Bliv praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – få 7 grunde her

Er du socialrådgiver eller socialformidler? Og går du med et ønske om at blive praktikvejleder for socialrådgiverstuderende? Eller er du allerede praktikvejleder, og vil du gerne styrke dine vejlederkompetencer? Så er praktikvejlederuddannelsen noget for dig. Læs med her, og få svar på hvorfor.

bliv-praktikvejleder-for-socialraadgiverstuderende-1200x628Uanset om du har et ønske om at blive praktikvejleder, er ny i praktikvejlederrollen eller du er en erfaren praktikvejleder uden formel vejlederuddannelse, så er praktikvejlederuddannelsen noget for dig. Her kan du læse, hvad du får ud af vejlederuddannelsen og praktikforløb med studerende.

1. Få flere strenge at spille på som praktikvejleder

Læringsprocesser er komplekse, læringsteorier udvikler sig, socialrådgiveruddannelsen forandrer sig og kravene til dig som praktikvejleder forandrer sig ligeledes. Som praktikvejleder skal du være sparringspartner, give målrettet vejledning og feedback, understøtte den studerende og planlægge en proces, så praktikanten opnår god læring. Det stiller krav til dig.

Med praktikvejlederuddannelsen, som er et diplommodul i Praktikvejledning for socialrådgivere, bliver du klædt på til vejlederfunktionen og får flere strenge at spille på i din vejlederrolle. Ny viden og nye kompetencer inden for vejledning giver dig faglig tilfredshed, ro i rollen og en større værktøjskasse til at understøtte praktikanten.

Som socialrådgiver- eller formidler arbejder du med en stor grad af kompleksitet og med vilde problemer, der ikke har enkle løsninger. Det stiller særlige krav til dig om at hjælpe praktikanten med at være i den kompleksitet. Du skal kunne udvælge de teorier og metoder, der giver mest mening i forhold til jeres kontekst, afprøve dem, reflektere over dem og forandre dem, hvis de ikke fungerer. Det kræver, at du har et bredt metoderepertoire at trække på, og det får du med praktikvejlederuddannelsen.

2. Styrk din arbejdsglæde med en ny meningsgivende funktion

Praktikvejlederuddannelsen kan give dig fornyet energi og styrke din faglighed i dit arbejde – ligegyldigt om du er ny eller erfaren i praktikvejlederrollen. Som praktikvejleder har du en spændende faglig udfordring og en meningsgivende funktion, som kan være med til at give dig ekstra arbejdsglæde. Uddannelsen styrker dine kompetencer i at arbejde med forandringsprocesser, kommunikation og facilitering, personlige og professionelle kompetencer, hvilket alt sammen er med til at udvide din faglige teoretiske og metodiske værktøjskasse. Samtidig gør du en vigtig forskel for den enkelte praktikant. Du bliver praktikantens første møde med praksis og bærer et vigtigt ansvar.

3. Gør en forskel for den enkelte praktikant

Socialrådgiverstuderende har én praktik under deres uddannelsesforløb. Den studerende kommer derfor i praktik med en stor teoretisk ballast og med begrænset praksiserfaring fra faget. Det stiller særlige krav til dig, fordi du både skal introducere praktikanten for jeres faglige praksis og samtidig understøtte faglige, teoretiske og etiske refleksioner hos praktikanten. Du skal med andre ord lære praktikanten at oversætte teori til praksis og udvikle kompetencer til at håndtere faglige dilemmaer. Samtidig skal du introducere praktikanten for jeres faglige praksis og understøtte faglige, teoretiske og etiske refleksioner over praksis.

Du har også en vigtig rolle i at give praktikanten den vejledning, der er brug for. Med praktikvejlederuddannelsen får du viden om, hvordan du bedst kan understøtte læringsprocesser i forhold til den kontekst, du og praktikanten er i. Du får også viden om, hvordan du kan målrette din vejledning i forhold til, hvem din praktikant er og hvilke behov, barrierer og potentialer vedkommende har.

4. Vær med til at uddanne fremtidens socialrådgivere – dine fremtidige kollegaer

Som praktikvejleder er du med til at uddanne dygtige socialrådgivere til dit fag, så det i sidste ende løfter kerneopgaven og giver et positivt afkast hos de børn, unge, voksne og familier, der er i udsatte positioner.

En god praktikperiode kan gøre, at praktikanten får øje på, at jeres kommune er en god arbejdsplads med gode kollegaer. På den måde kan du som praktikvejleder også være med til at rekruttere dygtige socialrådgivere til din arbejdsplads.

5. Få formel vejlederuddannelse på CV’et

Med praktikvejlederuddannelsen får du ret til at bruge titlen praktikvejleder, og du får formel vejlederuddannelse på dit CV. På uddannelsen får du et aktualiseret blik på teorier og metoder. Den viden og de kompetencer, du tilegner dig, er ikke bare brugbare i vejlederfunktionen. Det er kompetencer, du også kan bruge i andre sammenhænge i dit arbejde. Du kommer derfor til at stå stærkere både i dit nuværende job som praktikvejleder, men du står også stærkere, hvis du får lyst til at søge nye udfordringer.

6. Styrk fagligheden i hele jeres team

Praktikvejlederuddannelsen og praktikforløb gavner ikke blot dig og praktikanten, men også dine kollegaer. I har alle som arbejdsplads en fælles forpligtelse til at skabe gode rammer og støtte op om praktikforløbet. Både du og dine kollegaer vil derfor være med til at sætte jeres præg på de nye socialrådgivere, der kommer ud i praksis.

Praktikanter vil også tilføre noget nyt til jeres faglige team. Praktikanter er gode til at bidrage med spørgsmål, nysgerrighed og opmærksomhed, så I får drøftet jeres praksis og reflekteret over hvordan, I løser opgaverne. Det kan udfordre jer på en ny måde og bidrage til øget kvalitet i teamet.

7. Giv dine kompetencer et løft og stå stærkere i fremtiden

Praktikvejlederuddannelsen kan være dit første skridt på vejen til mere efteruddannelse. Du kan vælge at kombinere praktikvejledermodulet med andre moduler, så du ender ud med en hel diplomuddannelse. Det styrker din faglighed, og samtidig får du et stærkere CV, hvis du får lyst til nye udfordringer.

Du kan kombinere praktikvejlederuddannelsen med mere faglig fordybelse inden for dit nuværende arbejdsområde og vælge en specialisering inden for fx beskæftigelsesområdet eller børn- og ungeområdet med uddannelsesretningen Udsatte børn og unge eller uddannelsesretningen Børnehandicap.

Tilskud til efteruddannelse

Ønsker du at tage moduler inden for børn og ungeområdet, så kan du lige nu søge tilskud fra Socialstyrelsen til efteruddannelsen. Læs mere om tilskuddet fra Socialstyrelsen

Diplommoduler er kompetencegivende efteruddannelse, og derfor er der muglighed for at søge økonomiske støtte via kompetencefonde. Læs mere om tilskud via kompetencefonde

Mere inspiration

Sundhedsplejen har nøglerolle i indsatsen mod børn og unges mistrivsel
Artikel Gå til siden
Hvad er Housing First? - Bolig først og dernæst social støtte
Artikel Gå til siden
Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse hos mennesker med funktionsnedsættelser?
Artikel Gå til siden
Hvad er traumer? Håndter traumer fagligt og professionelt
Artikel Gå til siden