Praktikvejleder pædagog: 5 grunde til at blive praktikvejleder

Er du pædagog, og vil du være med til at uddanne dygtige pædagoger til dit fag? Så er en praktikvejlederuddannelse noget for dig. Få fem grunde til at blive praktikvejleder i denne artikel, hvor du også bliver klogere på, hvad vejlederjobbet kræver af dig.

5-grunde-til-at-blive-praktikvejleder-for-paedagogstuderende

Vil du være praktikvejleder, eller arbejder du allerede som praktikvejleder men uden en praktikvejlederuddannelse? Som uddannet pædagog har du mulighed for at blive praktikvejleder - og der er brug for dygtige praktikvejledere både i dagtilbud, fritidstilbud, specialtilbud og på døgn- og handicapområdet.

Alle pædagogstuderende er i praktik en tredjedel af uddannelsen, og som praktikvejleder har du et stort medansvar for skabe et vellykket praktikforløb og derved uddanne dygtige pædagoger. Det er derfor også afgørende, at du har de rette kompetencer til jobbet som praktikvejleder.

Her får du 5 grunde til at efteruddanne dig til praktikvejleder:

1. Vær med til at højne fagligheden i pædagogfaget

Kerneopgaven i institutionen handler ikke kun om børnene eller borgerne. Din institution skal også se sig som uddannelsessted for pædagogstuderende. Som praktiksted har du, din leder og dine kolleger en vigtig opgave i at være med til at uddanne fremtidens pædagoger og højne fagligheden i pædagogfaget. Den opgave skal prioriteres.

Det kræver, at institutionen er rustet til opgaven og er med til at uddanne dig til praktikvejleder, så du har den rette viden og de rette redskaber til at gå ind i udviklings- og læringsprocessen sammen med den studerende. Du kan opfordre din leder til at sende dig på praktikvejlederuddannelse: Vis din interesse for praktikvejlederrollen over for din leder, og tag en snak om muligheden for at blive praktikvejleder i din institution. Du kan fx bringe det på banen til din næste udviklingssamtale.

2. Få en ny rolle med nye arbejdsopgaver

Du får en ny opgave internt i din institution som praktikvejleder. Du bliver ambassadør for institutionen som uddannelsessted. Den pædagogstuderende er typisk sammen med alle institutionens børn/borgere og dine kolleger, der ikke har en praktikvejelederuddannelse. Derfor skal du skal være den, der gør hele afdelingen til et uddannelsessted og den, der baner vejen for den studerende.

Du bliver bindeleddet mellem uddannelse og praksis. Det formelle uddannelsesansvar ligger hos din leder, men som praktikvejleder bærer du også et ansvar for den studerendes læring, udvikling og dannelse i praktikken. Du er den, der skal have ugentlig vejledning med den studerende, deltage i statusmøder og være eksaminator ved den studerendes praktikprøve sammen med praktikunderviseren på pædagoguddannelsen.

3. Gør en forskel for pædagogstuderende

Som praktikvejleder er du i tæt dialog med den studerende, og det er dig, der kommer til at gøre en forskel for den studerende.

Du møder mange forskellige typer af pædagogstuderende som praktikvejleder. Din rolle er bl.a. at have en ugentlig vejledning. Derfor har du brug for kompetencerne til at møde den studerende, hvor den studerende er – uanset om det er en fagligt meget dygtig studerende, en lidt faglig svag studerende eller en studerende i sociale udfordringer. Du skal som vejleder have kompetence til at kunne vejlede alle typer af studerende.

Praktikvejlederuddannelse klæder dig på til at yde en professionel vejledning på et højt fagligt niveau, der styrker den læring og udvikling, den studerede skal igennem i sin praktik. Du får bl.a. viden om forskellige vejledningsmodeller og vejledningsroller. Læs mere om de kompetencer, du tilegner dig som praktikvejleder på diplommodulet Praktikvejleder til pædagoguddannelsen.

4. Hold dig fagligt opdateret

Det giver noget til din egen faglige udvikling at være praktikvejleder, fordi den studerende kommer med en nysgerrighed og den nyeste viden og forskning fra pædagoguddannelsen - viden, der ellers kan være svær at holde sig opdateret på i en travl hverdag i institutionen. De studerende er derfor med til løbende at holde dig fagligt opdateret.

Du bliver også udfordret på din faglighed, for det er den studerendes opgave er at stille spørgsmål, være nysgerrig og undrende i forhold til jeres praksis. Det er med til at sætte refleksioner i gang, der udvikler dig og institutionens praksis og holder jer fagligt up to date. Som praktikvejleder skal du være imødekommende, åben og lyttende og turde at gå ind i dialogen og blive udfordret.

5. Få papir på dine vejlederkompetencer med praktikvejlederuddannelse

Hvordan bliver man praktikvejleder? Faktisk skal du blot tage et enkelt diplommodul: Praktikvejleder til pædagoguddannelsen, før du kan kalde dig praktikvejleder. Diplommodulet giver dig nemlig modsat praktikvejlederkurset ret til at kalde dig praktikvejleder. Du får dermed papir på din praktikvejlederuddannelse, der styrker dig i din rolle som praktikvejleder og udvider dine jobmuligheder.

Med praktikvejlederuddannelse får du bl.a. nye værktøjer og nye kompetencer til at give en god, professionel vejledning og til at tilrettelægge en god praktik for den studerende. Læs mere om de kompetencer, du tilegner dig på modulet.

Diplommodulet Praktikvejleder til pædagoguddannelsen giver dig 10 ECTS point. Dermed kan du senere tage flere pædagogiske diplommoduler for at opnå en hel pædagogisk diplomuddannelse, der består af 60 ECTS point. Ønsker du at arbejde endnu mere med vejledning, kan du tone din pædagogisk diplomuddannelse med specialiseringen Vejledning og supervision.

Praktikvejlederkursus

Har din institution ikke mulighed for at sende dig på diplommodulet i nuværende budgetår, eller kan din institution ikke undvære dig i seks uger lige nu, så start med et 3-dages praktikvejlederkursus, og tag diplommodulet på et senere tidspunkt. Kurset giver dig den basale viden og formalia omkring den studerendes praktik, og hvad opgaven er for dig som praktikvejleder.

Mere om praktikvejledning

Vil læse mere om ansvar og organisering i praktikvejledning, så kan du læse denne rapport af Skovhus og Troelsen (pdf). Her får du præsenteret en analyse- og diskussionsmodel for ansvar og organiseringsformer i praktikvejledning. Modellen er et resultat af et samarbejde mellem praktikvejledere, institutionsleder, pædagogstuderende og forskere med viden om pædagoguddannelsen og vejledning. 

Mere inspiration

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen
Artikel Gå til siden
AI i skolen - hvorfor og hvordan?
Artikel Gå til siden
Pædagogisk leder: Efteruddannelse løfter din pædagogiske faglighed og børns trivsel
Artikel Gå til siden