Hvorfor taler vi om livslang læring?

Undersøgelser viser, at danskerne ønsker at uddanne sig, mens de arbejder. Måske er det ikke så underligt. For i en verden i konstant forandring, ønsker de fleste at gøre en aktiv indsats for at holde sig opdateret hele livet. Vi taler derfor i dag om livslang læring.

Livslang læring

Ligesom virksomheder og organisationer skal gøre en aktiv indsats for at følge med udviklingen, skal vi som individer også opdatere vores kompetencer hele livet, hvis vi fortsat vil være attraktive på arbejdsmarkedet. Undersøgelser fra SDU viser, at danskerne vil uddanne sig, mens de arbejder. De vil have et arbejdsliv, hvor der er plads til at være nysgerrig på nye kompetencer og have adgang til livslang læring.

91% af de adspurgte i undersøgelsen mener faktisk, at læring og uddannelse er noget, man har brug for at tage igennem hele livet. Det er altså ikke kun en overbygning på en ungdomsuddannelse. Læs med her og bliv meget klogere på begrebet livslang læring, og hvorfor det er relevant for dit eget arbejdsliv.

Plads til løbende at udvikle dine kompetencer

De fleste af os kommer ud på arbejdsmarkedet, når vi er i midt- eller sluttyverne. Foran os har vi mange år på arbejdsmarkedet, og sandsynligheden for, at enten vores fag udvikler sig, eller at vi selv flytter os, er høj.

Intet fag forbliver det samme gennem et helt arbejdsliv, og de fleste af os bevæger os ud i nye opgaver og udfordringer, som karrieren skrider frem. De kompetencer, vi allerede har tilegnet os, skal derfor udvikles eller suppleres, og vi må lære nyt hele livet. Livslang læring er med andre ord et on-going projekt uden slutdato.

Det er netop det livslang læring handler om og sætter fokus på. Livslang læring er en mentalitet, der skal sikre et større og bedre arbejdsudbud, hvor medarbejderne hele tiden har mulighed for at opkvalificere deres kompetencer og giver plads til nysgerrighed og innovation. Behovet for nye kompetencer er nemlig ikke statisk. Det ændrer sig hele tiden. Livslang læring sætter derfor fokus på at sikre, at arbejdskraften optimeres, da det både styrker produktiviteten og skaber et bedre og mere dynamisk arbejdsliv.

Definition på livslang læring

”Begrebet livslang læring er i sin oprindelse et dannelsesbegreb med fokus på lige muligheder for at lære og indgå i samfundet. Senere blev det også et begreb, som var en del af uddannelsespolitiske debatter, og i dag anvendes det som en del af kompetence- og arbejdsmarkedspolitisk forståelse af, at vi skal lære gennem hele arbejdslivet”.

Kilde: Kompetencesekretariatet (2021)

En central rolle til efteruddannelse

Med større efterspørgsel på livslang læring bliver efter- og videreuddannelse også mere og mere attraktivt. Efteruddannelse gør dig nemlig til en mere konkurrencedygtig medarbejder, da du er opdateret på de seneste tendenser, teorier og teknologier inden for dit felt.

Begrebet livslang læring blev en del af samtalen om arbejdspolitik i 1960’erne og 1970’erne. Med digitalisering og globalisering begyndte vilkårene for arbejdsmarkedet nemlig at ændre sig, og det krævede en genudvikling af vores arbejdsliv og et højnet fokus på at udvikle sine kompetencer gennem hele livet.

I dag mener 79% af virksomhederne hos Dansk Industri Rådgivning, at vi i Danmark har et stort behov for opkvalificering – også blandt allerede højtuddannede. Livslang læring er nemlig for alle – uanset hvilken type uddannelse man har.

Reformkommissionens anbefaling: Flere penge til uddannelse hele livet

Men hvordan får vi flere til at udvikle og udbygge deres kompetencer? Det har regeringens nedsatte Reformkommission kigget på. I foråret 2022 kom de så med deres anbefalinger. I rapporten fokuserer de på, at livslang læring skal prioriteres højere på det danske arbejdsmarked.

Rapporten viser, at der i fremtiden vil tildeles flere penge til, at voksne kan uddanne sig gennem hele livet. Den økonomiske støtte vil samtidig skabe bedre uddannelser og dermed øge incitamentet til at tage en efteruddannelse.

