Forholder du dig til bæredygtighed i dine projekter?

Hvis ikke, så begynd på det nu! Bæredygtighed spiller en stadig vigtigere rolle i virksomheder og organisationer og kommer også fremadrettet til at påvirke vores projekter. For at lykkes med bæredygtig projektledelse, bør du fokusere på fire væsentlige faktorer. Læs artiklen for at opdage, hvor du skal investere din indsats.

Bæredygtighed i projektledelse

Bæredygtighed rammer også dig

Vi hører det hele tiden… verden står over for hidtil usete globale udfordringer; fra klimaændringer til tab af biodiversitet og bekymringer om social ulighed i sundhed for blot at nævne nogle af de største.

Der er brug for omstilling og innovative løsninger for at tackle disse udfordringer. Det betyder for mange virksomheder, at de er nødt til fundamentalt at revurdere deres praksis og forberede sig på at omfavne nye teknologier og omstille til cirkulær økonomi og cirkulære forretningsmodeller, der kan drive os mod en mere bæredygtig fremtid. Dertil kommer nye politiske retningslinjer, som stiller store krav til europæiske virksomheder om handling og gennemsigtig rapportering på deres handlinger. Bæredygtighed er altså ikke blot en døgnflue, og de nye krav forsvinder ikke igen - det rammer os alle.

Den bæredygtige udvikling rummer dog også masser af potentialer og nye forretningsmuligheder. Ved at integrere bæredygtige principper i vores projekter kan vi fx:

  • Opnå konkurrencefordele i markedet: Bæredygtighed er blevet et vigtigt konkurrenceparameter. Virksomheder og organisationer, der demonstrerer bæredygtighed, tiltrækker ofte flere kunder og investorer.
  • Fremtidssikre vores projekter: Bæredygtighed hjælper os med at forberede os på fremtidige lovgivningsmæssige krav og ændringer i forbrugernes forventninger.
  • Bidrage til samfundet: Ved at tage hensyn til samfundet og miljøet, viser vi vores engagement i at gøre en positiv forskel.
  • Styrke indre bæredygtighed: At fremme trivsel og motivation er afgørende for at opretholde en bæredygtig arbejdskultur. Det vil være stærkt fremmende for virksomhedens rekrutteringsmuligheder.

Bæredygtig udvikling sker gennem projekter

De fleste virksomheder og organisationer udvikler sig i dag gennem projekter. Det er på mange måder den ideelle tilgang til at skabe forandring og nødvendig omstilling.  Men hvordan kommer den øgede opmærksomhed på miljømæssige og sociale spørgsmål til at ændre projektledelsesfeltet? Og hvilke nye kompetencer stiller det til den moderne projektleder?

Meget er i skred i disse år, og hos VIA University College følger vi udviklingen i paradigmeskiftet, ligesom vi samtidig er med i flere forsknings- og udviklingsprojekter relateret til bæredygtig udvikling. Vi er optaget af, hvilke kompetencer der er brug for fremadrettet, og hvordan behovet for kompetenceudvikling ændrer sig i takt med, at bæredygtighed får større betydning og mere fokus i projekterne.

Hvad mener vi, når vi snakker bæredygtighed ift. projektledelse?

Bæredygtighed i projekter refererer til målet om at opnå bæredygtige resultater gennem projektarbejdet. Dvs. selve projektets output eller resultater bidrager positivt til bæredygtig udvikling.

Bæredygtig projektledelse refererer de metoder, principper og tilgange, der bruges til at lede og gennemføre projekter på en måde, der tager hensyn til miljømæssige, sociale og økonomiske faktorer. 

Fire væsentlige faktorer

Bæredygtighed er og bliver formodentlig en uundgåelig faktor i projekterne. Og spørger man erfarne eksperter, er der særligt fire faktorer, du bør have fokus på, hvis du ønsker at lykkes med fremtidens bæredygtige projektledelse.

# 1 Tilegn dig en dyb forståelse af bæredygtighed

Som projektleder, skal du have en dybdeforståelse af bæredygtighed for at kunne agere ud fra det i dine projekter.

For at kunne arbejde meningsfuldt med bæredygtige mål og oversætte dem ind i det konkrete projekts kontekst, skal du sikre dig en grundlæggende forståelse for de ni planetære grænser, FN's verdensmål, ESG-krav og de væsentligste bæredygtighedsmodeller samt cirkulær økonomi.

Du skal samtidig forholde dig til og forstå de faktorer, der påvirker beslutninger i projektet mere langsigtet. At lykkes med bæredygtighed kræver nemlig, at du både er i stand til at tænke helhedsorienteret og langsigtet med en forståelse for alle de faktorer, der påvirker beslutninger. Samtidig må kompleksiteten ikke efterlade projektgruppen i handlingslammelse, da du som projektleder skal sikre fremdrift og handling i projektet.

