Artikel

Sprog- og læringsmiljøer i dagtilbud skal udvikles i en evalueringskultur

Udvikling af den pædagogiske praksis og hermed de sproglige læringsmiljøer i dagtilbud skal ske med den styrkede pædagogiske læreplan som ramme. Fx at udvikle en evalueringskultur med afsæt i pædagogisk dokumentation.

Flere formål i det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling

Arbejdet med udvikling af børns sprog i dagtilbud er højt prioriteret politisk og dermed også pædagogisk (Stanek, Larsen, & Mikladal, 2018). Det er væsentligt, at børn udvikler et rigt og nuanceret sprog, så de kan begå sig sammen med andre børn og voksne, og så de har et sprog, de kan forstå sig selv og deres verden igennem. Børn i dagtilbud udvikler sig hurtigt og vedvarende og har brug for at kunne forstå de forandringer, som de selv og andre gennemgår. Denne forståelse kommer blandt andet gennem det at kunne kommunikere og tale om, at noget er rart, svært, gør ondt, kildrer, eller hvad man ellers kan have af oplevelser og følelser!

Der er ligeledes et politisk fokus rettet mod, at børn udvikler sprog, som kan bringe dem godt ind i et skoleliv med videre uddannelse som sigte (Stanek et al., 2018). Det betyder, at det pædagogiske personale arbejder med børns sproglige udvikling med, til tider, forskellige formål. Det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling kan have et her-og-nu-formål, nemlig at børn kan forstå sig selv og begå sig sprogligt sammen med andre i sociale sammenhænge, for eksempel i lege, og herigennem udvikle sproget yderligere. Det kan også have et formål rettet mod fremtiden i form af sproglige kompetencer, der sigter efter at kunne bruge sprog samt læse og skrive som forudsætninger for uddannelse.

Kommunikative og sproglige forudsætninger for at kunne indgå i en leg kan være andre end forudsætninger for at kunne læse og skrive. Sproget i børns lege er bundet til den kontekst, legen finder sted i, og bidrager til et komplekst og nuanceret sprog, som er fabulerende, argumenterende og anvendes til at udforske eget og andres liv. Sproget rettet mod læse- og skrivefærdigheder kan have en tendens til at være mere optaget af for eksempel ordforråd eller grammatik (Thomsen, 2018). Det er væsentligt, at det pædagogiske personale gør sig klart, med hvilket formål de arbejder med udviklingen af børns sprog.

Vil du vide mere? Så hent artiklen Sprog- og læringsmiljøer i dagtilbud skal udvikles i en evalueringskultur (pdf) her.

Mere inspiration

3 indledende greb til bæredygtig dannelse i dagtilbud

Hvorfor det er vigtigt at arbejde med bæredygtig dannelse i dagtilbud? Få svaret her, og et bud på tre indledende greb til at igangsætte arbejdet hos jer.

Gå til siden

Evaluering af pædagogisk praksis - fra tanke til handling

Evaluering i dagtilbud: Hvordan agerer du evaluator i egen praksis, og hvilke faldgruber er der? Få svarene i denne artikel.

Gå til siden

Neuropædagogik - brug viden om hjernen i dit pædagogiske arbejde

Hvad er neuropædagogik? Og hvordan er neuropædagogik som en pædagogisk tilgang relevant for dit pædagogiske arbejde? Det får du konkrete bud på her.

Gå til siden

Praktikvejleder pædagog: 5 grunde til at blive praktikvejleder

Vil du være med til at uddanne dygtige pædagoger? Så er en praktikvejlederuddannelse for dig. Læs 5 grunde til at blive praktikvejleder som pædagog.

Gå til siden