Projektledelse: Skab følgeskab blandt kolleger og få medvind i projektet

Opbakning fra kollegerne er en forudsætning for, at dit projekt kommer godt i gang og får vind i sejlene. Her får du nogle råd til, hvordan du kan skabe følgeskab, få vendt eventuel modvind til medvind og sørge for, du ikke står alene med gejsten for projektets fremdrift og succes.

Skab følgeskab i projektledelse


Projektlederrollen er aldrig nem, og den kan give både hovedpine og grå hår. En af de største udfordringer er at skabe følgeskab til dit projekt blandt kolleger og arbejdsfæller. Og det er en forudsætning, hvis projektet skal have vind i sejlene og komme godt i mål.

Her får du tre råd til, hvordan du kan arbejde med at skabe følgeskab i dine projekter.

Kortlæg interessenternes holdninger og indflydelse

Start med at få kridtet projektbanen op og kortlæg interessenterne i dit projekt. Du har sikkert allerede en rigtig god ide om, hvem de er - men at få det skrevet ned giver et endnu bedre overblik og sikrer, at du ikke glemmer nogen.

Spørg fx dig selv: Hvem skal involveres? Hvem er nødvendige for, at projektet lykkes? Og vær gerne meget konkret ved at sætte specifikke navne på.

Opdel herefter alle dine interessenter alt efter, om de er positivt eller negativt stemt over for dit projekt. Og inddel dem så i forhold til, om de har lille eller stor indflydelse på, at projektet lykkes. Deres indflydelse kan både gøre sig gældende i forhold til tid, deltagelse men også magt.

Til at få skabt det gode overblik, kan du gøre brug af nedenstående model. Fokuser ekstra meget på dem, der har stor indflydelse, og som kan tænkes at forholde sig kritisk til dit projekt. Disse vil være placeret øverst til højre i modellen.

Indflydelse på projektets succes

Figur: Interessenters indflydelse og holdninger til projektet.

Tag rollen på dig og tag den svære samtale

Næste skridt er svær for mange. Det handler nemlig om, at du som projektleder skal turde tage fat i de kolleger, som du kan fornemme stiller sig kritisk i forhold til projektet. Vælg om du vil tage snakken med dem alle på samme tid, eller om du vil gå mere individuel til værks og tage snakken med de kritiske røster én for én.

Under samtalen er det vigtigt, at du spørger åbent og nysgerrigt ind til, hvordan din kollega synes, banen skal kridtes op, inden for de rammer I har? Hvordan forstår han/hun formålet? Når personen selv føler, at vedkommende får mulighed for at byde ind med egne ideer, ambitioner og målsætninger, vil motivationen for projektet ofte stige.

Fokuser ikke kun på mål og rammer i jeres dialog – spørg også undersøgende ind til, hvordan personen tænker, I kan understøtte samarbejdsprocesserne i projektet: Hvordan skal I kommunikere? Hvordan kan I bedst arbejde sammen? Og hvilke roller skal sikres?

I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt for dig at inddrage ledelsen. Hvis fx en kollegas modvilje udspringer af tidsmangel eller en generel mistro til din projektlederrolle, kalder det på en mere dybdegående dialog i jeres organisation.

Sæt i gang og kommuniker tydeligt hele vejen

Når du med gode dialoger har fået indsigt i og åbnet op for dine kollegers meninger og holdninger til projektet og taget hånd om de negative røster, er du nu klar til at udstikke kursen for projektet, tage roret og sætte retning mod målet. Og for at bringe god vind i projektsejlene, kræver det kontinuerlig og tydelig kommunikation fra start til slut. Din evne til at kommunikere er altafgørende!

Sørg fx for at kommunikere, hvad formålet med projektet er. Intet eksisterer, før det er sagt højt. Vær derfor tydelig i din kommunikation og ledelse og forklar:

  • Hvad formålet med projektet er – på kort og på lang sigt.
  • Hvilken værdi projektet giver – internt, eksternt samt på individuelt og organisatorisk niveau.
  • Hvad du forventer af dine kollegaer og deres deltagelse.

Ofte er tidlig men doseret involvering at fortrække. Giv herefter løbende information om, hvordan projektet skrider frem – og vær vedholdende!

Husk samtidig, at der ikke er nogen, som ser projektet helt neutralt. Afhængig af roller og kompetencer har alle dine kolleger hvert deres billede af projektet. Det skal du som projektleder have blik for i din kommunikation.

Mere inspiration

Sådan indarbejder du bæredygtige elementer i dine projekter
Artikel Gå til siden
Du skal lede dit projekt bæredygtigt – men hvad betyder det?
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
Forholder du dig til bæredygtighed i dine projekter?
Artikel Gå til siden
Når I kalder det for et projekt, hvad mener I så egentlig?
Artikel Gå til siden