Svimmelhed hos ældre - de 5 typiske vestibulære sygdomme

Mange ældre lider af svimmelhed. Hvilke forskellige typer svimmelhed skelner vi imellem?

Den ældre mand undgår opgaver

En 68-årig mand henvender sig med svimmelhed, som han har lidt af i 10 år. Han undgår havearbejde og andre opgaver, hvor han skal have hovedet nedad. Han vil helst ikke ligge med det højre øre nedad, når han sover på siden. Den ældre mand fortæller, at han bliver svimmel, når han drejer hovedet og vender sig i sengen. ”Det føles, som om verden drejer omkring mig”, fortæller han. Der er tale om kortvarige anfald af svimmelhed af ca. 30 sekunders varighed. Svimmelheden er meget voldsom, og han får kvalme hver gang.

Den ældre kvinde er nervøs for at falde

En ældre kvinde på 74 år henvender sig med konstant svimmelhed. Svimmelheden gør hende nervøs for at falde, og hun er derfor blevet mere forsigtig med at gå. Hun føler desuden, at hendes balance er blevet forværret. Den ældre kvinde fortæller, at hendes svimmelhed forværres, når hun går i mørke og ved fysisk anstrengelse, såsom lange gåture. Det skaber endvidere store balance-/svimmelhedsmæssige udfordringer, når hun går på gaden og skal kigge til højre og venstre.

Svimmelhed hos ældre - de 5 typiske sygdomme

I dit daglige arbejde som fx sygeplejerske, læge, fysioterapeut eller social- og sundhedsassistent støder du måske jævnligt på et af ovenstående tilfælde i mødet med ældre borgere. Hvad er det helt præcist for en svimmelhed? Hvilke forskellige typer svimmelhed hos ældre, skelner vi imellem? Læs artiklen her og få en hurtig indføring i de fem mest typiske vestibulære sygdomme.

Vestibulær svimmelhed – hvad er det?

Man skelner overordnet mellem central og perifer vestibulær dysfunktion, hvor den perifere dysfunktion skyldes skade på balanceorganet i det indre øre, og den centrale skyldes skade i centralnervesystemet forårsaget af fx en blodprop i hjernen.

En skade af den ene sides vestibulære organ skaber en ubalance mellem de to sider (højre og venstre), og da den raske sides vestibulære organ giver signaler om, at hovedet konstant bliver roteret mod den raske side, oplever patienten svimmelhed og får kvalme.

Symptomer i hvile, kaldet statiske symptomer, forsvinder som oftest inden for få dage, mens symptomer under bevægelse kan være vedvarende.

Forandringer i forbindelse med aldring

Studier viser, at 24 procent af borgere over 72 år oplever problemer med svimmelhed, der øger risikoen for fald - fald der ofte fører til hospitalsindlæggelser eller død. Derfor er det yderst relevant at arbejde aktivt med faldforebyggelse eksempelvis via rehabilitering af borgere med balance- og svimmelhedsproblemer.

Der kan være flere grunde til svimmelhed hos ældre, men en af de væsentlige årsager er skade på balanceorganet i det indre øre. Hos svimmelhedspatienter er der i 56 procent af tilfældene tale om en skade på balanceorganet.

De 5 typiske vestibulære sygdomme

En vestibulær betinget svimmelhed opdeles som sagt i en perifer form og en central form. De typiske vestibulære sygdomme er nedenstående.

  • Virus på balancenerven skyldes en tidligere luftvejsinfektion og viser sig ved pludselig voldsom svimmelhed, som hen over uger eller måneder aftager gradvist. Virus på balancenerven kan ikke behandles, men symptomerne kan lindres fx med søsygepiller eller kvalmestillende medicin. I enkelte tilfælde hjælper binyrebarkhormon.

  • Løse øresten eller ørekrystaller viser sig ved pludselig svimmelhed i forbindelse med hovedbevægelser, fx når man vender sig i sengen, drejer hovedet eller bukker sig ned. Ørelæger, praktiserende læger og fysioterapeuter kan behandle dette med en simpel manøvre og føre ørestenen på plads. Manøvren er smertefri, men der kan opstå svimmelhed under behandlingen.

  • Menières sygdom skyldes problemer med trykreguleringen i det indre øre og er kendetegnet ved svimmelhed, kvalme og opkastning, hørenedsættelse, tinnitus og trykken for øret. Sygdommen rammer oftest kun det ene øre. For nogle patienter begynder sygdommen på den ene side, men udvikler sig senere også på det andet øre. Symptomerne optræder i anfald, og der kan være lange perioder mellem anfaldene. Under et anfald nedsættes hørelsen typisk for en periode, men bliver bedre igen, når anfaldet er ophørt. Anfaldene varer typisk nogle timer, men kan variere lige fra en halv time og op til et døgn.

  • Perilymfatisk fistel opstår ofte i forbindelse med hovedskader (muligvis også i forbindelse med piskesmæld). Denne fistel skaber en forbindelse mellem det væskefyldte indre øre og det luftfyldte mellemøre, hvilket fører til kraftig svimmelhed. Symptomerne ligner delvist dem, man ser ved Menières sygdom, og den endelige diagnose kan kun stilles af en speciallæge.

  • Vestibulær migræne. Man formoder, der er en årsagssammenhæng mellem vestibulær dysfunktion og migræne. Almindeligvis forbinder man migræne med hovedpine, men patienter med vestibulær migræne har dog ikke altid hovedpine, og det gør det svært at stille diagnosen. Symptomerne ved vestibulær migræne har mange ligheder med dem, man ser hos patienter med Menières sygdom, og det kan derfor i begyndelsen af forløbet være svært at skelne mellem de to tilstande.

  • Centrale skader som fx blodprop i hjernen kan også forårsage svimmelhed.

Sådan behandler vi

Der er heldigvis mulighed for at hjælpe ældre borgere med svimmelhed forårsaget af vestibulær sygdom. De mest kendte former for behandling er vestibulær rehabilitering typisk udført af fysioterapeuter eller ørestens-manøvre hvor man ved hjælp af tyngden får skubbet ørestenen på plads.

Læs også: Ældre lider ofte af svimmelhed - hvad gør vi for at behandle?

Kilder

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306472/
  2. FYSIO terapeuten - #04 2017 · 99. ÅRGANG

Mere inspiration

Sundhedsplejen har nøglerolle i indsatsen mod børn og unges mistrivsel
Artikel Gå til siden
Hvad er Housing First? - Bolig først og dernæst social støtte
Artikel Gå til siden
Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse hos mennesker med funktionsnedsættelser?
Artikel Gå til siden
Hvad er traumer? Håndter traumer fagligt og professionelt
Artikel Gå til siden