# 2 Sørg for at projektledelsen sidder lige i skabet

I den bæredygtige tidsalder er kompetencer inden for projektledelse som en selvstændig disciplin endnu vigtigere end nogensinde.

Som projektleder er det dit ansvar at etablere en fælles forståelse blandt alle projektets interessenter omkring projektets HVORFOR (formål), HVAD (indhold) og HVORDAN (metode). De fem klassiske grundværktøjer inden for projektledelse er afgørende her; fastsættelse af mål, analyse og håndtering af interessenter, opstilling af milepæle, etablering af projektstruktur og håndtering af risici.

Projekter, der bidrager til bæredygtig omstilling, kan ofte være forbundet med usikkerhed, komplekse løsningsmuligheder og innovative elementer. Dette kalder på nogle agile og mere cirkulære værktøjer, der supplerer de klassiske lineære tilgange til projektledelse.

# 3 Styrk forbindelsen til dit indre

Bæredygtighedskrav har en tendens til at presse projekterne yderligere. Denne øgede kompleksitet skal du kunne håndtere.

Mange projektledere står ofte over for udfordrende opgaver, hvilket øger risikoen for stress. For at håndtere komplekse projekter effektivt er det derfor afgørende, at du har en stærk forbindelse til dit indre og er bevidst om dine tanker, følelser og kropslige signaler. Som projektleder fungerer du som en vigtig rollemodel for projektets bæredygtige kultur, og din adfærd spiller derfor en central rolle.

En række psykologer, ledere og forskere har taget initiativ til at udvikle ”Inner Development Goals”. Disse mål for indre udvikling blev anerkendt af EU-parlamentet i 2022 og anbefales nu som en væsentlig bidrag til at opnå FN's verdensmål. Dette koncept indebærer fem overordnede kompetencer, som du skal fremme og udvikle for at opbygge en stærk indre mental kapacitet:

  • VÆRE - at relatere til sig selv
  • TÆNKE - kognitive færdigheder til kritisk tænkning og kompleksitetsbevidsthed
  • RELATERE - omsorg for andre og verden, anerkendelse og forbundethed
  • SAMARBEJDE - sociale færdigheder til bl.a. kommunikation og samskabelse
  • HANDLE - at drive forandring gennem mod, kreativitet, optimisme og vedholdenhed

# 4 Styrk evnen til at facilitere samarbejde og samskabelse

I mange bæredygtighedsprojekter vil der skulle etableres partnerskaber på tværs af offentlige og private parter, og der skal findes samfundsansvarlige løsninger, der udvikles på tværs af sektorer og i en bred kreds af partnerskaber.

Her vil det være nødvendigt, at du trækker på flere innovationselementer som fx Open Innovation, hvor du inviterer eksterne aktører ind til at bidrage med fx ny viden eller teknologi og til at deltage i den kreative udviklingsproces fra idéudvikling og frem mod prototyper og test af nye løsninger.

Sådanne processer kræver kreativitet, inddragelse og tillid som afgørende faktorer for samarbejde, og som projektleder bliver dine kompetencer som facilitator vigtig her. Som faciliterende projektleder skal du kunne facilitere grupper af mennesker med forskellige fagligheder og interesser gennem en kreativ proces, og du skal kunne designe og tilrettelægge processen, så deltagerne før, under og efter bliver hjulpet og støttet i at opnå resultater sammen.

Opdatér din viden og få nye færdigheder

Bæredygtighed er ikke bare et buzzword, det er en nødvendighed. Hvis du vil være en succesfuld projektleder i fremtiden, skal du kunne tage højde for bæredygtighed i alle dine projekter. Det kræver, at du som projektleder har opdateret viden og færdigheder inden for bæredygtighedsområdet, så du er i stand til at lede projekter, der både er økonomisk, socialt og miljømæssigt ansvarlige.

Har du de nødvendige kompetencer og værktøjer for at navigere i denne virkelighed? Ellers kan du tilegne dig dem hos VIA. Hos VIA University College mener vi nemlig, at bæredygtighedsagendaen er så vigtig i projektarbejdet, at vi har indarbejdet den på forskellige moduler af Diplomuddannelsen i projektledelse. 

Kilder

Mere inspiration

Sådan indarbejder du bæredygtige elementer i dine projekter
Artikel Gå til siden
Du skal lede dit projekt bæredygtigt – men hvad betyder det?
Artikel Gå til siden
Den hybride fremtid: Hvordan fastholder vi engagementet?
Podcast Gå til siden
Når I kalder det for et projekt, hvad mener I så egentlig?
Artikel Gå til siden