Opfylder du ikke adgangskravene for din ønskede efteruddannelse?

Så fortvivl ikke! Fordi selvom du ikke opfylder de formelle adgangskrav til din drømmeuddannelse, kan du måske alligevel komme ind på din erfaring med en realkompetencevurdering.

Realkompetencevurdering

Drømmer du om en uddannelse, som dit uddannelsesniveau ikke lever op til, kan du måske få adgang via en realkompetencevurdering.

Hvad er en realkompetencevurdering?

Ved realkompetencevurdering får du vurderet dine samlede faglige og personlige kompetencer, som du har opnået igennem dit arbejds- og fritidsliv samt erhvervserfaring. Her kan højskoleophold, frivilligt arbejde, certificeringer, tillidshverv mv. også spille en vigtig rolle.

For at søge realkompetencevurdering skal du have minimum to års erhvervserfaring. Dine samlede kompetencer vægtes i den samlede vurdering, og du bliver derfor ikke kun vægtet på de kompetencer, du har hentet i det formelle uddannelsessystem.

En realkompetencevurdering kan altså hjælpe dig ind på den uddannelse, du har udset dig, selvom du ikke opfylder de gældende adgangskrav i det formelle uddannelsessystem.

Findes der kun én slags realkompetencevurdering?

Der findes faktisk tre forskellige typer realkompetencevurderinger, som du kan ansøge om med henblik på at få:

  • Adgang til en uddannelse (Adgangsbevis)
  • Bevis for dele af en uddannelse (Kompetencebevis)
  • Bevis for en hel uddannelse (Uddannelsesbevis)

Opfylder du ikke adgangskravene på en uddannelse eller et uddannelsesforløb, er det adgangsbeviset, du skal gå efter.

Hvis du optages på baggrund af en realkompetencevurdering, vil du modtage undervisningen på lige fod med de studerende, der er kommet ind på de formelle adgangskrav. Derfor er en optagelse på din drømmeuddannelse igennem realkompetencevurdering lige så værdifuld som en optagelse på baggrund af adgangsgivende uddannelse.

Du vil søge adgangsbevis via realkompetencevurdering – hvordan gør du?

Du søger om realkompetencevurdering ved at udfylde et ansøgningsskema fra det uddannelsessted, du er interesseret i at blive optaget på. Sammen med ansøgningsskemaet skal du vedlægge relevant materiale, som dokumenterer dine kompetencer og erhvervserfaring.

En enkel måde at dokumentere din erhvervserfaring på er ved at vedhæfte en lønseddel, hvor din anciennitet fremgår. Det kunne også være en bekræftelse fra din nuværende eller tidligere arbejdsplads, der bekræfter den periode, du har været ansat.

Du skal også for det meste vedlægge et CV, hvori du beskriver dig selv, din uddannelsesbaggrund, din erhvervserfaring og øvrige erfaringer.

På nogle uddannelsesinstitutioner vil du også skulle skrive en case fra nuværende eller tidligere arbejdssammenhæng. Formålet med casen er, at du viser, at du gør dig tanker om de problemstillinger, du løser, og som du hver dag står overfor i dit arbejde. Casen står aldrig alene men er en del af den samlede vurdering af dine kompetencer. 

Er en realkompetencevurdering det samme som eksamen?

Realkompetencevurderingen er ikke en eksamen. Betragt det i stedet som et samarbejde mellem dig og den studie- og karriererådgiver, som du sender ansøgningen til. Hvis der mangler noget i dit indsendte materiale, vil du få besked og mulighed for at eftersende nyt eller mere dokumentation.

Hvor bliver du realkompetencevurderet?

Du kan blive vurderet egnet eller ikke-egnet til videreuddannelse gennem realkompetencevurdering på de fleste uddannelsesinstitutioner. Kontakt studie- eller karrierevejlederne på den uddannelsesinstitution eller i det firma, som du er interesseret i, og de vil kunne fortælle dig om dine muligheder.

Hvad koster det at blive realkompetencevurderet?

Det er som regel gratis at få en realkompetencevurdering til et adgangsbevis, mens et kompetencebevis og uddannelsesbevis ofte koster noget. Men dette kan variere fra udbyder til udbyder – og det samme kan prisen.

Hvornår skal jeg ikke spekulere på realkompetencer?

Uddannelsessystemet er bygget op i lag, som du kan se i modellen nedenfor. Du skal ikke spekulere på en realkompetencevurdering, hvis din uddannelsesmæssige baggrund opfylder adgangskravene til dit næste skridt. 

uddannelsessystemet

Mere inspiration

Bekymret for eksamen på efteruddannelsen? Få studievejlederens 5 gode råd
Artikel Gå til siden
Hvorfor taler vi om livslang læring?
Artikel Gå til siden
Derfor skal du tage en efteruddannelse
Artikel Gå til siden
Sådan får du tid til at tage en efteruddannelse
Artikel Gå til siden