Demensramte i bedre trivsel

Undersøgelser viser, at plejepersonalet kan forbedre livskvaliteten hos mennesker med demens ved at reducere BPSD-symptomer.

Demensramte i bedre trivsel

Når en person bliver ramt af en demenssygdom, har det store konsekvenser for den enkelte borger og for de pårørende. Samtidig stiller sygdommen store krav til plejepersonalet.

Som demenssygdommen skrider frem, vil borgere med demens udvise flere forskellige adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Disse symptomer kalder man for BPSD - Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia.

Nogle af de symptomer, vi ser, er fx angst, søvnforstyrrelser, apati, nedtrykthed og aggressiv adfærd. Symptomerne er med til at forringe borgerens livskvalitet og øge kompleksiteten i pleje- og omsorgsarbejdet hos plejepersonalet.

Adfærden hos personer med demens, som falder under BPSD, bliver betragtet som symptomer på nogle uopfyldte basale behov hos borgeren, fysisk eller psykisk mistrivsel eller reaktioner på uhensigtsmæssige forhold i omgivelserne eller i tilrettelæggelsen af de plejefaglige indsatser. Ved at undersøge dette nærmere kan vi rent faktisk finde frem til de bagvedliggende årsager til den demensramtes adfærd – og så kan vi også finde løsninger, som kan minimere mistrivslen.

En ny model til målrettet pleje

VIA University College har sammen med UC Syd, UCL, SOSU-Fyn og SOSU-Sjælland i tæt samspil med Sundhedsstyrelsen afprøvet en ny BPSD-model, som netop viser, at man kan forbedre trivslen for mennesker med demens ved at mindske deres BPSD-symptomer. I projektet indgik i alt 24 plejecentre fordelt på 5 kommuner. Medarbejderne har på disse plejecentre ydet en målrettet plejeindsats og derved reduceret den enkelte beboers BPSD-symptomer.

Metoden er inspireret af det svenske BPSD-register.

Læs meget mere om projektet, resultaterne og BPSD-modellen her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Mere inspiration

Sundhedsplejen har nøglerolle i indsatsen mod børn og unges mistrivsel
Artikel Gå til siden
Hvad er Housing First? - Bolig først og dernæst social støtte
Artikel Gå til siden
Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse hos mennesker med funktionsnedsættelser?
Artikel Gå til siden
Hvad er traumer? Håndter traumer fagligt og professionelt
Artikel Gå til siden
Bliv praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – få 7 grunde her
Artikel Gå til siden