Efteruddannelse for ingeniører og maskinmestre: Sådan vælger du den rigtige lederuddannelse

Er du uddannet ingeniør eller maskinmester, eller har du en anden højt specialiseret teknisk baggrund? Og drømmer du om at blive leder? Så overvejer du måske at læse en lederuddannelse. En lederuddannelse er nemlig et fremragende redskab til at bygge bro mellem din tekniske specialisering og forretningsforståelse og ledelseskompetencer. Efteruddannelse er et oplagt næste skridt i din karriere, hvis du ønsker at gå ledervejen.

Sådan vælger du den rigtige lederuddannelse

Studie-og karrierevejledningen hos VIA University College har lavet denne side for at hjælpe dig med at vælge den rigtige lederuddannelse.

Der er nemlig mange lederuddannelser at vælge imellem og store forskelle på lederuddannelserne. Lederuddannelserne varierer eksempelvis på fagligt niveau, pris, omfang og adgangskrav.

Derfor er det vigtigt at gøre sig nogle grundige overvejelser, inden du træffer dit valg.

I denne guide kan du blandt andet lære:

 • Kapitel 1
  Hvad kan du som ingeniør, maskinmester eller specialist med anden teknisk baggrund bruge en lederuddannelse til?
 • Kapitel 2
  De forskellige lederuddannelser
 • Kapitel 3
  Hvad du skal overveje, inden du vælger din lederuddannelse?
 • Kapitel 4
  Hvordan ser headhunteren på værdien af en lederuddannelse?
 • Kapitel 5
  Hvordan får du mest muligt ud af din lederuddannelse?
 • Kapitel 6
  Hvad gør jeg nu?

Har du ikke tid til at læse hele guiden lige nu?

Download den som PDF ved at bruge linket herunder.

Guide Find den rette lederuddannelse med vores guide "Fra teknisk specialist til succesfuld leder" Download guiden her!
Kapitel 1

Hvad kan du som ingeniør, maskinmester eller specialist med anden teknisk baggrund bruge en lederuddannelse til?

De seneste 10 år er efterspørgslen på ledere med teknisk baggrund steget dramatisk. Tendensen fremgår blandt andet af en undersøgelse foretaget af Ingeniørforeningen IDA og Teknologisk Institut.

Af undersøgelsen fremgår blandt andet:

 • Ingeniører arbejder i højere grad med ledelse end nogen anden faggrupper med et tilsvarende uddannelsesniveau.
 • Ingeniører er dobbelt så ofte topledere i den private sektor som andre med uddannelser på et tilsvarende niveau.

Som højt specialiseret tekniker med lederambitioner, er tiden den helt rigtige for dig. Samfundet har udviklet sig i en retning, hvor der simpelthen er brug for flere ledere med højt specialiseret teknisk viden.

Du har måske evnerne, men først skal du lære at være leder.

Forretningsforståelse og lederegenskaber

Som headhunter Peter Bjerring fortæller i denne artikel, er specialiseret teknisk viden og lederegenskaber ikke det samme. For at udleve dit potentiale som leder, skal du bygge lederegenskaberne ovenpå.

Det er det, som en lederuddannelse kan hjælpe dig med. På uddannelsen skal du lære:

 • Forretningsforståelse: Du skal lære at forstå virksomhedens strategiske situation, og hvilke muligheder situationen indebærer for din forretning. Du skal foretage situationsanalyser og lave anbefalinger til en fremadrettet forretningsstrategi. Og bruge dine analytiske værktøjer til at se mulighederne for forretningsudvikling.
 • Markedsorientering: Du skal lære at se på din forretning gennem markedets og kundernes øjne. Identificere behov og skabe værdi på baggrund af markedets behov. Som udgangspunkt i den rækkefølge.
 • Lederegenskaber: De fleste dygtige ledere har en særdeles veludviklet forståelse af egne styrker og svagheder. Det samme gør sig gældende i synet på deres ansatte og teams: Lederen kan se styrkerne og svaghederne og få det bedste resultat ud af sine ressourcer. Det skal du også lære.

Alt sammen kan du lære på en lederuddannelse, der er skræddersyet til dig, der har en teknisk baggrund. Læs mere om, hvorfor du skal efteruddanne dig, når du tager springet fra ingeniør til leder

1200x628 web-undervisning 1-studerende-evu-04-20
Kapitel 2

De forskellige lederuddannelser

Som uddannet ingeniør eller maskinmester, er det særligt fire lederuddannelser, du skal være opmærksom på:

Hvad indeholder de forskellige lederuddannelser?

