Artikel

Demensramte i bedre trivsel

Undersøgelser viser, at plejepersonalet kan forbedre livskvaliteten hos mennesker med demens ved at reducere BPSD-symptomer.

Demensramte i bedre trivsel

Når en person bliver ramt af en demenssygdom, har det store konsekvenser for den enkelte borger og for de pårørende. Samtidig stiller sygdommen store krav til plejepersonalet.

Som demenssygdommen skrider frem, vil borgere med demens udvise flere forskellige adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Disse symptomer kalder man for BPSD - Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia.

Nogle af de symptomer, vi ser, er fx angst, søvnforstyrrelser, apati, nedtrykthed og aggressiv adfærd. Symptomerne er med til at forringe borgerens livskvalitet og øge kompleksiteten i pleje- og omsorgsarbejdet hos plejepersonalet.

Adfærden hos personer med demens, som falder under BPSD, bliver betragtet som symptomer på nogle uopfyldte basale behov hos borgeren, fysisk eller psykisk mistrivsel eller reaktioner på uhensigtsmæssige forhold i omgivelserne eller i tilrettelæggelsen af de plejefaglige indsatser. Ved at undersøge dette nærmere kan vi rent faktisk finde frem til de bagvedliggende årsager til den demensramtes adfærd – og så kan vi også finde løsninger, som kan minimere mistrivslen.

En ny model til målrettet pleje

VIA University College har sammen med UC Syd, UCL, SOSU-Fyn og SOSU-Sjælland i tæt samspil med Sundhedsstyrelsen afprøvet en ny BPSD-model, som netop viser, at man kan forbedre trivslen for mennesker med demens ved at mindske deres BPSD-symptomer. I projektet indgik i alt 24 plejecentre fordelt på 5 kommuner. Medarbejderne har på disse plejecentre ydet en målrettet plejeindsats og derved reduceret den enkelte beboers BPSD-symptomer.

Metoden er inspireret af det svenske BPSD-register.

Læs meget mere om projektet, resultaterne og BPSD-modellen her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Mere inspiration

Bliv praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – få 7 grunde her

Er du praktikvejleder for socialrådgiverstuderende? Eller har du et ønske om at blive det? Så er praktikvejlederuddannelsen noget for dig! Læs hvorfor.

Gå til siden

Børnemindmapping - inddrag barnet med samtalemetoden

Børnemindmapping er en samtalemetode, der hjælper dig med at sætte barnets fortællinger og perspektiv i fokus. Læs her, hvordan du kan bruge det i dit job.

Gå til siden

Psykosocial rehabilitering: Lev op til kravene og understøt recovery

Bliv klogere på de krav, som tilsynet vurderer et bosted ud fra. 3 metoder inden for socialpædagogik til at opnå kravene og understøtte borgernes recovery.

Gå til siden

6 grunde til at tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse

Kan dine kompetencer følge med forandringer i dit arbejdsliv i sundhedsvæsnet? Bliv klogere på, hvorfor du skal tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Gå til siden