforening eller a-kasse, så forhør dig, om de har rabatordninger eller samarbejdsaftaler med kursusudbydere og uddannelsesinstitutioner.

Guide  Projektledelse: Den ultimative uddannelsesguide Download guiden her!

Mere inspiration

Sådan indarbejder du bæredygtige elementer i dine projekter
Artikel Gå til siden
Du skal lede dit projekt bæredygtigt – men hvad betyder det?
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
Forholder du dig til bæredygtighed i dine projekter?
Artikel Gå til siden