 • EBA: Uddannelsen er fleksibel opbygget, så du selv kan sammensætte din EBA af en række obligatoriske og valgfrie moduler. Med en EBA får du konkrete redskaber til at kunne løse ledelsesopgaver på et strategisk niveau og et operationelt niveau. Uddannelsen henvender sig som noget helt særligt til specialister med en teknisk baggrund som fx ingeniører, maskinmestre eller bygningskonstruktører. Uddannelsen gælder for 60 ECTS point.
 • HD: HD-uddannelsen består af HD1 og HD2, to selvstændige forløb. Som deltidsstuderende er hvert af de to forløb normeret til to år. HD er en erhvervsøkonomisk efteruddannelse, som giver dig en grundlæggende forståelse af de problemstillinger, som virksomheder kan stå overfor. Uddannelsen gælder for 120 ECTS point.
 • MMT: Uddannelsen er opbygget omkring fire semestre. De første tre semestre omhandler innovation, forretningsskabelse og strategi og personlige lederegenskaber. På fjerde semester skal du udarbejde en projektopgave, som tager udgangspunkt i en problemstilling eller udfordring fra din egen virksomhed. Uddannelsen gælder for 60 ECTS point.
 • MBA: Uddannelsen er opbygget omkring fire semestre. I løbet af uddannelsen får du styrket dine generelle ledelseskompetencer, strategiske viden og forretningsforståelse. Du bliver klædt på til at kunne lede og udvikle i en organisation, uanset hvilken branche eller sektorer virksomheden beskæftiger sig med. Uddannelsen gælder for 60 ECTS-point.

Hvem henvender lederuddannelserne sig til?

 • EBA: Henvender sig til dig, som ønsker at kunne agere leder på strategisk og operationelt niveau i en specialiseret teknisk virksomhed. I dit nuværende arbejdsliv og på længere sigt. Du ønsker at lede med udgangspunkt i din tekniske viden, forretningsmæssige indsigt og på et velfunderet ledelsesmæssigt grundlag.
 • HD: Henvender sig til dig, som ønsker en bredt funderet uddannelse i erhvervsøkonomi og forretningsstyring. Dog uden særligt fokus på ledelse af tekniske virksomheder.
 • MMT: Henvender sig til dig, som har nogen erfaring med ledelse og ønsker at styrke dine kompetencer inden for at lede større teknologiske udviklingsprojekter.
 • MBA: Henvender sig til dig, som ønsker en grundig introduktion til erhvervsøkonomi og ledelse uden et særligt fokus på ledelse af tekniske virksomheder.

Hvad koster lederuddannelse?

 • EBA: En samlet uddannelse koster 90.000 - 110.000 kroner
 • HD: En samlet uddannelse koster omkring 100.000 kroner
 • MMT: En samlet uddannelse koster 270.000 - 420.000 kroner
 • MBA: En samlet uddannelse koster 200.000 - 400.000 kroner

Hvor kan du læse lederuddannelserne?

Du kan finde flere informationer om de fire uddannelser i denne artikel og i vores guide til ingeniører og andre højtspecialiserede teknikere. Karriereguidens titel er ‘Fra teknisk specialist til succesfuld leder’, og du kan downloade den gratis lige her.

1200x628-web-undervisning-2-underviser-evu-04-20
Kapitel 3

Hvad du skal overveje, inden du vælger din lederuddannelse?

Studie- og karrierevejledningen hos VIA University College giver her sine ti bedste råd til, hvad du skal overveje, inden du vælger din lederuddannelse.

1. Hvad skal jeg bruge lederuddannelsen til?

Forskellige lederuddannelser giver forskellige kompetencer.

Der er stor forskel på perspektivet i lederuddannelserne: Kurser løser et behov nu og her, men hvis du vil noget med ledelse på den lange bane - hos en fremtidig arbejdsgiver eller i en anden branche - skal du vælge en uddannelse.

Du bør også overveje, om du vil læse en lederuddannelse med en direkte kobling til ledelse i tekniske virksomheder eller en mere klassisk erhvervsøkonomisk uddannelse.

Studie og karrierevejledere kan hjælpe dig med at blive helt skarp på, hvad du vil opnå med din lederuddannelse.

Helene Toft
Studie- og karrierevejleder
T: +45 87 55 19 57
E: evu.studievejledning@via.dk

2. Opfylder jeg adgangskravene?

ECTS-akkrediterede uddannelser opererer næsten altid med adgangskrav. Det er sandsynligvis ikke et problem for dig at opfylde adgangskravene, men undersøg alligevel situationen, inden du kommer for langt i din beslutningsproces.

