Digitalisering: Teknologi, konkurrencekraft og nye ledelsesgreb

Digitaliseringen skal styrke vores konkurrenceevne. Det er både på virksomhedsniveau og på samfundsniveau. Hvis ikke digitalisering bidrager til netop de to mål, har den principielt intet formål. Det er egentlig ganske enkelt – digitalisering er ikke målet i sig selv.
Digitalisering

Men her stopper det også med at være enkelt. For vi kommer ikke udenom, at der er utrolig mange meninger om og opfattelser af digitalisering. For nogen er digitalisering ét af de mest gennemtærskede buzzwords i disse tider, mens det for andre er data, teknologi, algoritmer og virksomhedernes vigtigste greb og bedste ven. Men hvor og hvorfor finder den sted?

Digitalisering finder sted på alle niveauer i virksomheden, og ligesom man taler om, at innovation og gode ideer skabes i organisationen men vokser fra toppen, gør det sig ligeledes gældende med digitalisering. Det sker løbende ved automatiseringer af processer eller ved implementering af nye teknologier og ved systematiseret dataopsamling og -forædling rundt omring i virksomheden.

Digitalisering kræver indsigt og støtte fra direktionsgangen

Omsat til konkurrenceevne fordrer det imidlertid, at ledelsen forstår at understøtte den digitale udvikling og ikke mindst at kapitalisere den værdi, som digitaliseringen er medvirkende til at skabe – værdi i form af innovation, forbedrede processer og en styrket infrastruktur, nye digitale strategier og innovative forretningsmodeller og værditilbud, som bidrager til at løse kundernes behov på en helt ny måde.

Uden ledelsesstøtte- og fokus sker det ikke. Og så har digitalisering i sig selv kun begrænset eller ringe værdi – den påvirker så at sige ikke konkurrenceevnen.

Digitalisering og digital transformation handler derfor mere om ledelse og strategi end om teknologi. Det handler om virksomhedens overordnede evne til at forstå og omsætte teknologi og data til reel forretnings-værdi.

Det fordrer både indsigt, innovation og lederskab med udspring og indgreb i virksomhedens digitale transformationsområder.

model-digitale-transformationsomraader

Virksomhedens digitale transformationsområder

De tre transformationsområder omfatter vigtige opgaver og aktiviteter, som både er medvirkende til at definere virksomhedens filosofi eller måde at drive forretningen på, dens evner til at skabe og frembringe sine ydelser og sidst men ikke mindst evnen til at kommunikere værditilbuddet og skabe relationer til kunder og markeder.

Alle tre områder skal i princippet i spil, og alle områder skal interagere, hvis digitaliseringen fuldt ud skal kapitaliseres og styrke virksomhedens konkurrencekraft.

Skaber digitalisering værdi hos jer?

Er du i tvivl, om digitaliseringen skaber værdi i din virksomhed? Her er tre spørgsmål, du som leder kan stille dig selv for at finde svar.

1. Hvor og hvordan kan vi skabe værdi/merværdi med digital teknologi?

Det første spørgsmål handler meget om at undersøge og evaluere virksomhedens nuværende processer og infrastruktur. Herunder processer for innovation og projekter - og om I med fordel vil kunne procesoptimere ved hjælp af big data, AI, VR eller andre digitale værktøjer? For at reducere omkostninger eller styrke kvaliteten?

2. Hvordan kan digitaliseringen påvirke vores strategier og forretningsmodel?

Det næste spørgsmål retter sig mod virksomhedens grundlæggende eksistensberettigelse – hvordan I driver forretningen i dag og på sigt. Vil digitaliseringen og anvendelsen af nye digitale forretningsstrategier kunne styrke forretningsmodellen og på hvilke områder?

Det kunne være i form af partnerskaber og/eller muligheder for organisere kanaler og værdikæder på en helt ny måde.

3. Hvordan påvirker det vores værditilbud, relationer og kommunikation?

Det fører til det sidste spørgsmål som handler meget om kapitalisering af de digitale initiativer og investeringer.

Kan vi løse kundernes behov på en ny måde eller tilføre kunderne helt ny værdi, ved at tilføre og tilbyde digitale elementer og services? Og påvirker det måden vi kommunikerer til vores kunder og interessenter? Skaber marketing automation og marketing 2.0 værdi her? Påvirker relationer og kommunikation mellem led i forsyningskæden dine muligheder for at dække kundernes behov på en anden eller ny måde?

Digitalisering er komplekst. Og satser I benhårdt på digital omstilling, så skal den innovativt gennemsyre hele virksomheden for at få effekt – Dermed hele forretningsmodellen og nye ledelsesgreb.

Artikel: Ledelse af digitalisering - lægger din ledelse kræfter i digitalisering?

De nye ledelsesgreb

Den digitale omstilling kan kalde på nye kompetencer på flere niveauer i virksomheden. Lad os starte fra toppen, hvor udviklingen kræver en grad af digital indsigt, som gør, at man vil være i stand til at se eller skabe værdien i form af både digitale forretningsstrategier og nye innovative forretningsmodeller.

I den bredere del af organisationen kalder det på kompetente ledelsesgreb, og behov for nye værktøjer og metoder inden for både forandrings- og projektledelse til at drive virksomheden sikkert – og med høj grad af agilitet – ind i den digitale tidsalder.

E-BOG  Ledelse af digital transformation - sådan lykkes du med opgaven Download e-bogen

Om Finn Kræfting

Finn Kræfting underviser på diplomuddannelsen Engineering Business Administration, EBA, med fokus på strategi, ledelse og markedsføring i den digitale tidsalder. Han har over 20 års erfaring bag sig i ledende stillinger og har senest været ansvarlig for udvikling og markedsføring af globale hard- og softwareløsninger til undervisningssektoren.

Mere inspiration

Derfor skal du fokusere på indre bæredygtighed - og sådan gør du
Artikel Gå til siden
4 typiske årsager til at forandringer fejler
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
6 råd om hybridledelse: Sådan fastholder du engagement og samarbejde
Artikel Gå til siden
3 ting der ofte spænder ben for samskabelse
Artikel Gå til siden