PRINCE2 og andre certificeringer du bør kende til som projektleder

Certificeringer projektledelse

Alle certificeringer har deres egne adgangskrav og niveauer. Der kan fx herske krav om, at de projekter, du som projektleder har ansvaret for, har en vis kompleksitet og størrelse, og at du som projektleder har nogle års erfaring på bagen.

Certificeringerne starter typisk på begynderniveau, hvorefter du har mulighed for at opkvalificere dig step by step. Forskellige certificeringer adresserer forskellige udviklingsbehov, men fælles for certificeringerne er, at det handler om at ensrette den måde, der udøves projektledelse på, så projektlederne opbygger et fælles sprog og en standardiseret metode at arbejde efter.

Du kan få det helt forkromede overblik over de mange forskellige projektlederuddannelser her.

Hold din certificering up to date

Generelt skal du re-certificeres inden et vist antal år, ellers mister du din certificering. Nogle vælger også at gå videre med certificering på næste niveau, og andre vælger at udbygge deres kompetencer på helt andre felter som fx ledelse, personlig udvikling, konfliktløsning og forretningsforståelse.

PRINCE2

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments), der oprindelig blev udviklet som et projektstyringsredskab til den offentlige sektor, er særlig velegnet i virksomheder, der arbejder procesorienteret. Derfor har PRINCE2 efterhånden også vundet indpas flere steder i den private sektor.

PRINCE2 har fokus på ledelse af de faser, et projekt skal gennemgå inkl. styring af de delkomponenter, der hører under de forskellige faser. For dig som projektleder handler det derfor rigtig meget om at lære de projektmodeller og faser, PRINCE2 bruger, udenad. Det er mere en metode end et redskab, og den beskrives i PRINCE2 manualen, som du tilegner dig gennem selvstudium eller et uddannelsesforløb.

Der findes to niveauer: Foundation og Practitioner. Foundation er det grundlæggende, hvor du får indblik i metoden, og Practitioner bringer dig steppet videre. Du skal have bestået Foundation for at starte på Practitioner. Eksamen foregår skriftligt/elektronisk.

PRINCE2 har udbygget deres certificering med en ”Agile Practitioner”, du kan tage oven på den oprindelige certificering. Her certificeres du i Scrum-metodikken tilpasset PRINCE2.

PRINCE2 er ikke en metode, du som enkeltindivid og projektleder ville vælge. Det er nærmere en overordnet projektstyringsmetode, som hele organisationen beslutter at køre efter for at standardisere og optimere projektledelsen.

Vil du i gang med en PRINCE2 certificering, er det en fordel, men ikke et krav, med nogle års projektledererfaring.

PMI

Der er to PMI (Project Management Institute) certificeringer: CAPM (Certified Associated Project Management) og PMP (Project Management Professional). CAPM er for nye projektledere, mens der er højere adgangskrav til en PMP certificering.

PMI har også her senere tilføjet en PMIACP certificering (Agile Certified Practitioner), som du kan tage i stedet for PMIs Certified Associated Project Management certifikat. Med den certificeres du i en bred vifte af agile metoder som fx Scrum, XP, Kanban og DSDM.

PMI sætter fokus på styringen af projektet, og du bliver sat grundigt ind i, hvad du bør gøre hvornår i projektforløbet. PMI certificering er ikke så anvendt i danske virksomheder, men arbejder du i en international eller amerikansk virksomhed, vil PMI ofte være mere kendt og anvendt end IPMA og PRINCE2, som begge har europæisk oprindelse.

PMI certificeringerne adskiller sig fra IPMA og PRINCE2 ved, at du vil opleve en større mængde udenadslære. Eksamen består fx af en multiple choice test, hvilket jo er noget anderledes end den mere europæiske form for eksamen, hvor det mere handler om, at du skal kunne vise og demonstrere dine nye færdigheder i praksis. Du kan enten selv læse op eller følge et uddannelsesforløb, der kvalificerer dig til eksamen.

I modsætning til PRINCE2, som er metodisk og går mere praktisk til værks, er PMI mere teoretisk.

IPMA

En IPMA (International Project Management Association) certificering bliver bl.a. brugt i Europa og er opdelt i fire niveauer fra D til A. Du vælger det niveau, der passer til dig. I modsætning til PMI behøver du ikke først at tage certificering på underliggende niveauer for fx at tage certificering på niveau A eller B. Du kan starte direkte på den certificering, der matcher din erfaring.

D) Certificeret i Projektledelse: Her anbefales seks måneders projektledererfaring
C) Certificeret Projektleder: Kræver tre års projektledererfaring med mindre komplekse projekter
B) Certificeret Senior Projektleder: Kræver fem års projektledererfaring med komplekse projekter
A) Certificeret Projektchef: Kræver fem års erfaring med program- eller porteføljeledelse

Projektledere, der bliver ’Certificeret Projektchef’, hører til blandt “de helt tunge”, der formentlig håndterer projekter på størrelse med fx byggeriet af Supersygehusene, Letbanen og Storebæltsbroen.

IPMA tager udgangspunkt i de projekter, du sidder med i dit daglige arbejde og er derfor i modsætning til flere af de andre certificeringer mindre udenadslære. Selvfølgelig skal du kunne noget udenad men ikke så meget som de andre certificeringer. Hvilke modeller og metoder, du anvender, er mindre vigtigt - det handler i højere grad om, at sætte det i relation til de projekter du er engageret i samt at reflektere over egen praksis.

På alle niveauer omfatter certificeringsprocessen både udarbejdelse af ansøgning med CV og en selvvurdering samt en skriftlig eksamen. På niveauerne A, B og C kommer dertil blandt andet deltagelse i interview, udarbejdelse af rapport og/eller deltagelse i workshop.

Under IPMA kan du også blive certificeret i IPMA Agile Leadership. Det er en certificering i det agile mindset, og certificeringen er uafhængig af det agile framework og modeller. Du skal her vise kompetencer i agil ledelse blandt andet igennem rollespil.

I Danmark udbydes IPMA af foreningen Dansk Projektledelse. 

SCALED AGILE

Der har udviklet sig til en organisatorisk tilgang til agilitet i den samlede portefølje af projekter de seneste år.

Den mest udbredte tilgang er SAFe (Scaled Agile Framework) som både omfatter metoder og fremgangsmåder og en organisering af agilt udviklingsarbejde. Her certificeres du både i den samlede forståelse og i de forskellige roller i en organisation, der skalerer og arbejder med mange agile teams.

Der er udviklet flere andre tilgange som fx Scrum of Scrums, LeSS (Large Scale Scrum), Agile Scaling @Spotify, der alle organiserer mange teams. Fælles for disse metoder og organiseringsregler er, at topledelse og produktledelse er dybt involverede i arbejdet. Du kan altså ikke som enkeltperson langt ned i hierarkiet selv blot tage stilling og træffe de endelige beslutninger. Vil du vide, hvordan du bliver du en dygtig Scrum Master, så læs med her.

Guide  Projektledelse: Den ultimative uddannelsesguide Download guiden her!

Kilder

mannaz.dk
danskprojektledelse.dk
finduddannelse.dk
ipma.dk

 

Mere inspiration

Sådan indarbejder du bæredygtige elementer i dine projekter
Artikel Gå til siden
Du skal lede dit projekt bæredygtigt – men hvad betyder det?
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
Forholder du dig til bæredygtighed i dine projekter?
Artikel Gå til siden
Når I kalder det for et projekt, hvad mener I så egentlig?
Artikel Gå til siden