Hvis du er i tvivl, om du opfylder adgangskravene, kan du kontakte udbyderens karriere- og studievejledere.

3. Har jeg tid til at tage en lederuddannelse?

Som tommelfingerregel siger vi, at eksempelvis en EBA (Engineering Business Administration) udgør en tredjedel fuldtidsarbejde oveni dit nuværende fuldtidsjob. Det gælder i de 3-4 måneder et modul varer.

Du skal gøre op med dig selv, om du kan finde den tid i dit arbejdsliv og privatliv.

Heldigvis er forberedelsestid medregnet i den ekstra tredjedel, og det er fleksibel tid. Du kan læse om aftenen eller i weekenderne, hvis du har mulighed for det.

4. Hvilke udgifter er der i forbindelse med min lederuddannelse?

Prisen for selve lederuddannelsen er den største udgift, og herudover kommer udgifter til bøger, transport og forplejning. Det kan være en god ide at undersøge de samlede udgifter, så hverken du eller din arbejdsgiver får jer en overraskelse.

5. Hvem betaler for min lederuddannelse?

Hos VIA oplever vi, at arbejdsgiveren i langt de fleste tilfælde betaler for en lederuddannelse. Det er selvfølgelig noget, du skal afklare med din arbejdsgiver først.

Husk at få sat et præcist beløb på uddannelsen, når du indgår aftalen med din arbejdsgiver. På den måde undgår I eventuelle misforståelser.

Du kan også undersøge andre muligheder for at få betalt dele af din lederuddannelse. Eksempelvis brancheorganisationer eller legater hos din fagforening.

6. Passer det med geografien?

Et modul på EBA (Engineering Business Administration) indebærer 4-6 undervisningsdage med fysisk fremmøde. Enten læser du uddannelsen hos VIA (Aarhus eller Horsens) eller også læser du hos DTU (Lyngby). Meget sjældent begge steder.

Herudover er størstedelen af en lederuddannelse hjemmestudier eller opgaver, du løser med udgangspunkt i dit fuldtidsarbejde.

Det er sjældent, at geografien står i vejen for en lederuddannelse. Men det er stadigvæk en faktor, du skal overveje, når du vælger uddannelse.

7. Bakker min familie op om lederuddannelsen?

Du kommer uundgåeligt til at bruge fritid på din lederuddannelse. Derfor skal både du og din familie være indstillet på, at nogle aftener og weekender går med forberedelse til studierne.

I vores guide til valg af lederuddannelse for ingeniører og andre specialister med teknisk baggrund taler vi med en tidligere deltager på en lederuddannelse om, hvordan han balancerede familie, arbejde og uddannelse. Du kan også kontakte VIA’s studie-og karrierevejledning, hvis du har spørgsmål til, hvor meget tid du skal forvente at bruge på din uddannelse.

8. Bakker min arbejdsgiver op om lederuddannelsen?

Langt de fleste arbejdsgivere bakker op om deres ansatte på lederuddannelsen. Virksomhederne nyder godt af, når en dygtig medarbejder med teknisk baggrund lægger lederegenskaber oven på sine kompetencer. Den gevinst er virksomhederne selvfølgelig helt med på.

Alligevel er det en god ide, at du og din arbejdsgiver laver en forventningsafstemning. Du kan måske ikke påtage dig helt så mange opgaver i de perioder, hvor uddannelsen står på. Du har måske mindre tid til rejseaktivitet i dit arbejdsliv. Denne type spørgsmål bør I afklare, inden du vælger lederuddannelse.

9. Hvad med eksamen?

På eksempelvis EBA’en afsluttes alle moduler med en eksamen. Den kan være skriftlig, mundtlig eller en kombination af de to.

Sørg for i god tid at planlægge dit fuldtidsarbejde og privatliv, så eksamen ikke skal presses ind i en proppet kalender.

10. Er jeg motiveret til at gennemføre uddannelsen?

Spørgsmålet skal ikke misforstås. Vi ved godt, at du næsten med garanti er overordentligt motiveret. Det er bare en god ide at overveje din commitment en sidste gang, inden du tilmelder dig.

1200x628 web-mand-og-teknik-2-evu-04-20
Kapitel 4

Hvordan ser headhunteren på værdien af en lederuddannelse?

Peter Bjerring er headhunter. Som partner i rekrutteringsvirksomheden Brinch & Partners har han erfaring med at hjælpe en lang række af Danmarks største virksomheder med at besætte topposter. VELUX, Danfoss og mange flere.

