Pædagogisk leder: Efteruddannelse løfter din pædagogiske faglighed og børns trivsel

Hvilken forskel gør efteruddannelse for dig som pædagog og ikke mindst for børnene? Og hvad lægger en leder vægt på, hvis du gerne vil på efteruddannelse? Det giver pædagogisk leder Trang Nguyen sit blik på i interviewet her. Du får også Trangs 5 gode råd til, hvad du med fordel kan overveje, hvis du ønsker at efteruddanne dig.

Trang Nguyen er pædagogisk leder i Odder Kommune. Hvad lægger du som leder vægt på og prioriterer, når en pædagog ønsker at efteruddanne sig?

Vi går først i dialog og samarbejde om, hvad der giver mening for pædagogen selv og vedkommendes interesse, og hvad behovet er i institutionen og hos børnene.

Det er vigtigt for os, hvordan pædagogens nye viden vil kunne komme i spil. Vi taler derfor også om, hvordan vi kan skabe rum og muligheder for at bruge det i hverdagen, så det også er med til at udvikle kollegerne og den pædagogiske praksis til gavn for børnene.

Man kan hurtigt falde tilbage i hverdagens rutiner, og derfor er det som pædagog godt at have en bevidsthed om og sætte sig for at bruge sin nye viden, når man kommer tilbage til institutionen, så vi kan forandre noget.

Fordi vi er så stort et dagtilbud, kan det også give mening for os at sende nogle pædagoger afsted sammen, så de kan sparre med hinanden, men også så de kan være med til at bringe deres viden videre ud i dagtilbuddet og løfte et område.

Hvilken forskel gør efteruddannelse for pædagogen, institutionen og børnene ifølge dig?

Efteruddannelse giver en kæmpe værdi. Pædagogen får opdateret sin viden med konkrete og brugbare redskaber til dagligdagen. Det løfter pædagogens faglighed og børnenes trivsel, læring og udvikling.

Jeg oplever, at efteruddannelse giver vores pædagoger en større faglig bevidsthed og personlig udvikling. Den enkelte pædagog får en oplevelse af at lykkes bedre med sit arbejde, og det giver pædagogen en faglig tilfredshed at se, når noget virker og løfter børnene. Og som pædagog er det jo kerneopgaven.

Typisk tager pædagogen fat i en konkret case fra institutionen gennem uddannelsesforløbet og undersøger, hvordan den nye viden kan være med til at udvikle vores praksis – og det er værdifuldt. Ny og forskningsbaseret viden giver en indsigt i og inspiration til, at hvis noget virker hos andre, så lad os prøve at se, hvordan vi kan implementere det, så det også kan virke hos os.

Efteruddannelse af vores pædagoger sikrer også, at børnene bliver mødt af fagligt dygtige pædagoger. Og det er med til at løfte hele institutionen, når enkelte pædagoger får efteruddannelse. Samtidig er det vigtigt for os for at være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og rekruttere nye medarbejdere, og det bidrager efteruddannelse også til.

Hvilke 5 gode råd vil du give pædagoger, der gerne vil på efteruddannelse?

1. Tal med din leder om, hvad du brænder for fagligt og personligt. Tag også udgangspunkt i det aktuelle behov, der er i institutionen og kombiner det med din faglige og personlige interesse.

2. Overvej hvordan efteruddannelsen vil gavne dig, og hvordan du vil bruge din nye viden og dine nye redskaber i hverdagen fremover, så du kan være med til at forandre og udvikle pædagogisk praksis til gavn for børnene. Det er også med til at udvikle dig både fagligt og personligt.

3. Læg sammen med din leder en konkret plan for, hvordan I vil arbejde med din nye viden fra efteruddannelsen. Lav også nogle aftaler om, hvordan I følger op på det, I sætter i gang, så den nye viden kommer til spil i institutionen og ikke går i glemmebogen. Lav fx nogle prøvehandlinger, og juster løbende det, I sætter i gang.

4. Vær bevidst om og tal med din leder om, hvordan I kan bringe din nye viden i spil, fx på et personalemøde, gennem sparring med kolleger eller gennem tiltag målrettet et barn eller en gruppe af børn.

5. Tag udgangspunkt i en konkret case fra institutionen, som du kan arbejde med i forbindelse med en opgave eller eksamen, så I kan bruge indsigterne til gavn for børnenes trivsel, læring og udvikling.

Mere inspiration

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen
Artikel Gå til siden
AI i skolen - hvorfor og hvordan?
Artikel Gå til siden
Skærm som pause i dagtilbud –  den nye sut?
Artikel Gå til siden