For efter- og videreuddannelse handler i høj grad også om motivation. Her er det vigtigt, at arbejdsgiverne er gode til at motivere og giver plads til, at deres medarbejdere kan lære nyt. Arbejdsmarkedets kompetencebehov stiger nemlig konstant, og der er brug for flere medarbejdere med højere kvalifikationer inden for deres felt.

Efteruddannelse af højeste kvalitet

Tidligere har erhvervslivet udtalt problemer med at finde specialiseret efteruddannelse, der fx kunne ligge i forlængelse af en universitetsuddannelse eller professionsbachelor. Derfor var der mange, der ikke fik den nødvendige efteruddannelse for at følge med deres felt.

Netop denne problemstilling er VIA University College med til at løse. VIA tilbyder nemlig efter- og videreuddannelser baseret på solid viden og praktisk erfaring inden for en hel række forskellige fagligheder og sektorer. Efteruddannelse er relevant og en god investering for den enkelte medarbejder, der øger sin karrieresikkerhed i fremtiden. Samtidig er det en god investering for arbejdspladsen, da medarbejderen kommer tilbage med ny, relevant viden, der er en styrke for hele organisationen.

Fire gode grunde til at investere i livslang læring

Livslang læring er altså nutidens og fremtidens måde at arbejde på, og viden er ikke noget, man får én gang på en grunduddannelse. Det skal fornyes gennem hele arbejdslivet. Med andre ord kan man sige, at livslang læring er et ongoing projekt uden slutdato.

Derfor får du her fire opsummerende grunde til, at du skal investere i din egen livslange læring gennem efter- og videreuddannelse:

  • Du forbliver attraktiv på arbejdsmarkedet og styrker dine karrieremuligheder.
  • Du bliver udfordret på din viden og får nye perspektiver på problemstillinger inden for dit felt.
  • Du kan få en fornyet arbejdsglæde ved at lære nyt.
  • Du får nye specifikke kompetencer, der er efterspurgte inden for din faglighed og sektor.

Referencer: 

Akademikerbladet. (7. Oktober 2021). Ny rapport: Der mangler en national handleplan for efteruddannelse. Hentet fra Akademikerbladet.dk: https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2021/oktober/ny-rapport-der-mangler-en-national-handleplan-for-efteruddannelse

Akademikerne. (1. Oktober 2021). Livslang læring er et must for alle i arbejdsstyrken. Hentet fra Akademikerne.dk: https://www.akademikerne.dk/livslang-laering-er-et-must-for-alle-i-arbejdsstyrken/

Altinget. (9. Maj 2022). FA om reformkommissionens anbefalinger: Styrk fleksibilitet og incitamenter til livslang læring. Hentet fra Altinget.dk: https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/fa-om-reformkommissionens-anbefalinger-styrk-fleksibilitet-og-incitamenter-til-livslang-laering

DI Rådgiverne. (2020). Eksperter har også brug for livslang læring. Dansk Industri.

FA. (1. Oktober 2021). Syv anbefalinger skal sikre livslang læring for alle i arbejdsstyrken. Hentet fra Fanet.dk: https://fanet.dk/artikel/syv-anbefalinger-skal-sikre-livslang-laering-alle-i-arbejdsstyrken

Kompetence Sekretariatet. (2021). Livslang læring som begreb. Hentet fra kompetenceudvikling.dk: https://kompetenceudvikling.dk/inspiration/livslang-laering-som-begreb/

SDU. (25. Juni 2020). Danskerne vil uddanne sig, mens de arbejder. Hentet fra sdu.dk: https://www.sdu.dk/da/nyheder/aktuelt_fra_sdu/fremtidensuddannelser

Uddannelsesforbundet. (6. April 2022). Flere gode anbefalinger om livslang læring fra Reformkommission. Hentet fra Uddannelsesforbundet.dk: https://www.uddannelsesforbundet.dk/nyheder/2022/april/flere-gode-anbefalinger-om-livslang-laering-fra-reformkommission/

Mere inspiration

Bekymret for eksamen på efteruddannelsen? Få studievejlederens 5 gode råd
Artikel Gå til siden
Derfor skal du tage en efteruddannelse
Artikel Gå til siden
Sådan får du tid til at tage en efteruddannelse
Artikel Gå til siden
Efteruddannelse: Få styr på hvem der skal betale og hvordan
Artikel Gå til siden