Kognitiv stimulationsterapi gavner mennesker med demens

Kognitiv stimulationsterapi (CST) giver nyt håb for demensramte med kognitiv svækkelse. Denne terapiform kan holde symptomerne lidt i skak.

Demens skyldes bagvedliggende hjernepatologiske tilstande og kan have 200 forskellige årsager. Symptomerne kan fx være hukommelsessvækkelse, desorientering, indlæringsvanskeligheder og nedsat sprogevne.

Hidtil har opfattelsen været, at demens udvikler sig kronisk på grund af fremadskridende sygdom, og at demens hverken kan forebygges eller helbredes. Men udenlandske forskningsresultater viser, at gruppebehandlingen kognitiv stimulationsterapi (CST) kan give nyt håb til både patienter og pårørende, da den for en tid kan være med til at bedre eller fastholde deltagernes funktionsniveau – i særlig grad de sproglige evner.

Når mennesker får stillet diagnosen demens, efterspørger de og deres nære pårørende ofte, om der ikke er noget, de selv kan gøre for at modvirke demensforløbet. Hidtil har svaret været nej. Vi har indtil for nylig betragtet denne gruppe af kroniske patienter, som mennesker der ikke kan hjælpes til bedring i deres kognitive funktionsniveau, og der er ingen helbredende medicin, de kan tage.

Men international CST forskning peger i en anden retning, og CST er da også en anerkendt metode i udlandet og bruges systematisk i 27 lande. CST tilgangen er forholdsvis ny i Danmark, og vi bruger den endnu ikke systematisk på trods af de gode resultater fra udlandet, ligesom der ikke er udviklet en dansk protokol på området.

Vi afprøver CST i Danmark - forskningsprojekt

Docent, Ph.d. og forskningsleder, Rikke Gregersen fra VIA University College er projektleder på et projekt, som skal hjælpe mennesker med demens gennem gruppe-CST. Ved denne form for terapi holder deltagerne hjernen i form ved at træne fx hukommelse, opmærksomhed og sprog gennem forskellige typer gruppedialoger, forskellige øvelser og spil. Der holdes 2 sessioner pr uge over 7 uger, på dagscenter.

Vi kan se, at deltagerne har stort udbytte af det sociale samvær ved CST, og det er vigtigt, at det er sjovt og spændende at deltage i CST, for ellers kan det være hårdt for den demente at mentaltræne og blive udfordret hjernemæssigt.

Det der er nyt, er at man faktisk er i stand til at ændre og modellere på et demensforløb – især i det tidligere stadie. Og det er meget nyt, for hidtil har man betragtet demens som en tilstand, hvor det kun går én vej - og det er sådan en brat skæv kurve nedad.

Rikke Gregersen fra VIA søger (i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens) Trygfonden om forskningsmidler til at lave et systematisk dansk CST design. Her skal også måles på ændringer i kognitiv formåen, funktionsniveau i dagligdagen samt velbefindende, når de danske demensramte med mild til moderat demens deltager i CST. Seks kommuner har takket ja til at deltage.

Udviklingen af en dansk CST protokol og model sker i tæt samarbejde med målgruppen selv. En anden vigtig samarbejdspartner, er special ergoterapeut og konsulent, Annette Johannesen, der har taget den CST certificerede uddannelse i England. Hun hjælper VIA University College med at sætte undervisningsforløb op for praktikere på demensområdet.

Alle kan lære metoden, men man skal have flair for anerkendende samtale og lide at arbejde med gruppedynamik. Med CST er der reelt mere tale om en tilgang end egentlig behandling, og man har som CST gruppeleder brug for at vide, hvordan man bedst kan stimulere hjernen hos personer med demens, så deltagerne udfordres tilpas uden at opleve nederlag.

Mere inspiration

Sundhedsplejen har nøglerolle i indsatsen mod børn og unges mistrivsel
Artikel Gå til siden
Hvad er Housing First? - Bolig først og dernæst social støtte
Artikel Gå til siden
Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse hos mennesker med funktionsnedsættelser?
Artikel Gå til siden
Hvad er traumer? Håndter traumer fagligt og professionelt
Artikel Gå til siden
Bliv praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – få 7 grunde her
Artikel Gå til siden