Sådan får du tid til at tage en efteruddannelse

Der er ingen tvivl om, at dit arbejdsliv bliver mere interessant, og din karriere bedre kan tage fart, når du efteruddanner dig. Men bekymringerne om, hvorvidt du har tid til det, spænder måske ben for, at du kommer i gang. Disse 4 råd hjælper dig med at komme bekymringerne til livs.

Tid til efteruddannelse

Bliver du mindre veluddannet for hvert år, der går?

Kommer det til at gå hårdt ud over familien, hvis jeg går i gang med at tage en efteruddannelse? Kan jeg ved siden af studiet leve op til kravene på mit job - der er mange travle perioder, møder og rejsedage? Er jeg nødt til at sætte hele resten af mit liv på stand by, mens jeg studerer?

Det er blot nogle af de spørgsmål, der ofte står i kø, når studie- og karrierevejlederne hos VIA University College taler med dem, der har kig på en kompetencegivende efteruddannelse på diplom- og masterniveau.

Men "Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young." Sådan sagde Henry Ford, der grundlagde bilfabrikken Ford og indførte samlebåndet. Og selvom det ikke nødvendigvis er dårligt i sig selv at være gammel eller tilsvarende godt at være ung, så kan mange vist godt skrive under på, at en hjerne, der bliver ved at være nysgerrig og lærende, er at foretrække.

Alligevel møder vi mange, der siger: ”Jeg ville virkelig gerne tage en efteruddannelse, men jeg har simpelthen ikke tid. Vi har så travlt på arbejde lige nu.” Og sådan lyder det måned efter måned. Eller: ”Jeg kommer til at bruge meget tid på undervisning, læse bøger og skrive opgaver – så bliver det for belastende for mit familieliv.”

Men hvis du ikke løbende bygger oven på det, du allerede kan, bliver du lidt mindre veluddannet for hvert år, der går. Og med den hastighed vores samfund og arbejdsliv forandrer sig, bliver det måske til sidst svært for dig at følge med. Bekymringerne er dog meget gængse og yderst relevante. For ingen kommer sovende til ny viden og nye færdigheder.

God planlægning kan dog fjerne bekymringen om, hvorvidt tiden slår til. Derfor skal du sørge for at planlægge din efteruddannelse i god tid og lave en aftale med din chef og din familie. På den måde undgår du at stresse over alt det, du ikke kan, mens du læser.

Gør disse fire ting, inden du tilmelder dig en efteruddannelse

Her er fire konkrete råd til, hvad du skal sørge for at få gjort, allerede inden du tilmelder dig en uddannelse.

 1. Lav en deltaljeret plan

  De fleste af os er tidsoptimister. Derfor skal du sørge for at få lavet en detaljeret plan for dit uddannelsesforløb, inden du starter. Her kan du hente sparring og hjælp hos studie- og karrierevejlederne på den pågældende uddannelsesinstitution. De har indgående kendskab til arbejdsbelastningen for en gennemsnitsstuderende og uddannelsens opbygning.

  Du skal gerne planlægge i god tid, måske et halvt år frem i tiden. På den måde kan du få undervisningen og forberedelserne ind i din kalender. Det skal altså ikke blot være en uge eller 14 dage før. Du skal have tid til at finde ud af, hvad der skal ske med de opgaver, du ikke når på jobbet, eller de møder du ikke kan deltage i, mens du sidder på skolen. Kan og skal en kollega fx løse nogle af dine opgaver, mens du er væk?
 2. Lav en aftale med din leder

  Ud over opgavefordelingen, mens du er på skole, er det vigtigt, at du samtidig får lavet en aftale med din leder om, hvordan du undervejs kan få lov at bruge det, du lærer, i dit daglige arbejde eller give din nye viden videre til dine kolleger. Mange oplever at gå ophøjet og topmotiveret hjem fra et kursus, men får aldrig rigtig bragt den nye viden i spil, når hverdagen melder sig. Når din leder ved, hvor stor en værdi din opkvalificering giver, vil din efteruddannelse samtidig være et godt argument i lønforhandlingen.

  Læs også: Sådan gør du chefen klar til at sende dig på efteruddannelse
 3. Lav en forventningsafstemning med din familie

  Er du nervøs for at den tid, du skal bruge på at læse bøger og skrive opgaver, bliver for belastende for dit familieliv, er det vigtigt indledningsvist at få lavet en forventningsafstemning på hjemmefronten. Det kan fx være, at I har særligt brug for at vende, hvornår du skal læse og forberede dig til undervisningen – er det om aftenen, i arbejdstiden eller måske lige efter arbejde, så du er lidt senere hjemme? Hvor meget forberedelsestid skal du bruge? Og vil du ifm. uddannelsen få mere transporttid, der kan have indflydelse på rutinerne derhjemme, hvordan tackler I så det?
 4. Se uddannelse som en investering

  Prøv at se efteruddannelse som en investering, der både kommer dig selv, din arbejdsplads, dine kolleger og din familie til gode. Skriv de ting ned, du kan se vil give værdi for hver enkelt. På den måde vil tid ikke blot længere være timer, der går fra noget andet, du holder af, men i stedet være tid, der giver mening for både dig og for dem omkring dig. At uddanne sig har en helt masse positive bi-effekter, der som små beløb i det store regnskab giver ekstra plus på kontoen. Når du finder mening med det, du laver, bruger du også din tid rigtigt!

Følger du de fire råd, vil du helt sikkert være godt på vej til slippe bekymringerne om, hvorvidt du nu har tid til at efteruddanne dig.

Mere inspiration

Bekymret for eksamen på efteruddannelsen? Få studievejlederens 5 gode råd
Artikel Gå til siden
Hvorfor taler vi om livslang læring?
Artikel Gå til siden
Derfor skal du tage en efteruddannelse
Artikel Gå til siden
Efteruddannelse: Få styr på hvem der skal betale og hvordan
Artikel Gå til siden