Her fortæller Peter Bjerring om værdien af lederuddannelser set fra et karriereperspektiv.

Hvad betyder en lederuddannelse set fra headhunterens perspektiv?

Svar: Der er ingen tvivl om, at en lederuddannelse er et klart plus. Jo bedre uddannet, du er som leder, desto bedre er det. Hvis vi står og skal vælge mellem to kandidater, der har sammenlignelig erhvervserfaring, kan lederuddannelsen være den forskel, der gør, at du kommer foran på point.

Oplever I, at jeres kunder - virksomhederne - stiller det som et krav, at kandidaterne skal have en lederuddannelse?

Svar: Det er typisk ikke et objektivt kriterium. En kandidat uden lederuddannelse er ikke automatisk dømt ude. Men lederuddannelse - og dygtiggørelse helt generelt - er implicit en af de ting, virksomheder lægger vægt på. Så det gør vi også i vores rekrutteringsarbejde.

Hvorfor ser det så godt ud på CV’et med en lederuddannelse?

Svar: Det handler meget om dygtiggørelse. Når du har en lederuddannelse på dit CV, signalerer det faglig stolthed og ambitioner. Du vil så at sige “mere” end at være en hamrende dygtig specialist. Der er også aktualiteten i det. Hvis du har gennemført en lederuddannelse inden for den seneste håndfuld år, har du opdateret viden omkring, hvilke metoder og teorier der rører sig lige nu i ledelse af moderne virksomheder. Det er ret vigtigt i forhold til at få dit første lederjob - og det første lederjob er det sværeste at lande.

Hvor stor er forskellen på værdien af forskellige lederuddannelser? Eksempelvis EBA, MBA, lederkurser osv.

Svar: Jeg vil vurdere, der er en klar forskel på, om du har gennemført en uddannelse - eksempelvis EBA eller MBA - eller om du så har taget et lederkursus. Det handler igen om dygtiggørelse, aktualitet og ikke mindst dybden i de faglige områder. Du skal have den nyeste viden og have opnået en forretningsforståelse og omsat teorierne til praksis i dit arbejdsliv. Ellers kan det ikke bruges til så meget i forhold til din karriere.

Er det dit indtryk, at en lederuddannelse betyder mere for virksomhederne i dag end den gjorde for 5-10 år siden?

Svar: Der er en stigende bevidsthed i forhold til, at der er forskel på at være en dygtig specialist og en dygtig leder. Engang ville mange virksomheder være tilbøjelige til at promovere den dygtigste specialist i et team. Ud fra den betragtning at vedkommende havde den største specialistviden. Sådan er det ikke længere. I dag er virksomheder opmærksomme på, at den absolut dygtigste specialist ikke nødvendigvis har det største lederpotentiale. Det er derfor, det er vigtigt at dygtiggøre sig som leder - også selvom du er ekstremt kompetent på dit faglige område.

Kunne du tænke dig Peter Bjerrings fire bedste råd til, hvad du skal overveje, inden du vælger lederuddannelse? Du finder alle rådene i denne artikel.

1200x628-web beton-headhunter-evu-04-20
Kapitel 5

Hvordan får du mest muligt ud af din lederuddannelse?

Er du betænkelig ved, om du kan balancere familieliv, fuldtidsjob og lederuddannelse? Så er du langt fra den første.

Mange tænker, at det må være en ordentlig mundfuld at holde de tre bolde i luften på samme tid. Vi har spurgt EBA-dimittend Morten Søgaard Nielsen om hans tre bedste råd til, hvordan du får familieliv, fuldtidsjob og lederuddannelse til at gå op i en højere enhed.

Han havde selv to små børn og fuldtidsjob som projektleder, da han læste og gennemførte uddannelsen på 2,5 år.

1. Forventningsafstemning med familien

“Jeg havde en rigtig god forventningsafstemning med min kone. For mig handlede det om at placere studierne på tidspunkter, hvor det påvirkede min familie mindst muligt. Udnyt de timer hvor familien alligevel ikke er samlet. Det kunne eksempelvis være noget med at møde på arbejde klokken seks i stedet for klokken syv. På det tidspunkt sov de andre, og så fik jeg en time til at læse. Hvis du kan bruge din egen tid effektivt, vinder du virkelig meget i den anden ende.”

2. Struktur og prioriteter

“Det drejer sig eksempelvis om, at du skimmer noget tekst og går i dybden med det vigtige. Du kan formentlig ikke nå at nærlæse det hele, så du skal alligevel prioritere. Vær bevidst om dét.

Hvis du har planlagt at læse om aftenen, når børnene er lagt i seng, skal du være afklaret omkring den beslutning. Få mest muligt ud af dine timer. Også her er det vigtigt at forventningsafstemme med din partner. I skal begge to kunne acceptere, at der kommer nogle perioder, hvor I har lidt mindre alenetid sammen. “

3. Inddrag din chef

“Min hovedopgave beskæftigede sig med en konkret problemstilling i vores forretning, som min chef også gerne ville vide mere om. Det betød helt praktisk, at jeg kunne arbejde, sparre med chefen og studere på samme tid.
Uddannelsen bliver mere interessant og handlingsorienteret på den måde. Inddrag din chef i dine opgaver, så uddannelsesopgaver og arbejdsopgaver - hvert fald nogle gange - kan gå hånd i hånd. Det er simpelthen en gevinst for alle de involverede parter.”

Vil du lære mere af Morten Søgaard Nielsens erfaringer som EBA-studerende? Læs vores interview med den uddannede maskinmester lige her.

1200x628 web-Morten-case-evu-04-20
Kapitel 6

Hvad gør jeg nu?

Du har nu fået en masse informationer omkring lederuddannelser, og hvad du kan bruge en lederuddannelse til. Har du flere spørgsmål, finder du alle de vigtigste informationer om de fire lederuddannelser lige her.

Er du fortsat ikke helt afklaret omkring hvilken uddannelse, der passer bedst til dit behov, så anbefaler vi, at du søger mere information her:

Studie- og Karrierevejledning

 • Vejledning: Nogle udbydere af lederuddannelser tilbyder gratis karrierevejledning målrettet præcist den situation, du står i.
 • Hjælper dig på vej: Du kan eksempelvis kontakte Studie- og Karrierevejledningen på VIA University College. Her sidder studie- og karrierevejledere klar til at hjælpe dig ind på den rette lederuddannelse.
 • Uddannelse og karriere: Studie- og karrierevejlederne har indgående kendskab til de forskellige uddannelser, men også til de muligheder, som uddannelserne giver dig i din karriere fremadrettet. Vejledningen kan tage udgangspunkt i dine overvejelser omkring en konkret lederuddannelse. Den kan også tage udgangspunkt i dine faglige ambitioner, så du sammen med studie- og karrierevejlederen finder frem til den uddannelse, der passer til det, du vil opnå som leder.

Uddannelsesinstitutionerne

 • Administration: Til dine praktiske spørgsmål. Hvad koster uddannelsen, hvornår begynder uddannelsen, hvornår er eksamener mv.
 • Undervisere: Til dine faglige spørgsmål: Hvad kan du forvente at få ud af uddannelsen? Passer udbyttet sammen med dine faglige ambitioner?

Arbejdspladsen

 • Kolleger: Undersøg om nogle af dine kolleger har gjort sig erfaringer med lederuddannelser. Kollegerne behøver ikke have den samme faglige profil som dig for at vide et eller andet, du ikke lige har tænkt på. Eksempelvis om de forskellige udbydere eller balancen mellem arbejde, privatliv og uddannelse.
 • HR-afdelingen: Der kan være en HR-medarbejder, faglig koordinator eller teamleder på din arbejdsplads, som har erfaringer med lederuddannelser.

Fagforeninger og brancheorganisationer

 • Konsulenter: Langt de fleste fagforeninger og brancheorganisationer har konsulenter tilknyttet, som du kan booke et møde med. Konsulenterne har overblik over hvilke lederuddannelser, der giver det største udbytte med din faglige profil.

Netværk

 • Privat: Familie, venner, træningskammerater fra cykelklubben eller noget helt fjerde. I har sandsynligvis aldrig talt om lederuddannelse før. Der kunne være personer i dit private netværk, som ligger inde med viden og erfaringer, du kan bruge til noget i dit valg af lederuddannelse.
 • Professionelt: Måske er du medlem af et professionelt netværk, som du kan række ud til. Tænk bredt: Der findes eksempelvis faggrupper på sociale medier, hvor brugerne gerne deler ud af deres erfaringer.

Kunne du tænke at høre mere om dine muligheder for at læse en lederuddannelse? Kontakt VIA’s studie- og karrierevejledere lige her.

1200x628 web-mand-og-teknik-1-evu-04-20
Guide Find den rette lederuddannelse med vores guide "Fra teknisk specialist til succesfuld leder" Download guiden her!